Aktuálně má koncept Subway® v ČR 18 poboček. Expanze tohoto konceptu však stále ještě není u konce a řada měst na své franchisanty stále čeká…

 

Co může koncept Subway svým franchisantům  nabídnout či jaké požadavky má tento koncept na své franchisanty, nám řekl oblastní konzultant Subway Tomáš Kohoutek. Ten poskytuje franchisantům sítě Subway metodickou pomoc ve všech žádoucích oblastech.

V čem vidí Tomáš Kohoutek největší výhodu budování restaurace rychlého občerstvení pod zavedenou značkou, jakou Subway beze sporu je?

„Výhodu budování restaurace pod známou značkou vidím v možnosti využít znalosti franchisora v dané oblasti podnikání a také možnosti využít metodickou pomoc. Neznamená to však, že franchisor bude dělat vše za vás. Díky Subway se můžete spolehnout například na centrální nákup surovin, samotný provoz restaurace však bude především vaše parketa,“ vysvětluje Kohoutek přístup konceptu Subway k franchisantům.

 

Přestože má koncept Subway za sebou již dlouhou historii, nijak nezaostává za nejnovějšími trendy…

Prostředí restaurací Subway je pro tento koncept velmi důležité. Snahou franchisové sítě je proto občasná modernizace poboček. Aby franchisanti již předem věděli, že ke změnám vzhledu pobočky dochází, je tento fakt zanesen také ve franchisové smlouvě.  K nejnovějším trendům patří aktuálně nakupování přes kiosek či rozvoz jídla až do domu.

 

Subway celosvětově i v ČR čekají velké změny. Postupně vznikají nové restaurace v novém decoru, který značka nazvala Fresh Forward…

 

Všechny nové restaurace Subway se v novém decoru otevírají od poloviny roku 2018. Jako první v novém decoru byla v ČR k vidění  restaurace Subway  na pražském Hlavním nádraží, druhá pak otevřela na konci února v Říčanech. Na Moravě se plánuje přestavba v centru Olympia Brno. Během cca 6 let plánuje Subway změnit vzhled většiny otevřených restaurací. Souběžně se změnou vzhledu restaurací také Subway plánuje další zajímavé novinky ve složení nabídky sendvičů, chce reagovat na náročnou poptávku trendy sezónními produkty a zaměří se na výraznější prodej signature wrapů, které již úspěšně zavedla v USA a v Británii.

 

Jaké jsou plány Subway s ohledem na další expanzi a budování značky?

 

Subway se momentálně soustředí především na zdravý rozvoj značky. V počtu restaurací vyšplhala celosvětově na úplný vrchol v roce 2011 a prvenství si od té doby drží. Poté, co v roce 2018 představila zcela nový dekor restaurací a chystá i změny menu, se mimo otevírání nových restaurací zaměřuje na intenzívní práci se stávajícími franchisanty. S těmi musí citlivě naplánovat remodel jejich restaurací, a také je navnadit na ostatní změny ve společnosti. Zástupci značky se všemi franchisanty individuálně probírají, jaké mají možnosti do budoucna, a jsou mile překvapeni, kolik z nich je změnami pozitivně motivováno.

 

Restart takto velké značky, kdy každá z restaurací je vlastněna individuálním franchisantem, nepatři k nejsnadnějším, ale značka se ho nebojí. Postupuje jako vždy s klidem a vedení střední a východní Evropy má radost z každého i malého úspěchu.

Jaké franchisanty koncept Subway do svých řad hledá?

 

Ideální je člověk, který v podnikání se Subway nevidí rychlý zisk, ale ten, který má zájem se o svou pobočku starat. Pokud byste však chtěli vystupovat pouze jako investor, musíte mít provozního či si najmout zástupce, který se mu bude o provoz starat.

 

Lepší variantou pro provoz restaurace Subway je, když o se podnikání stará franchisant osobně. Zajímá se, navštěvuje svou pobočku a je součástí provozu.

Franchisant nemusí mít rozsáhlé zkušenosti s řízením gastro provozu, důležité je aby měl znalost angličtiny a přehled o tom, co podnikání obnáší!

V Subway poskytnou školení nejen vám, ale také personálu

Franchisant si musí projít provozem od začátku. Každý jeden franchisant musí absolvovat dvoutýdenní školení v jednom ze školicích středisek. V rámci školení není probírána pouze teorie týkající se provozu a ekonomických záležitostí, ale také detailní seznámení se s praxí přímo v provozu školící restaurace. Franšízant si tak vyzkouší všechny činnosti, od úklidu, přes prodej až po inventuru.

Školení jednotlivých zaměstnanců pak probíhá prostřednictvím internetových kurzů a školících programů tzv. University of Subway. Každý člen týmu musí mít odpovídající kurz, který odpovídá jeho zařazení. Školitel (zaučený zaměstnanec) postupuje podle školícího programu a školí dalšího zaměstnance. Mimo to je tým restaurace průběžně školen od oblastního konzultanta v rámci jeho měsíčních návštěv a restauraci. Obvykle je každý měsíc zaměřený na jinou oblast provozu.

 

 

Metodická pomoc je franchisantovi poskytována prostřednictvím lokálního business development agenta a oblastního konzultanta. Před otevřením a měsíc po otevření je tato pomoc nejintenzivnější. Úspěch vaší pobočky je však především ve vašich rukou.

 

Důležitou oblastí pro úspěšnou podnikání je beze sporu marketing

Jak řeší otázku propagace konceptu resp. jednotlivých restaurací právě v Subway®?

„Marketing máme rozdělen do 2 oblastí, tzv. národní a lokální. Lokální je na franchisantovi a úspěšnost pobočky se často odvíjí právě od práce frachisanta na lokálním marketingu. S lokálním marketingem franchisantovi pomáhame jak radou tak finančně z rozpočtu, do kterého všichni franchisanti přispívají,“ dodává Tomáš Kohoutek k podpoře poskytované franchisantům.

 

V jakých relacích se pohybuje cena licence a na jaké poplatky v souvislosti s licencí se musím jako franchisant připravit?

Cena licence je stanovena na 7500 euro za první restauraci. Licence na každou další restauraci je pak poloviční. Průběžný licenční poplatek je stanoven jako 8 % z obratu bez DPH, do marketingového fondu přispívá restaurace 4,5 %.

„Každá další licence je levnější proto, že není potřeba taková investice do školení franchisanta, který již řadu věcí ovládá z předchozích restaurací. V ČR máme 4 franchisanty, kteří vlastní více, než jednu restauraci, jedni z nich jich bude mít zanedlouho dokonce 5,“ vysvětluje Tomáš Kouhoutek stanovení výše poplatku za licenci. K návratnosti vložené investice pak dodává: „Od prvotního rozhodnutí po otevření vlastní restaurace by měl zájemce počítat s více měsíci až rokem, ale drtivá většina restaurací to stihne do roku od podpisu licenční smlouvy – pokud to stihnete právě do roku, Subway polovinu vstupní ceny licence franšízantovi vrátí.“

 

Otevírání nových poboček se v Subway nebrání…

 

Stále více si však zakládá na zapojení franchisanta do provozu. S vlastní zkušenosti totiž ví, že restaurace s motivovaným a pracovitým franchisantem fungují nejlépe a mají nejlepší zisky.

Pokud Vás možnost zapojení do sítě Subway zaujala, neváhejte, Vaše dotazy rádi předáme zástupcům konceptu Subway.

 

NEVÁHEJTE A PIŠTE SVÉ DOTAZY K TÉTO PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

    Jméno

    E-mail

    Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

    Franchisa

    Doplňující informace