Při návštěvě různých informačních zdrojů zabývajících se franchisingem často narážíme na různé tvary, ba troufnu si říci i patvary, slova franchising a franšízing. A položili jsme si otázku:

Franchisa, franšíza, frančíza či frenčíza – co je správně?

Franchisa, franšíza, frančíza či frenčíza – jak je to správně, kdo to s jistotou ví?

Používat správná slova ve správnou chvíli a ve správném tvaru se učíme celý život, a pokud jste toto umění zvládli, máte to štěstí být výborným řečníkem.

Bez ohledu na to, zda jste pohotoví či ne, správné tvary slov by měl znát každý. Obsáhnout slovní zásobu nového oboru znamená třeba pro profesionální překladatele naučit se zhruba 300 nových slovíček. Pokud jste Čech a začínáte s franšízou v Čechách, je to o poznání lehčí. Nicméně i tak je potřeba naučit se zákonitosti a pravidla používání slova „franchising“.

Abychom i my nepodlehli nešvaru psaní špatných variant slov a dodávali informace nejen obsahově, ale také pravopisně správně, povolali jsme si na pomoc vyšší instanci – Ústav pro jazyk český. Zde je verdikt:

Správné tvary slova franchising užívané v češtině jsou:

  • franchising – podoba slova pocházející z cizího jazyka (o původu a historii franchisingu budeme hovořit jindy)
  • franšízing a
  • franšízink jsou tedy české podoby slova

a z těchto správných podob plynou běžně užívané tvary:

  • franchisa (franchisant, franchisor, master franchisor)
  • franšíza (franšízant, franšízor, master franšízor)

Výrazy frančíza, frenčíza i frenšíza, prosím nepoužívat!

Užívat tedy slova jako frančíza, frenčíza, frenšíza, ani jejich odvozeniny jako jsou výrazy frančízing, frančízink, či frenčízing a frenčízink ani frenšízing či dokonce frenšízink není správné, lépe řečeno, je to nevhodné.

A i přesto se s nimi, setkáváme stále dosti často, dokonce i leckterá nabídka franchisových konceptů obsahuje nepochopitelné sousloví „frančíza nabídka“. Pevně věřím, ž je jen otázkou času, než tyto relativně nové české výrazy „franšíza“ a „franchisa“ zdomácní natolik, že se budou používat pouze jejich správné tvary. A je také na nás, na informačních kanálech, abychom čas od času připomenuli, jak se mají výrazy kolem franchisingového podnikání správně používat. Opakování je přeci matka moudrosti…

Ale kde dál je třeba zapracovat? Nejdůležitější bude osvětou začít u zdroje, na straně nabídky franchisy. Přeci každý franchisor nebo franšízor by měl znát správný český název pro svůj produkt, který prodává – je jím pouze a jenom franchisa, resp. franšíza, nic jiného! Frančíza, frančíza, ani frenšíza se podle českých jazykovědců koupit nedá. A tady je onen „break point“ – když přestane právě franchisor (respektive franšízor) šířit patvary, pak budou i jejich franchisanti (franšízanti) šířit dál do světa správné tvary slova franšíza a franchisa.  A když ve výrazech kolem franchisingu, respektive franšízingu, nebudou chybovat poskytovatelé, ani uživatelé franchisových práv na podnikání (franchisoři a franchisanti), pak si v nich časem udělá jasno i veřejnost. Je to jen otázka zvyku. Budou-li se franchisoví příznivci převážně setkávat se správnými tvary a slovními spojeními, vstřebají je a jiné varianty vymřou.

Franchisingový x franchisový

Stejně tak by ještě mohl vzniknout rozpor ve tvarech franchisingový a franchisový – ať už se jedná o sousloví se slovy jako je koncept, systém či poplatek. Správné varianty jsou obě. Pravidla pro užívání neříkají, že by používání jednoho či druhého bylo nadřazeno, častější či více správné. Pouze jedno je odvozeno od slova franchisa a druhé od slova franchising. Tedy ať už budete hovořit o franchise jako o franchisovém či franchisingovém konceptu, neuděláte chybu. Synonymem, slovem stejného významu, je pak ve franchisové řeči používané sousloví: franchisový systém, též franchisingový systém, vždy je řeč o systému spolupráce dvou společností, kdy jedna poskytuje práva na podnikání druhé osobě či firmě. Tedy firma A, na určitou dobu prodává práva k podnikání firmě B, která má po sjednanou dobu možnost podnikat pod známou značkou, tedy jménem firmy A (firma A je vlastníkem franchisové licence, tedy franchisor, např. Mc Donald´s). Ale o tom snad někdy příště…

Pokud však chcete zjistit hned, co které franchisingové pojmy znamenají a jaké je jejich správné použití, navštivte náš výkladový slovníček pojmů.

 

A ti z Vás, kteří se i nadále chtějí vzdělávat ve správných tvarech slov, doporučujeme navštívit internetovou jazykovou příručku, což je stránka vytvořená přímo Ústavem pro jazyk český.  Nabízí kromě vypisování správných tvarů slov (pokud vámi hledané slovo není nalezeno, pak není správné) i jednoduché gramatické pokyny.