JAK VYTVOŘIT FRANCHISOVOU SÍŤ

Přemýšleli jste někdy o tom, že byste na základě svého byznysu založili franchisovou síť? Pokud ano, možná nemáte žádnou konkrétní představu o tom, jak by se něčeho takového dalo dosáhnout, nebo kde vůbec začít. V takovém případě by vám právě tento článek měl pomoci. Podíváme se spolu krok za krokem na to, jak se dostat z bodu A (chci franchisovou síť) do bodu Z (mám úspěšnou franchisovou síť). Ještě předtím bychom se ale měli zamyslet, jestli se vůbec má smysl někam vydávat.

Kdy (ne)zakládat franchisu

Pokusíte-li se založit franchisu, můžete tím více ztratit než získat, pokud nemáte jasno v tom, jestli je váš typ podnikání nebo produkt vůbec vhodný pro franchising. Vaši franchisu nebude nikdo chtít realizovat, pokud nebudete působit dostatečně důvěryhodně a zkušeně. Potenciální franchisanti také musejí mít pocit, že vaše franchisa je dostatečně systematická a reprodukovatelná, a to především v tom ohledu, jak velký výnos z investivce s jak velkou jistotou je možné očekávat.

Zde vstupuje do rovnice veřejnost, která by měla mít pocit, že vaše služby nebo produkty jsou atraktivní, čehož bude možné dosáhnout, pokud budou dostatečně jedinečné a budou mít tím pádem nezanedbatelnou konkurenční výhodu. A konečně rozjetí vaší franchisy by mělo být možné rychle, přibližně tak do tří měsíců.

Shromažďujeme a zasíláme Vám aktuality z oboru franchising a podnikání. Chcete koupit franšízu, hledáte vhodný podnikatelský záměr? Od nás získáte zaručené nápady na podnikání i návody jak podnikat a jak začít podnikat s franchisou víme nejlépe...

 

Proč a jak na vlastní franchisu

Pokud jste se ujistili o tom, že vaše podnikání je technicky vzato vhodné pro franchisu, ještě byste se ale měli podívat na to, proč byste něco takového mohli chtít. Jednou z možností, které dávají smysl, je situace, kdy už nyní sami poskytujete služby na více místech, nebo rovnou v rámci nějakého řetězce nebo sítě provozoven. Proměnou vašeho podnikání ve franchising byste mohli docílit expanze, pokrytí trhu a zvětšení zisků.

Pokud chcete expandovat, ale nemáte dostatek kapitálu nebo personálu na konvenční metody, i zde by vám vytvoření franchisy mohlo pomoci. Jsou to totiž franchisanti, kdo nese většinu břemen a rizik, ne franchisor, jehož úloha je spíše jen poradní a podpůrná. Jak ale uvádí franchisový poradce Franchise & Retail Academy, Krajča: „Pro rozhodnutí je nutné udělat analýzu, která porovná výhody a nevýhody zvoleného postupu. Franchising rozhodně není řešením pro společnost, která chce tím
to způsobem řešit nedostatek finančních prostředků.“

0605efd3782c52345337c9635c31ab09f5a17342_medium

Ing. Krajča dále doporučuje při
vytváření franchisy postupovat v těchto krocích:

 • Analýza podnikatelského záměru.
 • Vypracování projektu. Vypracování dokumentace franchisového konceptu.
 • Příprava a realizace pilotního projektu. Např. převedení vlastní prodejny na prvního franchisanta, případně převedení majitele určité provozovny na franchisovou provozovnu, nebo úprava provozovny podle franchisového konceptu.
 • Vyhodnocení pilotního projektu.
 • Dokončení provozní příručky, grafického manuálu, náborového materiálu a franchisové smlouvy.
 • Realizace franchisové sítě, její řízení, nábor franchisantů, zdokonalování know-how.
 • Řízení a expanze franchisového konceptu.

 

Moudrému napověz

Jak je vidět jen na těchto stručně nastíněných krocích, vhodný postup při konkrétním vytváření franchisy de facto vyžaduje předchozí zkušenosti a odborné znalosti v oboru, bez kterých je jen těžko možné něco analyzovat nebo srovnávat. Proto bych vám doporučil především najít si dobrého poradce pro vaši franchisu, který vám víc než co jiného ušetří investované peníze a zaručí nějaké výsledky, stejně jako určitě nebude trpět tzv. „firemní slepotou“. Ten by kromě zkušeností a znalostí měl mít také přehled o trhu v ČR a v zahraničí, být členem profesní organizace – České asociace franchisingu (ČAF) a disponovat technickým zázemím.

Místo závěru bychom proto pro vás měli doporučení, abyste měli představu, co od takového poradce očekávat. Jednou z možností, na koho se obrátit, je přímo na pana Jiřího Krajču a jeho poradenskou společnost Franchise & Retail Academy.

 

Portfolio společnosti Franchise & Retail Academy 

• podnikatelský záměr (pro stávající podniky, s cílem vyhodnotit jejich realizovatelnost a vhodnost pro franchisové podnikání, zahrnuje: technickou analýzu, tržní analýzu, finanční a ekonomickou analýzu projektu
• pomoc při financování franchisových konceptů
• provozní příručka/manuál – návod, jak zahájit podnikání a jak pracovat po celou dobu trvání franchisového vztahu, je nedílnou součástí předávání know-how franchisovému partnerovi, členění příručky:
• franchisová smlouva – doporučíme specializovaného advokáta
• nábor a vyhledávání franchisových partnerů

• Franchise & Retail Academy organizuje jedinečný projekt „Škola franchisingu“ od roku 2011
• přednášková činnost, semináře, výstavy – www.vystavafranchisingu.cz, www.vystavafranchisingu.sk
• public relations, reklama

  Jméno

  E-mail

  Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

  Franchisa

  Doplňující informace