AVEX systems – profil

avexsystems.czAVEX system je členem mezinárodní organizace renomovaných franchisových poradců v Evropě Franchise Pool International – FPI (www.franchisepool.org) a kooperačním partnerem mezinárodní poradenské firmy SYNCON – International Franchise Consultants, Rakousko. AVEX systems nabízí zejména následující služby:

1. Pro zájemce o franchising z České republiky a ze Slovenska vyhledává kvalitní a úspěšné franchisové systémy, zejména v zahraničí.

2. Pro zahraniční franchisory hledá na českém a slovenském trhu vhodné kandidáty pro master-franchisu nebo franchisanty.

3. AVEX systems nabízí dále poradenství ve všech oblastech franchisového podnikání, zejména při vývoji vlastních franchisových systémů nebo při jejich optimalizaci.

Součástí poradenské nabídky jsou i jednodenní nebo půldenní workshopy – určené zejména pro: a) zájemce o franchising – praktické rady, zkušenosti a doporučení při nákupu master-franchisy nebo franchisových licencí a pro jednání o podmínkách spolupráce s franchisory b) zájemce o vývoj nebo zdokonalení/optimalizaci vlastního franchisového systému – doporučení a rady z praxe, etapy vývoje, odhad investic, co má obsahovat tzv. franchisový balík, kvalitní business plán, kvalitní franchisová nebo master franchisová smlouva, apod. AVEX systems vyvinul koncept a byl i odborným poradcem společnosti Veletrhy BRNO při přípravě a realizaci mezinárodního franchisového veletrhu FRANCHISE Meeting Point, největší akce v oblasti franchisového podnikání v ČR a na Slovensku, která se konala již 7x v uplynulých letech. Dále organizuje AVEX systems každoročně master franchisové konference pro zájemce o nákup master-franchisových nebo franchisových licencí, které jsou součástí tzv. Road Show Europe. V rámci této mimořádně zajímavé akce se představují franchisové systémy v jednom týdnu v několika metropolích Evropy, kromě Prahy například i v Paříži, Barceloně, Düsseldorfu, Kodani, Miláně a jiných městech. Více informací ke konferenci v roce 2014 lze najít na: www.master-konference.cz. Ing. Aleš Tulpa publikoval řadu odborných článků na téma franchisové podnikání, přednášel na mnoha evropských franchisových konferencích a spolupracoval s významnými západoevropskými franchisovými svazy – jako například německým, rakouským, francouzským, britským aj. Dále pak působil jako franchisový poradce pro mezinárodně působící franchisové systémy při vývoji nebo optimalizaci jejich franchisových systémů nebo při vyhledávání master-franchisových a franchisových partnerů.

www stránky www.avexsystems.cz