V zahraničí velmi úspěšná franchisa UNIGLOBE Travel agentura zaměřená na služební cesty, nyní přichází také do České republiky a na Slovensko. Funguje jako zprostředkovatelská cestovní agentura specializující se na zajišťování zvýhodněných letenek a ubytování v zahraničí pro účely služebních cest a obchodních jednání. Zajímavá franchisingová nabídka jednak pro běžné cestovní agentury a kanceláře, které mohou kromě poznávacích zájezdů a dovolených, rozšířit svou nabídku o zajišťování mezinárodních byznys cest, tak je franchisa UNIGLOBE Travel také zajímavým podnikatelským záměrem pro „nové“ podnikatele, kteří mají zájem o cestovní ruch trochu jinak… v podobě zajišťování letenek a ubytování klientů na jejich zahraničních služebních cestách.

Informace o firmě:
UNIGLOBE Travel Czech Republic and Slovakia, s.r.o.
Na křečku 365, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

e-mail: franchising@uniglobetravel.cz
web: www.uniglobetravel.cz

Franchisové provozovny: 750 agentur více než v 60 zemích světa

Franchisové provozovny: Uherské Hradiště a Znojmo

Vlastní provozovny: 1 v ČR, 1 v SR

 

Franchisa UNIGLOBE Travel agentura na služební cesty

Informace o franchisovém systému:

UNIGLOBE Travel Czech Republic and Slovakia, s.r.o. je součástí jedné z největších franchisových cestovních agentur se sídlem ve Vancouveru v Kanadě. UNIGLOBE má 750 poboček ve více než 60 zemích světa. A nyní rozšiřuje pole své působnosti také do České Republiky a na Slovensko. Pod obchodní značkou UNIGLOBE Travel působí franchisové agentury zaměřené na zajišťování služebních cest. Na základě využívání franchisy UNIGLOBE je možno klientům průměrné cestovní náklady snížit o 10 – 40 %. Určujícím faktorem pro snížení ceny jsou moderní technologie. Cestovním kancelářím, franchisovým partnerům, poskytuje podporu regionální kancelář se svým know-how. Pomoc a poradenství poskytují proškolení pracovníci centrály UNIGLOBE. Hlavním cílem franchisy UNIGLOBE Travel je umožnit podnikatelům v business travel dosáhnout výrazně lepších prodejních výsledků oproti konkurenci díky ověřenému know-how, propracovanému franchisovému konceptu a jedinečným technologiím.

Základní výhody franchisy UNIGLOBE Travel:

 • využití prověřených a vyzkoušených praktických zkušeností a know-how franchisového konceptu UNIGLOBE
 • široká podpora a poradenství ze strany franchisora, centrály franchisy Uniglobe Travel agentury na služební cesty
 • možnost docílení vyšších zisků díky použití zavedené značky UNIGLOBE a použití jedinečných technologií UNIGLOBE
 • možnost založit vlastní cestovní kancelář/agenturu pro malé a střední podnikatele
 • díky podpoře franchisové centrály a využitím know-how UNIGLOBE zůstává dostatek samostatnosti a možností pro realizaci podnikatelských nápadů a aktivit, vlastnictví a řízení kanceláře zůstává v rukou stávajícího majitele nebo jím určeného zodpovědného zástupce
 • centrála zajišťuje zdokonalování technologií, průzkum poptávky trhu business travel,
 • vývoj nových systémů prodeje, poradenství a podporu při zvyšování objemu tržeb
 • centrála podporuje personální růst úrovně kanceláří a know-how formou intenzivního a průběžného školení
 • centrála se podílí na přípravě reklamy a marketingové podpoře – public relations podpora prodeje, přímý marketing, věrnostní programy, tržní segmentace a prodejní technologie
 • vstupní poplatek a zřizovací náklady se pohybují v závislosti na konkrétních podmínkách potenciálního franchisanta
 • franchisová smlouva se uzavírá na dobu 10 let s možností prodloužení o dalších 10 let
 • franchisant využívá know-how, které centrála průběžně zdokonaluje; své know-how franchisová centrála předává formou příruček a školení
 • franchisant platí za užívání franchisy měsíční poplatek franchisové centrále, který se vypočítává z hrubého zisku
 • centrála průběžně kontroluje dodržování kvalitativních standardů franchisového konceptu UNIGLOBE
 • Služby franchisového konceptu Uniglobe Travel  jsou sestaveny tak, aby se navzájem doplňovaly a podporovaly.

Potřebná počáteční investice do franchisy Uniglobe Travel agentury na služební cesty:

 • Vstupní poplatek je v rozmezí 100 000 – 600 000Kč v závislosti na typu
 • Vlastní investice 30 000 – 70 000Kč

Kontaktní osoba pro zájemce o licenci

zástupce pro ČR

Jiří Krajča, Jan Prášek
Na Křečku 365, 109 00 Praha 10
e-mail: franchising@uniglobetravel.cz
web: www.uniglobetravel.cz

Jiří Krajča, Jan Prášek
Na Křečku 365, 109 00 Praha 10

telefon či skype +420 603 203 828

 

Poslat dotaz na franchisu

  Jméno

  E-mail

  Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

  Franchisa

  Doplňující informace