Odborný portál o franchisingu a podnikání

Franšíza Brick 4 Kidz

franšíza Bricks 4 kidz

Bricks 4 Kidz je mezinárodní franchisa zaměřená na rozvoj dětských znalostí a dovedností hrou… Vzdělávání pomocí kostek LEGO®

Franchisa Bricks 4 Kidz je v současnosti zastoupená více než 800 franchisanty ve více než 40 zemích světa. Bricks 4 Kidz je nejvýše umístěný koncept v kategorii dětského vzdělávání (Children’s Enrichment Franchises), vyhlašovaný časopisem Entrepreneur Magazine.

Program Bricks 4 Kidz poskytuje hru, zábavu a vzdělání organizováním výuky ve školách, příměstských táborech a narozeninových oslavách s využitím kostiček LEGO®

Výukové projekty jsou vytvořeny tak, aby odpovídaly americkému konceptu STEM (Science, Technology, Engineering and Math) zaměřenému na vědu a techniku. Program Bricks 4 Kidz je určen pro děti ve věku 3-13 let.

 

Poskytovatel franchisové licence Bricks 4 Kidz:

Michele Leschová
Kostky pro děti, s.r.o.
www.bricks4kidz.cz
Pobočky a franšízové provozovny
Vlastní provozovny: 1
Franšízové provozovny: 4

 

Franchising Bricks 4 Kidz

Komu je franchisa Bricks 4 Kidz určena?

Vzdělávací franchisa Bricks 4 Kidz je vhodná pro každého, kdo má rád děti, vědu a vzdělání. Jádrem fungování výukové franchisy je zábava s kostičkami LEGO®, které děti dobře znají a díky nim se nenásilně seznamují s vědou a technikou. Důležitou součástí je schopnost navázat, udržet a rozvíjet kontakty se školami, rodinnými centry a sportovními kluby.

 

Požadavky na franchisanty 

Franchisanti Bricks 4 Kidz by měli splňovat:
• Zaujetí a zápal pro vzdělání
• Schopnost vedení franchisy a obchodní rozvoj
• Zaměření na výsledky a kreativní myšlení
• Přijmutí konceptu Bricks 4 Kidz za svůj a nadále jej rozvíjet
• Efektivní vedení firmy
• Schopnost navázat, rozvíjet a udržet kontakty s rodiči, školami, rodinnými centry Ability

 

Lokality, kde je vhodné vzdělávací pobočku Bricks 4 Kidz otevřít

Každý franchisant má vytyčeno své území, v rámci něhož programy Bricks4Kidz nabízí. V současnosti toto území definujeme počtem obyvatel od 100 000 obyvatel. Může to být část města nebo naopak několik měst dohromady.

 

Jakou podporu získá každý nový franchisant od franchisy Brick 4 Kidz?

Výhodou franchisingu Bricks 4 Kidz, ve srovnaní s ostatními vzdělávacími koncepty, které používají kostky LEGO, je propracovanost konceptu ve smyslu velkého množství vypracovaných projektů a technických podkladů. Franchisanti mají aktuálně k dispozici cca 90 projektů pro školky (LEGO DUPLO), 180 projektů pro školy (LEGO Technics) a 36 projektů robotiky (LEGO Mindstorms EV3). A nové projekty jsou neustále přidávány.

 

Co od franchisy Bricks 4 Kidz jako franchisant získáte?

Co franchising s Bricks 4 Kidz představuje:

 • robotics-finalvýhradní práva na podnikání v rámci franchisové dohody
 • pět dní odborného školení
 • veškeré vzdělávací materiály a učební plány:
   • všechny postavené modely a návody
   • instrukce na dané téma a prezentace (Powerpoint)
   • učební plány pro mateřské i základní školy
 • Obchod a marketing: veškeré potřebné materiály, šablony
 • V rámci franchisy probíhá aktivní komunikace jak v České republice, tak i mezinárodně. Úspěšní franchisanti organizují vzdělávací telekonference z různých oborů – marketing, zviditelnění franchisy při internetovém vyhledávání, sdílení osvědčených nápadů apod.

Investice do franchisingu Bricks 4 Kidz:

Cena franchisové licence: min. USD 10 000
Potřebná počáteční investice: Kč 80 000 (marketing, učební pomůcky)
Případné další náklady

Kontaktní osoba pro zájemce o franchisovou licenci Bricks 4 Kidz:

Michele Leschová
mleschova@bricks4kidz.com
602 382 114

 

Rádi byste získali bližší informace o možnostech vzdělávání dětí formou franchisingu s Bricks 4 Kidz? Chcete se na cokoli zeptat, můžete nás kdykoliv kontaktovat:

Jméno

E-mail

Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

Franchisa

Doplňující informace