Franšíza Vás navede, jak podnikat! Za Vašimi zády stojí značka, která má své určité jméno a postavení.

franšíza - jak začít podnikat ve franšízingu

Jak podnikat ve franšízingu

Rozhodujete se pro podnikání a zvažujete obor či způsob, kterým uchopíte svou podnikatelskou příležitost? Nevíte jak podnikat, či v čem podnikat? Rozšiřte svůj obzor v podnikání o fakta z franšízingu. Pokud ještě vůbec nevíte, co je to franšíza, přečtěte si to v článku „Co je franšíza“.

Teď se Vám pokusíme v krátkosti podat 5 důvodů, proč by mohla franšíza být rozhodujícím krokem pro Váš začátek podnikání.

Franšíza má rychlejší expanzi na trhu

Franšízing je postaven na opakování jednoho ověřeného podnikatelského vzoru. Franšízor Vám v podstatě poskytuje návod jak podnikat, což v sobě skýtá velkou výhodu oproti ne-franšízové konkurenci. Čím více je v dané zemi, u nás tedy v České republice, franšízantů (franšízových poboček), tím více se upevňuje na trhu pozice značky. Pro podnikatele, který si koupí franšízu v daném regionu, to tedy znamená, že pro něj bude rozjezd podnikání hladší, bude mnohem méně bojovat s konkurencí a to díky tomu, že zákazníci v jeho regionu již značku znají. Protože se s ní setkali třeba v jiném městě a mnozí k ní mají důvěru – už je jim známý nebo minimálně jim utkvěl název – a i podvědomá známost značky u spotřebitele dělá zázraky.

Franšíza – díky jejímu Know-how víte jak podnikat

Společně s pořízením franšízy byste měli získat Know-how – návod jak podnikat v daném podnikatelském oboru. Díky tomuto návodu jak podnikat se většina franšízantů úspěšně vyvaruje počátečních podnikatelských chyb, kterých by se mohli dopustit, kdyby podnikali na vlastní pěst (v praxi často s využitím metody pokus-omyl). Franšízoři a Master franšízanti mají velmi dobře připraveny veškeré provozní dokumenty a marketingové materiály, které navádí franšízanta při vedení frašízové pobočky a pomáhají mu při propagaci produktu zákazníkům. Rozjezd franšízy je pod vedením franšízora mnohem efektivnější, než rozjezd vlastního podnikání, kde je veškerá zodpovědnost na bedrech samotného podnikatele. Ve franšízingu je vše dopředu konzultováno a průběžně kontrolováno. Franšízant nováček má navíc možnost se také inspirovat v dalších regionálních franšízách, které jsou v dané situaci jako starší sourozenci a také mohou poradit jak začít podnikat.

Franšíza Vám díky propracovanému systému poskytuje schopnost konkurovat.

Zkušenosti z regionálního trhu, propracovaný marketing, image a značka podporuje aktivně nově vzniklou franšízu v jejím vlastním regionu. Komplexní znalost jak podnikat v daném oboru v ČR, společně s ověřenými pracovními postupy, marketingovými materiály, zpracovanými dokumenty, zajištěnou logistikou zboží a otevřeným nákupním kanálem zboží je maximální podporou pro podnikatele – franšízanta – v dnešní nelehké době, kdy je trh v české republice doslova přehlcen veškerými službami a zbožím. Obchodníci již nedokáží na konkurenci reagovat a mnohdy se uchylují k snižování cen, což je pro samotného podnikatele demotivující. Naopak franšíza by Vás od takového konkurenčního boje, díky výše uvedeným a ověřeným zkušenostem, měla ochránit.
Podnikání formou franšízingu má na českém trhu stále nevyužitý potenciál a rizikovost krachu je nižší než u běžného podnikání malých a středních firem
V současné době působí v Česku více než 200 franšízových značek, pod jejichž záštitou u nás funguje přes 6.000 poboček zaměstnávajících asi 30 tisíc lidí. Přestože dnes můžete koupit franšízovou licenci téměř v každém oboru, vedoucí postavení mezi nimi má rychlé občerstvení.
Nejvíce prodaných franšízových licencí je z oboru rychlého občerstvení, ale i v ostatních oborech je možné si bez obtíží vybrat. Franšízingový poradce Ing. Aleš Tulpa  ze společnosti AVEX systems s.r.o., který je uznávaným poradcem na mezinárodní franchising prohlásil na Master konferenci 2014, že: „Podnikání formou franšízingu má na českém trhu stále nevyužitý potenciál“ a že „česká republika je cílem mnoha franšízových konceptů z Rakouska, Francie, Španělska a dalších zemí“.

O tom, jak vypadá franšízing například v Americe, hovořila Jana Rückerová z americké ambasády na konferenci Franchising forum 2014. Podle paní Rückerové je franšízing v Americe oblíbený, a to díky nízkým rizikům, která přináší. „Zhruba třetina malých a středních firem každým rokem krachuje. Počet franšízových firem, které zkrachují, je mnohem nižší. Tvoří zhruba pět procent,“ vysvětluje Rückerová. Výhodou je rovněž fakt, že franšízovým firmám se daří nejen v období růstu, ale dokáží si zachovat stabilitu i v dobách recese.

Informace mají cenu zlata. Jak podnikat ve franšíze se dozvíte na propracovaném školení

Klíčem k úspěchu je vždy „vědět jak na to“. Franšízing je koncepčně úspěšný proto, že je strategický a promyšlený. V počátcích Vašeho podnikání nikdy nebudete sami. Za podpory franšízora, nebo Master franšízanta si projdete důkladným školením, které vychází z praktických zkušeností nabytých právě díky tomu, že franšíza je založena na opakovaném modelu. Tedy vychází se z úspěchů, či právě neúspěchů Vašich předchůdců. Školení se samozřejmě bude lišit podle typu franšízy a obchodu samotného. Nicméně při porovnání se startem ne-franšízového podnikání je zde zřejmá výhoda toho, že vidíte, jakých chyb se již někdo dopustil a že je Vám doporučeno, vést obchod směrem, který je již úspěšně ověřen.

autor: Jaroslav Malý