Konference Franchising Forum 2020 proběhla letos netradičně. Pořadatelé se nezalekli současné situace a rozhodli se uspořádat konferenci on-line. Řídili se tak tématem této konference, jež znělo „Koronakrize – šance nebo problém?“. O pořádání konference on-line již dříve zástupci České asociace franchisingu uvažovali. Koronakrize tak jen posunula jejich plán blíže k realizaci.

 

Jan Gonda, prezident ČAF a master franchisant Naturhouse pro ČR a SR, poděkoval v úvodu všem při realizaci projektu on-line konference a ve svém projevu nabádal stávající podnikatele i případné zájemce o podnikání, aby v každé krizi viděli šanci a nikoliv problém. Jak ve svém projevu uvedl: „Aktivity konceptu, v němž působím jako master franchisant, byly zasaženy jen zčásti. I přesto jsme některé činnosti převedli do on-line prostředí a hodláme v nich pokračovat i po skončení krize.“

 


Jan Gonda, majitel master-franchise licence franchisové sítě výživových poraden NATURHOUSE pro Česku republiku a Slovensko, působí na pozici prezidenta České asociace franchisingu již od roku 2013. Na své pozici se aktivně podílí na rozšíření informovanosti o možnostech franchisingu, vzdělávání v této oblasti a zvyšování jeho standardu na českém trhu.

 

K odborníkům, kteří v rámci konference vystoupili, patřila také Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků

Ta v rámci své prezentace poukázala na nutnost podpory malého a středního podnikání právě v této, pro řadu podnikatelů, nelehké době. Podrobně pak představila projekty, které mohou při svém podnikání právě malé a střední podniky a živnostníci využívat.

 


Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků zastupuje zájmy více jak 300 tisíc podnikatelských subjektů. Iniciovala několik asociačních projektů vč. vlastních soutěží a grantů asociace zaměřených na začínající podnikatele, rodinné firmy, řemesla, podnikání žen, podporu podnikání na venkově, malé gastro, maloobchod, Silver business či digitalizace

 

 

RNDr. Jiří Lošťák, Ph.D., člen správní rady ČAF a franchisový poradce, ve své prezentaci představil aktuální stav franchisingu v ČR a nastínil výhled do příštího roku

Upozornil nejen na neexistenci právní úpravy franchisového podnikání v ČR a s tím spojenou špatnou vymahatelnost práv u soudů, ale také na chybějící osvětu a vzdělání na ekonomických vysokých školách v oblasti vývoje a řízení obchodních sítí. Další vývoj franchisingu v ČR však vidí spíše optimisticky s důvěrou v silné koncepty. Své vystoupení zakončil optimisticky se slovy: „Právě franchisining je cestou z krize a ze situace, ve které se nacházíme. Budoucností jsou ti, kteří věří ve značku, jsou vzájemně propojeni a sdílí své zkušenosti. A právě tito podnikatelé mají jedinečnou šanci přežít a zůstat na trhu, poskytovat své služby dál a dál a současně si zajistit kvalitní živobytí.“

 


RNDr. Jiří Lošťák, Ph.D. se franchisingu věnuje od roku 1998. V roce 2004 otevřel svoji poradenskou kancelář v Olomouci a v témže roce se stal řádným členem České asociace franchisingu. Je dlouholetým členem Správní rady ČAF. Poskytuje služby v oblasti poradenství v celé České a Slovenské republice.

 

JUDr. David Karabec, MPA představil účastníkům konference franchising z trochu jiného, ale neméně důležitého pohledu

 

Tématem jeho prezentace byla ochrana know-how franchisového konceptu a řešení sporů formou mediace, jakožto rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů za asistence třetí neutrální strany (mediátora).

 


JUDr. David Karabec, MPA, advokát a franchisový poradce se ve své advokátské praxi zaměřuje zejména na problematiku průmyslových a autorských práv, licencí, ochranu know-how a obchodního tajemství, nekalou soutěž, jakož i na procesní zastupování klientů v těchto oblastech práva před soudy. Aktuálně si doplňuje vzdělání postgraduálním studiem (LL.M.) alternativního řešení sporů (mimosoudní řešení sporů, mediace, arbitráž) v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Specializuje se na právní poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví a mediace pro franchisové koncepty.

 

Součástí programu konference bylo také představení jednotlivých konceptů 

Lukáš Jícha, manažer rozvoje představil v rámci své prezentace síť kaváren Cross Caffe. Lucie Šimíková, ředitelka franchisové sítě seznámila posluchače se značkou EXTÉRIA, ryze českou společností zabezpečující komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Radim Foltýn, franchising director zastupoval v rámci konference společnost McDonald´s. Michaela Jelínková, master franchisantka pro Českou republiku seznámila posluchače s konceptem Logiscool. V závěru pak pohovořil o konceptu Tab Board Šimon Mastný, managing Partner TAB Board CZ&SK.

 

O tom, že český i slovenský trh stále lákají nové zahraniční franchisové koncepty pohovořil Ing. Aleš Tulpa, jednatel společnosti AVEX systems. Ten seznámil posluchače se stávajícími koncepty, jež společnost AVEX systems na českém a slovenském trhu zastupuje, ale uvedl i velkou řadu nových konceptů.

 


Ing. Aleš Tulpa vlastní od roku 2004 poradenskou společnost AVEX systems, která se specializuje především na oblast franchisového podnikání, jako např. vývoj a optimalizace franchisových systémů, vyhledávání nových master franchisových partnerů v ČR a na Slovensku pro zahraniční franchisové koncepty, organizace akcí na podporu franchisingu, aj. Ing. Aleš Tulpa je od roku 2001 členem ČAF a více než 15 let mezinárodní organizace – Franchise Pool International (FPI), která sdružuje vybrané a zkušené franchisové poradce.

 

Na závěr programu proběhla panelová diskuze se zástupci konceptů Chodura, CrossCafe a OXALIS.

 

 

I přesto, že letošní ročník konference Franchising Forum 2020 proběhl netradiční formou. Z počtu 200 účastníků je vidět, že o franchising je v ČR stále větší zájem.

 

Organizátoři vás již nyní zvou na další ročník této zajímavé konference.

 

V případě zájmu vidět záznam konference, kontaktujte Českou asociaci franchisingu: caf@czech-franchise.cz.