Networking je dnes poměrně často skloňovaným tématem, nejen v osobní či osobnostní rovině, kde se skrze networking tvoří komunity podobně smýšlejících lidí, kteří sdílí své zkušenosti, tematické informace, rady a tipy ke společnému tématu. Networking získává také na síle zejména v moderním dynamicky se rozvíjejícím podnikatelském prostředí. Že nevíte co vlastně networking je? Myslíte si, že pro vás či vaše podnikání nemůže mít rozhodně žádný přínos? Čtěte dál, možná budete překvapeni…

 

Co onen „zázračný“ networking vlastně je?!

Je to poměrně jednoduchá věc. Networking je nenásilné budování profesních či osobních vztahů mezi lidmi – vzájemná výměna informací a udržování osobních kontaktů. Podstatou vzájemně prospěšných aktivit je vytvoření sítě známostí, konexí či kontaktů, díky nimž mohou členové dané sítě (uzavřené skupiny) získávat nové zajímavé informace, dostávat přínosné rady, doporučení, ale také podporu od ostatních členů, kteří mají například v dané problematice již jisté zkušenosti.

Díky sdílení zkušeností a informací se tak členové dané networkingové sítě vzájemně obohacují a touto cestou mohou zažít sounáležitost, podporu i pochopení a hlavně mohou zažít obrovský posun – RŮST – ať už osobní či podnikatelský (záleží na typu/zaměření sítě).

Networking spojuje lidi se společným zájmem – stejným koníčkem, oblíbeným sportem, značkou aut anebo byznysem

… A právě o síle networkingu v byznysu zde bude řeč!

Business for Breakfast - franšíza, podnikatelské kluby, setkávání podnikatelů

Foto z archivu BforB: Volná debata účastníků podnikatelského klubu 

Networking, čili propojování různých lidí, nevyužívá pouze Facebook! Networking nabízí ohromné příležitosti také v byznysu…

Zřejmě kvůli českému synonymu „síťování“ anebo díky fenoménu jménem Facebook je networking často mylně chápán pouze jako virtuální aktivita. Ale není tomu tak! Při vysvětlení networkingu se ale tomu virtuálnímu vyhnout můžeme jen stěží. Network (síť) je totiž skutečně fenoménem dnešní doby, zejména pak díky Facebooku je převážně chápán jako virtuální vytváření různě propletených sítí osob, které spojuje buďto minulost nebo zájmová činnost. Virtuální networking je ale uživateli používán převážně pro osobní účely, pro sdílení informací s přáteli, popřípadě přímý prodej. Ale o Facebooku dnešní článek není…

Profesní či podnikatelský networking – cesta k dobrým konexím 

Virtuální networking hraje prim nejen v rámci „soukromých“ či zájmových sociálních sítí (které jedni milují a druzí nesnášejí). Virtuální networking – po síti – má své pevné a velmi důležité postavení také v rovině profesní a podnikatelské. Profesní sítě, z nichž bych jmenovala jednu z nejznámějších, a to Linked-IN, jsou užitečné jak pro podnikatele, tak pro zástupce menších a středních firem, ale i pro nadnárodní korporace. Mnozí podnikatelé, majitelé firem, ředitelé, personalisté, headhunteři i obchodníci (a možná také mnozí z vás) využívají virtuální networkingové sítě, jako je Linked-IN, jako studnici zajímavých „byznys“ kontaktů, informací i nových cest k získávání dalších zákazníků.

 

V podnikání, kde jde často o důvěru a nemalé finanční obnosy, je osobní kontakt nenahraditelný! 

Virtuální sítě jsou pro firmy a podnikatele nesporně velmi obohacující, ale díky počítačové anonymitě mohou být také poměrně nevypočitatelné. V on-line komunikaci schází osobní přístup, prostor pro sympatie i „skutečnost“ v pravém slova smyslu, zkrátka jedná se „pouze“ o virtualitu. A právě proto, chci nyní hovořit o „skutečném networkingu“ – nazvala bych jej „Face to Face networking“.

374446_475053185862564_1350080801_n

manažeři, podnikatelé, obchodníci tvoří uzavřené skupiny vzájemně si nekonkurujících subjektů

….

.

 

 

……

 

Z archivu BforB

podnikatelské kluby umožňují podnikatelům setkávat se, důvěřovat si i pomáhat

Networking v podnikaní, referenční networking, síťový marketing i uzavřené podnikatelské kluby

…zajímavé cesty k získávání cenných kontaktů, zkušeností i kontraktů

[quote]„Networking má v současném podnikatelském prostředí obrovskou sílu“ potvrzují zkušení podnikatelé využívající reálné síťování v podobě setkávání podnikatelů „Face to Face“. Setkávají se v podnikatelských klubech Business for Breakfast (BforB) v různých českých městech a získávají zde zkušenosti, zajímavé kontakty i hodnotné kontrakty.[/quote]

 

Manažeři, podnikatelé i obchodníci tvoří  uzavřené BforB skupiny vzájemně si nekonkurujících subjektů, jenž mezi sebou sdílí zkušenosti, vyměňují si informace i doporučení. Není neobvyklé, že uzavírají obchodní vztahy mezi sebou přímo nebo na základě doporučení se okruh „byznys přátel“ rozšiřuje z klientů či dodavatelů jedné strany na dodavatele či klienty strany druhé.

Díky referencím a novým vztahům každoročně členové podnikatelského networkingového klubu BforB (Business for Breakfast) nabývají cenných zkušeností, získávají pevné známosti v lokálním podnikatelském prostředí a díky tomu přicházejí k množství nových zakázek, čímž zvyšují své firemní obraty o nemalé částky.

Jak fungují podnikatelské kluby BforB?

Business for Breakfast je profesionálem v oblasti networkingu. Tvoří profesní podnikatelské sítě v reálném prostředí – provozuje lokální podnikatelské kluby v jednotlivých městech ČR. Místní podnikatelé, členové BforB, se v předem dohodnutých termínech, v daném městském BforB klubu osobně pravidelně setkávají, rokují, debatují, sdílí, doporučují i upozorňují.

Přínosy z těchto setkávání účastníci velmi kvitují – sbírají zkušenosti, učí se od zkušenějších kolegů, navazují podnikatelské známosti na osobní úrovni, doporučují si obchodní příležitosti a vzájemně se obohacují – takto pak posilují své pozice na trhu, zvyšují firemní obraty a navazují dlouhodobě prospěšné obchodní vztahy založené mimo jiné také na důvěře. Jak se stát členem BforB klubu?

Avšak networking nesmí být chápán jako dotírání, obtěžování a využívání lidí – aby správně fungoval, musí být pro účastníky vyvážený – nelze pouze brát a nedávat, sbírat cenné informace a rady a sám je nesdílet… V podnikatelských klubech BforB není prostor pro konkurenční boj.

Business for Breakfast - franšíza pro podnikatele s podnikateli

CPro nové zájemce o BforB - možnost nahlédnout do některého z klubů jako hosthcete se o podstatě i přínosu networkingu dovědět více?  Navštivte jako host některý ze 52 aktivních podnikatelských klubů BforB v ČR, kde networking úspěšně využívá přes 500 členů – aktivních podnikatelů, kteří díky síti lokálních podnikatelů budují nové obchodní vztahy a získávají tak velmi cenné reference a doporučení, díky kterým posilují své podnikání a zvyšují jeho profitabilitu. BforB prostředí prokazatelně generuje dobré vztahy i zajímavé obchodní výsledky. 

Networkingový večer s BforB: Zkušenosti podnikatelů s networkingem a přínosy BforB