SuperPark představuje světově unikátní tzv. all-in-one indoor aktivity park. Tento hybridní model nabízí 30-50 různých aktivit dle velikosti parku pro děti, teenagery, celé rodiny, skupiny přátel a známých, pro firemní akce a další cílové skupiny, jako například pro seniory. SuperPark je místem pro zábavu, relax, inspiraci, zdraví a fittness, s nabídkou aktivit pro kreativní myšlení, zvládání stresu a pro trávení volného času.

První SuperPark byl otevření v roce 2012 ve Finsku. Návštěvníci i investoři z celého světa, kteří se na tento park přijeli podívat, souhlasí s tím, že bylo vytvořeno něco, co je světově unikátní.

Během velmi krátké doby bylo otevřeno dalších 8 obdobných parků o velikosti cca. 1.000 až 8.700 m2. V posledních letech pak vznikaly další SuperParky v různých zemích celého světa, jako například v Austrálii, Mexiku, Brazílii, Číně a v zemích Dálného Východu. Dalšími cílovými zeměmi jsou kromě České a Slovenské republiky například Německo, Francie, Itálie, Velká Británie a další regiony střední a východní Evropy.

Celou síť těchto parků řídí centrální organizace, která má název SuperPark Development Unit se sídlem ve Finsku.

Tato systémová centrála zajišťuje veškerou přípravu a otevření nových parků na celém světě, jakož i komplexní podporu všech svých partnerů.

Franchisový koncept byl v posledních 5 letech testován v různých lokalitách, v odlišných velikostech SuperParků a průběžně optimalizován.

Toto rozsáhlé a praxí prověřené know-how je velmi kvalitně a podrobně zdokumentováno v příručkách a manuálech.

 

Rozsah nabídky aktivit jednotlivých SuperParků je odvislý od jejich velkostí, která se může pohybovat mezi cca. 1.000 – 8.000 m2.

Nejčastějším a typickým doplněním služeb jsou i vhodně zvolené restaurace, různé fast foodové nabídky a cateringové služby. Ty jsou přizpůsobené pro nabízené atrakce a pro všechny návštěvníky parku. Součástí franchisového systému SuperPark je i vlastní koncept restaurace pod názvem Robson´s. Stejně tak nabízí některé SuperParky i možnosti ubytování pro turisty, krátkodobé výletníky nebo pro obyvatele dané země či regionu.

SuperPark je skvělá zábava v mnoha dimenzích.

Koncept spojuje sportovní a zábavní aktivity pro velmi široké spektrum cílových skupin. Nejvýznamnějšími a nejtypičtějšími jsou rodiny s dětmi od 8 do 14 let a různé zájmové skupiny, například přátelé, spolupracovníci ve firmách, sportovní kluby, apod. Všechny aktivity jsou založeny na pohybu. Když se lidé pohybují, cítí se zdravěji a mají dobrou náladu.

SuperPark překonává i největší nabídky v ČR a na Slovensku v této oblasti zábavy! Vídeň má Prátr, Dánsko Tivoli nebo Legoland a Paříž Disneyland. Česká republika a Slovensko budou mít v budoucnosti světově unikátní SuperParky.

Zábavní parky hrají v současné době významnou roli nejen v oblasti života mnoho cílových skupin v každé vyspělé zemi, ale i v cestovním ruchu. Vznikají na základě motivace zvýšit atraktivitu měst a zemí. Motivací investorů jsou očekávané zajímavé zisky, rychlá návratnost investic v relativně krátkém časovém horizontu a velmi atraktivní výše rentability vlastního vloženého kapitálu.

Franchisový systém SuperPark zastupuje v České a Slovenské republice společnost AVEX systems. Tato společnost pro něj hledá MASTER FRANCHISOVÉHO PARTNERA, anebo franchisové partnery, případně tzv. AREA DEVELOPERA.