Zda se bude služba či produkt dobře prodávat nezávisí jen na obsahu, ale i na kvalitě toho, co už tolik nejde prožít. Mnozí chápou značku mylně jako logo, či vizuální styl. Značka je ale více. V rozšířeném smyslu slova, znamená také způsob komunikace uvnitř i mimo firmu, její tón a také způsob řešení krizových i jiných situací. Značka je vlastně soubor velkého množství faktorů, které v závěru mohou znamenat, zda si půjdete koupit rohlík do obchodu A anebo do obchodu, který ponese vaši značku. Systematické budování značky se anglicky nazývá brand building.

brand building ve franchisingu

Iluze anebo kapitál?

Sečtete-li majetek největších firem na světě, tzn. výrobní haly, zaměstnance, produkty jako takové apod., značka tvoří více, jak polovinu jejich hodnoty. Její síla vypovídá o významu. Pokud se nedokážete zaměřit na brand building, nedosáhnete takového úspěchu, jako váš konkurent. Naivně si můžete myslet, že se vás to netýká, ale byla by to chyba. Franchising je business jako každý jiný. Jak ale vytvořit silnou značku, která odolá záplavě téměř stejných produktů či služeb? Existují obecné rady pro brand building?

  1. Dovolte zákazníkům uvěřit. Vaše značka musí být nejen důvěryhodná, ale také uvěřitelná. Důvěryhodná po stránce kvality, ceny, reklamací apod. Uvěřitelná, co se týče komunikace.
  2. Identifikujte a zasáhněte svého cílového zákazníka. Nastavení komunikace značky by mělo úzce souviset s cílovou skupinou. Uvažujte nad tím, proč by měl zákazník využít váš produkt, kde by ho měl koupit a jak by se měl o něm dozvědět. Jedině tak zasáhnete cílovou skupinu efektivně. Chybou je nastavit komunikaci i podobu produktu či služby bez znalosti cílové skupiny.
  3. Design. Design nesouvisí jen s podobou obalu či loga. Jedná se o celkový koncept. Tedy jak bude vypadat prodejna, webová stránka a jaký pocit, by měl zákazník mít v okamžiku, kdy přijde do kontaktu s vaším produktem.
  4. Udržte to a rozvíjejte. Když už máte nastavenou dobrou komunikaci, vhodný vizuál a víte, kdo je vaše cílová skupina, je zapotřebí, abyste tento trend neopustili. Naopak, inovujte a neustále zdokonalujte značku a vše s ní spojené.

Brand building součástí provozní příručky

Ano, i brand building byste měli zapracovat také do provozní příručky. Povinností franchisora je vytvořit kvalitní základ, v podobě provozní příručky pro franchisanty. Jedině tak si můžete být jistí, že vaše podnikání bude kvalitní i v rukou jiných lidí. Provozní příručka je takový návod pro franchisanta, jak postupovat nejen v kritických chvílích, ale vlastně od začátku a v průběhu celého podnikání.

Franchisor by neměl chápat provozní manuál či příručku jako nutnost, bez které nemůže vydělávat peníze. Ale jako nutnost, bez které se jeho nápad může zvrhnout v něco, co si původně nepředstavoval. Čím kvalitněji bude zpracovaná, tím lépe se jeho myšlenka bude realizovat a tím lépe celé podnikání tzv. pojede.

Pokud si s provozní příručkou nevíte rady, můžete využít novinku v podobě e-handbooku. Jedná se o berličku pro všechny franchisory. E-handbook je, jak jinak, než v elektronické podobě a vznikl ve spolupráci se skutečnými odborníky z praxe. Jeho cílem je zkvalitnit provozní příručky franchisorů, a především usnadnit práci i dostupnost pro franchisanty.