Výuku jazyků má franšízový koncept Kids&Us postaven na jednoduchosti a přirozenosti: „Naše metoda je založená na tom, co je přirozené. Chceme, aby se děti učily anglicky stejně, jako se naučily svou rodnou řeč – jednoduše a spontánně. Takže neděláme nic nepřirozeného, právě naopak – vytváříme činnosti, které probíhají zcela běžně při učení se rodné řeči,“ říká v úvodu našeho povídání o Kids&Us, jazykové škole pro děti do 1 roku do 18 let, Michaela Zúberová,  manažerka, která stojí ve vedení české master franšízy Kids&Us a zasazuje se o její další rozšíření po naší vlasti.

.

Metodu výuky má Kids&Us do detailů propracovanou tak, aby ji zvládali jednak malé děti od jednoho roku, ale aby vyhovovala také větším dětem a uspokojila i potřeby starších studentů.

Zakladatelkou a tvůrkyní konceptu Kids&Us je Španělka, Natàlie Perarnau, která metodu vyvíjela pozorováním (nejen) svých dětí. Způsob přirozeného učení jazyka (původně angličtiny) se velmi rychle ukázal jako účinný a smysluplný.

„Natàliina metoda, její filozofie i energie doslova nadchla český tým příznivců, stejně jako sta tisíce rodičů a jejich dětí po celém světě, které si díky její metodě snadno osvojují cizí jazyky již 15 let. A proto jsme se rozhodli, spolu s majitelem licence Kids&Us pro Českou republiku, Miroslavem Peštou, metodu dále šířit mezi rodiče a jejich děti nejen v Praze,“ prozrazuje manažerka pro Českou republiku, Michaela Zúberová. 

„Chceme společně nalézt další nadšence a podnikavce, kteří budou poskytovat přirozenou výuku jazyků dětem v různých koutech ČR, ve vlastních franšízových pobočkách.“

 

.

Co v Kids&Us dělají jinak? A jak? 

Když lidé slyší o angličtině pro děti, jako první je napadne slovní zásoba. Velmi často se děti učí barvy, čísla a druhy zvířat… Představte si, že jste uprostřed Londýna a máte zásobu 50 slov z kategorií, které jsem právě uvedla – jak byste se dostali na toaletu? Kdo by dokázal požádat o pomoc, když by se ztratil? Nebo přišel o osobní věci? Myslím, že nikdo! Proč? Protože znalost slovní zásoby neumožňuje komunikaci, ale schopnost dávat dohromady slova a správně tvořit věty. Takže jaký má význam znát slovo „žlutá“? Znamená to „mám rád žlutou“, „nemám rád žlutou“, „jsem alergický na žlutou“? Žlutá sama o sobě dává příliš malý význam, pokud ji neumíme použít s dalšími slovy a vytvořit větu.

Aby byla Natálie schopna vyvinout metodiku Kids&Us, strávila nějakou dobu pozorováním toho, jak děti získávají znalost rodné řeči – a především sledovala, jak se její dcera učí anglicky. Chtěla ji seznamovat s angličtinou už od raného věku, ale nepřišlo jí správné hovořit anglicky, protože to není její rodná řeč a nebylo by to pro ně zcela přirozené. Ale protože se nápadu nechtěla vzdát, rozhodla se provádět se svou dcerou každý den 10 minut různé aktivity a hry v angličtině, a to téměř od prvního dne jejího života (při koupání, čtení obrázkových knížek, přebalování atd.). Takže když jí byly dva roky, nejen že rozuměla mnoha věcem v angličtině, ale dokázala i anglicky odpovídat a pokoušela se tvořit krátké věty. Natálie byla překvapená a okouzlená, protože v té době učila angličtinu tradiční metodou a viděla kolik úsilí stálo její studenty vytvářet věty i poté, co se anglicky učili 2 nebo 3 roky. Při pozorování své dcery si uvědomila, že přestože je celý proces přirozený a spontánní, je v něm určitý životní řád. Zároveň pochopila, že to celé začíná velmi brzy.

