Tento úspěšný rakouský koncept vzniknul již  v roce 1986 a od roku 1993 byl dále rozvíjen jako franchisový. V současné době má 44 franchisových prodejen zejména v Rakousku a Německu. Český trh je úspěšně testován již několik let franchisovým partnerem v Praze.

O kvalitě a oblibě konceptu Tiroler svědčí i to, že se pravidelně umísťuje v žebříčku nejlepších franchisových systémů v Německu. V roce 2019 obdržel Tiroler od Rakouského franchisového svazu i mimořádné ocenění – tzv. Social Award 2019.

Franchisa Tiroler je v ČR zastupována společností:

AVEX systems

Písecké zahrady 441

142 00 Praha 4

ales.tulpa@avexsystems.eu

www.avexsystems.cz

 

Franchisový koncept Tiroler hledá exkluzivně nové franchisové partnery v ČR a na Slovensku.

Jedná se o jednoduchý, přehledný a srozumitelný obchodní model s nízkou vstupní investicí, se zajímavou výší rentability vloženého kapitálu  a rychlou návratností investic. Formou mobilních prodejních stánků či prodejen je nabízen speciálně vybraný sortiment tradičních specialit z tyrolských regionů Německa, Rakouska a Švýcarska.

Mobilní prodejny umožňují operativní přesun a umístění na různá stanoviště, zejména před obchodními centry, na farmářských trzích nebo na různých sportovních, kulturních či společenských akcích. Samozřejmě je možné podle potřeby stánek situovat i uvnitř obchodních komplexů jako stabilní prodejní jednotku.

Tento franchisový systém se může stát vstupem do samostatného podnikání  zejména začínajícím podnikatelům.

 

Co  svým franchisantům Tiroler nabízí:

 

  • Kompletní franchisový balík – zdokumentované know-how franchisora – a koncept, který byl mnohokrát oceněn a je prověřený více než 30-letou praxí.
  • Velmi dobře vybraný sortiment špičkových, oblíbených a velmi kvalitních farmářských produktů z Tyrolska.
  • Jedná se výlučně o tradičně vyrobené potraviny, které pochází převážně od malých výrobců jak z rakouské, tak i italské části Tyrolska. Značná část těchto delikates je v bio kvalitě.
  • Perfektní logistiku – způsob objednání a dodání sortimentu na místo určení, tj. do prodejních míst franchisových partnerů.
  • Přípravu na franchisové podnikání všech budoucích franchisantů – před a po zahájení činnosti, jakož i další vzdělávání formou velmi dobře připraveného konceptu školení a vzdělávání.
  • Velmi kvalitní marketingovou strategii a praxí prověřené nástroje pro její realizaci.
  • Modelový business plán pro každého nového franchisového partnera, který obsahuje strukturu investic, výnosů a nákladů, jakož i očekávané zisky v průběhu dalších let po zahájení jeho činnosti.
  • a celou řadu dalších služeb a výhod spojených s tímto podnikáním a spoluprací v systému Tiroler.

 

 

 

Společnost AVEX systems vyhledala v roce 2019 pro koncept Tiroler nového master-franchisového partnera pro Českou a Slovenskou republiku, který bude dále na obou těchto trzích tento vynikající franchisový systém postupně rozvíjet.

 

Master franchisant konceptu Tiroler hledá prostřednictvím exkluzivního zástupce – společnosti AVEX systems – na českém a slovenském trhu nové franchisové partnery, kterým nabízí nejen praxí prověřený koncept, ale i značné know-how ve formě velmi rozsáhlého franchisového balíku.

 

 

Kontaktní osoba pro zájemce o franchisovou licenci Tiroler

Ing. Aleš Tulpa

ales.tulpa@avexsystems.eu

Více informací najdete i na www.avexsystems.cz – v katalogu franchis nebo na https://www.tiroler.cz

+420 724 007 505

Jméno

E-mail

Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

Franchisa

Doplňující informace