Franšízové pobočky UniCredit Bank Expres jsou obchodní místa, která představují unikátní koncept na českém bankovním trhu. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., je jedinou bankou, která využívá koncept franšízingu, jehož podstatou je vytvořit síť partnerů (samostatných podnikatelů) provozujících vybraná obchodní místa na území Čech a Moravy. První franšíza byla otevřena v listopadu 2010 a dnes, po 8 letech, banka disponuje sítí 47 franšízových obchodních míst. Franšízová obchodní místa nabízejí a prodávají všechny produkty a služby banky pro občany, podnikatele a malé a střední firmy v lokalitách svého umístění, respektive v jejich spádových oblastech.

 

 

Poskytovatel franšízové licence:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

 

Počet poboček v ČR:

Franšízové provozovny: 47 franšízových obchodních míst

 

 

INFORMACE O FRANŠÍZING KONCEPTU

UniCredit Bank Expres

Podstata franšízového konceptu, filozofie UCB Expres:

Ke konceptu partnerských bankovních poboček na bázi franšíz se česká UniCredit Bank inspirovala v západní Evropě, kde mají již dlouholetou tradici.

Rozvoj prostřednictvím partnerských poboček umožnil bance rychlý nárůst sítě především ve středních a menších regionálních městech.

Tento rozvoj bance významně pomohl ve zvyšování počtu klientů retailového bankovnictví. Síť partnerských poboček, kterých je dnes u nás 47, dobře plní svou roli v pokrytí regionů, kde UniCredit Bank neměla vlastní pobočku. Navíc může banka díky tomuto způsobu expanze spojit své síly se znalostí podnikatele v dané oblasti. Není výjimkou, kdy osoba franšízanta nemá zásadní zkušenosti s bankovnictvím, nicméně banka v rámci svého školicího programu franšízanta a jeho zaměstnance detailně vyškolí, aby se z nich mohli stát úspěšní bankéři, navíc se znalostí místních poměrů. Primární myšlenka franšízového konceptu je být klientům banky blíž i v malých lokalitách, a udržovat tak obchodní vztahy na osobní úrovni.

 

Komu je franšíza určena, jaké jsou požadavky na franšízanta?

Franšíza je určena zájemcům z řad podnikatelů, kteří mají zájem rozšířit pole své podnikatelské působnosti a podílet se na posilování dobrého jména banky. Zájemce o licenci absolvuje výběrové řízení, v jehož rámci dochází k vzájemnému poznávání a hodnocení perspektivy budoucí spolupráce. Klíčovou přidanou hodnotou, kterou partner do spolupráce přináší, je detailní znalost regionu a již rozvinuté kontakty. Pokud je toto ze strany podnikatele splněno, je šance stát se úspěšným franšízantem – partnerem na dosah. Ze strany partnera očekává UniCredit Bank kvalitní obchodní činnost, péči o regionální prezentaci a dobrou reputaci značky.

 

Co koncept nabízí franšízantovi, výhody pro franšízanta?

Podnikateli banka poskytne již plně vybavené obchodní místo v režii banky, vč. IT příslušenství, marketingovou podporu silné značky, kvalitní a konkurenceschopné produkty, program systematického vzdělávání personálu a trvalou odbornou podporu v řešení obchodních případů.

Franšízová obchodní místa UniCredit Expres jsou provozována v místech, kde banka nemá standardní retailovou pobočku. Banka v tuto chvíli pracuje se stávajícími 47 pobočkami UniCredit Bank Expres v rámci celé ČR a pro některé z nich aktuálně hledá franšízového partnera.

 

Kontaktní osoba pro zájemce o franšízovou licenci UniCredit Bank Expres

Martina Stránská

Specialista franšízové distribuce

martina.stranska@unicreditgroup.cz

tel.: 725 883 423