Hudební škola YAMAHA nabízí široké spektrum vyučovacích oborů a hudebních žánrů pro děti již od 4 měsíců, mládež, dospělé i seniory a jejím mottem je: „Učení je radost!“. Aby bylo učení hudby skutečně radostí, firma YAMAHA vyvíjí a neustále vylepšuje hudební vzdělávací kurzy pro všechny věkové kategorie již více než 50 let. Působí po celém světě a se svými 700.000 žáky, 20.000 učiteli a více než 6.000 pobočkami patří k největším organizacím svého druhu. Od otevření první Hudební školy YAMAHA v Japonsku v roce 1954 přesáhl počet absolventů hranici 5 miliónů.

 

Poskytovatel franchisové licence pro ČR a SK:

Mgr. Zdeněk Simek

generální poskytovatel franšízového systému Hudebních škol YAMAHA pro Českou a Slovenskou republiku.

centrála Hudebních škol YAMAHA, Vídeňská třída 27, 669 02 Znojmo

 

Počet poboček v ČR / SK

Celkem 194

– 3 Yamaha Music School

– 61 Hudební školy YAMAHA

– 130 Kooperujících partnerů

Vlastní provozovny:  1

Franchisové provozovny: 193

Počet franchisantů: 43

  

POŽADAVKY NA FRANCHISANTA 

Komu je franchisa YAMAHA určena?

Franchisa je určena zájemcům o podnikání v oblasti hudebního vzdělávání, což předpokládá pozitivní vztah k hudbě. Mohou to být lidé s hudebním vzděláním, případně s organizačními schopnostmi, které jim umožní si potřebné odborníky angažovat. Předpokladem pro přijetí do seminářů učitelů Yamaha Music School je ukončené vysokoškolské odborné studium, např. v oblasti elementární hudební výchovy, klavíru, kytary apod.

Kromě toho mohou být přijímáni i učitelé, kteří získali vynikající znalosti a dovednosti prostřednictvím jiného vzdělávacího systému, a to po úspěšném zvládnutí vstupního testu. Každý pedagog v Yamaha Music School musí absolvovat příslušné vzdělávací semináře.

Možné formy spolupráce:

„Yamaha Music School“

– franchisant ke svému provozu využívá vlastní nebo dlouhodobě pronajaté prostory

– má oprávnění vyučovat programy Yamaha Music Education Systems

– k prezentaci využívá patentově chráněné logo „Yamaha Music School“

Yamaha Music School by měla mít minimální rozlohu 100 m2 a následující prostory:

recepce s čekárnou (minimálně 20m2)

učebnu pro výuku Yamaha Junior Music Course

učebny pro instrumentální, případně další předškolní programy

doporučuje se místnost pro učitele a kancelář pro management

„Hudební škola YAMAHA“

– franchisant ke svému provozu využívá vlastní nebo dlouhodobě pronajaté prostory

– nemá oprávnění vyučovat programy Yamaha Music Education Systems

– může vyučovat všechny ostatní předškolní i instrumentální programy v libovolné kombinaci a množství nabízených programů

– využívá patentově chráněné logo „Hudební škola YAMAHA“

– platí pro ni stejná pravidla pro velikost a vybavení prostor pro výuku předškolních a instrumentálních programů

„Kooperující partner“ YAMAHA

– franchisant nemá k dispozici vlastní ani dlouhodobě pronajaté prostory

– využívá ke svému provozu sdílené (krátkodobě pronajaté) prostory – např. sdílené prostory na mateřských centrech, mateřských školách, školních družinách, klubech, apod.

– nemá oprávnění vyučovat programy Yamaha Music Education Systems

– může vyučovat ostatní předškolní a instrumentální programy v libovolné kombinaci a množství

– využívá a provozuje YAMAHA Hudební programy pod svým vlastním jménem

– může uvádět, že využívá YAMAHA hudební programy (logo „YAMAHA“ nesmí být použito jako označení nebo reklama provozu kooperujícího partnera)

– platí pro něj stejná pravidla pro velikost a vybavení prostor pro výuku předškolních a instrumentálních programů.

Co franšízový koncept YAMAHA nabízí franchisantovi?

Provozovatel YAMAHA hudebních programů podpisem smlouvy získá k dispozici celé know-how osvědčené a světově uznávané organizace hudebních škol YAMAHA.

 

Výhody pro partnery:

 1. využití neustále optimalizovaného systému hudebních škol pod světově známou značkou YAMAHA
 2. zvláštní podmínky při nákupu hudebních nástrojů k vybavení školy
 3. poradenství při výběru učitelů a spolupracovníků
 4. profesionální vzdělávání učitelů*
 5. možnost hospitace u zkušených lektorů ve školách poskytovatele licence
 6. podpora při propagaci, vytvářením vzorových podkladů pro reklamu
 7. školení pro management hudebních škol
 8. administrativní, organizační a poradenská pomoc ve všech fázích podnikání

 

*Každý zájemce o vyučování v Hudebních školách YAMAHA a pobočkách kooperujících partnerů musí absolvovat vstupní test, který potvrdí jeho kvalifikační předpoklady. Poté zájemce absolvuje úvodní seminář, po jehož úspěšném zvládnutí může zahájit pravidelnou výuku.

 

Lokality, kde je vhodné pobočku situovat: 

Pobočky je vhodné situovat do lokalit, které mají dostatečný potenciál klientů. Jedinečnost YAMAHY spočívá v tom, že nabízí hudební programy již pro děti od 4 měsíců věku a pro děti do 6 let má k dispozici tři na sebe navazující programy. Obecně se tudíž jedná o městské části, kde je dostatek rodin s dětmi.

Kooperující partneři jsou zejména mateřská a rodinná centra, případně soukromé mateřské školky.

YAMAHA franchisový koncept nevyžaduje vstupní poplatek, tudíž nenabízí územní exkluzivitu. Franchisant ovšem může zakládat další pobočky pouze se svolením franchisora a je ve společném zájmu YAMAHA franchisového konceptu nezakládat pobočky, které by konkurovaly úspěšným stávajícím pobočkám.

 

INVESTICE DO FRANCHISY

Celková investice do rozjetí pobočky je od 10 do 150 tisíc korun, podle typu spolupráce a nabídky vyučovacích programů. Smlouva se uzavírá na 3 roky a bez vypovězení je automaticky prodlužována. Další průběžné poplatky se pohybují na úrovni 7,5-10 procent z výše doporučeného školného s připočtením příslušné DPH (21%).

 

Další potřebná počáteční investice

Pro výuku předškolních hudebních programů je zapotřebí:

 • CD-přehrávač
 • jednoduché bicí nástroje (Orffovské nástroje)
 • plyšový maskot tuleň (Robátka), případně medvídek a chobotnice (První krůčky k hudbě)
 • padák
 • koberec
 • velikost učebny minimálně 25 m2

 

Pro výuku instrumentálních programů je vyžadováno následující vybavení:

 • učitelský nástroj podle programu
 • 4-8 žákovských nástrojů
 • Mini-PA System
 • CD-přehrávač
 • keyboard s možností přehrávání MIDI doprovodů
 • tabule

 

.

Kontaktní osoba pro zájemce o franchisovou licenci Hudební školy YAMAHA

Mgr. Zdeněk Simek

generální poskytovatel franšízového systému

Hudebních škol YAMAHA pro ČR a SR

mob: +420 777 249 068

tel: +420 515 249 068

email: simek.znojmo@gmail.com

web: www.yamahaskola.cz

 

Kontaktujte nás, ptejte se na cokoliv, rádi vám odpovíme:

  Jméno

  E-mail

  Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

  Franchisa

  Doplňující informace  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  franchising-uvazujes-o-fransize-registruj-se

  Chcete být zařazeni do REGISTRU KANDIDÁTŮ – zájemců o podnikání formou franšízingu a chcete být podrobněji informováni o franšízách i konkrétních nabídkách? Registrujte se zde a my Vás budeme dle Vašich požadavků informovat o tom, jaké jsou aktuální podnikatelské příležitosti ve franšízingu – která franšíza v ČR hledá partnera pro dlouhodobou spolupráci dle Vašich požadavků.

  Sledujte náš KATALOG franšíz, kde je aktuální nabídka franšízové spolupráce.  Naleznete zde odpovědi na otázky ohledně konkrétních franšízignových konceptů a jejich podmínek pro podnikání. Pokud Vás budou zajímat další podrobnosti, nebo Vás zaujme konkrétní franšíza a měli byste zájem o schůzku se zástupcem dané franšízyNEVÁHEJTE NÁS KDYKOLIV KONTAKTOVAT, rádi Vám pomůžeme na cestě k Vaší franšíze!