Existuje dokonce výzkum, který ukazuje, že děti se začínají učit jazyk od pátého měsíce těhotenství, když se jim plně vyvine sluch. Proto začínáme s dětmi co nejdříve a navrhujeme, aby se začaly seznamovat s angličtinou už v jednom roce.

Jak se tedy v Kids&Us děti „učí“ cizí jazyky?

Jak už bylo řečeno, v tom, co se v hodinách Kids&Us děje, existuje řád, přirozený a spontánní, tudíž nejde tolik o učení jako takové…

Prvním krokem je NASLOUCHÁNÍ.

Nikdo se ještě nenaučil mluvit cizím jazykem, aniž by ho předtím neposlouchal. Proto je v Kids&Us první kontakt malých studentů s angličtinou prostřednictvím naslouchání, proto děti poslouchají příběhy každý den. Délka nahrávek se liší podle věku, ale zpravidla jde o 7 až 15 minut. Samozřejmě, když poslouchají nahrávku poprvé, nerozumějí téměř ničemu. Ale v tu chvíli přichází druhý krok celého procesu. Ve své rodné řeči začínáme ROZUMĚT určitým slovům nebo výrazům, pokud se v určitém kontextu nebo situaci opakují.

Dalším krokem je MLUVENÍ.

Nemůžeme mluvit, dokud jsme neposlouchali a neporozuměli, protože pokud nerozumíme, nebudeme schopni mluvit. Jak to tedy dělají v Kids&Us s mluvením?  Poté, co děti doma poslouchaly nahrávky a jazyk se jim vryl do paměti a poté, co docházely na hodiny a začaly jim rozumět, je čas dát dětem, respektive jazyku, který zatím nasály, možnost se projevit.

Jaké jsou další kroky? ČTENÍ a PSANÍ.

Ve vlastní řeči bychom nikdy neučili děti číst a psát, dokud neměly možnost jazyk poslouchat, porozumět mu a dokud jím nezačaly mluvit. Tak proč začínat výuku angličtiny čtením a psaním, jak tomu vždy bylo v tradičních metodách? V Kids&Us děti nezačnou číst a psát anglicky, dokud jazyk dost neposlouchaly, neporozuměly mu a nemluvily jím. Kids&Us není určeno jen malým dětem. Je pravda, že naši žáci začínají v nízkém věku, ale krása metody Kids&Us spočívá v tom, že pokračuje až do věku 18 let.

„Jsme přesvědčeni, že tím, že děti učíme anglicky, přispíváme k přežití budoucích generací. Jak říká Darwinova teorie, nepřežívají ti nejsilnější, ale ti, kteří se nejlépe umí přizpůsobit svému prostředí.“.

Propracovaná metodika Kids&Us dokazuje, že výuka anglického jazyka v ní vytvořená je vysoce účinná a v dnešní době má více než 130 000 studentů v 9 zemích světa.

 

Chopte se jedinečné obchodní příležitosti a otevřete svou jazykovou školu pro děti formou franšízy!

 

Pokud se zajímáte o práci s dětmi, jazyky a o vzdělávání obecně, může se jednat o atraktivní kariérní krok a životní projekt umožňující vzít život do vlastních rukou a nalézt cestu k seberealizaci.

Naše zaměstnání nemusí být pouze práce, která pokrývá naše potřeby, ale může se stát  posláním a způsobem, jak si splnit své sny. Forma franšízy je výhodná i pro ty, kdo s podnikáním začínají. Nebudete na věci sami. Celý koncept má jasná a přesná pravidla, která jsou připravena tak, aby jste byli zaručeně úspěšní. Důkazem toho je i majitel Master franšízy pro Českou republiku, pan Miroslav Pešta, který se inovativními metodami výuky jazyků zabývá dlouho. Metoda Kids&Us ho natolik nadchla, že ji do Čech přivezl a pomocí nadšeného týmu úspěšně rozvíjí již čtvrtým rokem. 

„Chceme, aby možnosti českých děti v konkurenčním prostředí globálního světa byly neomezené.“

Zájemcům o franšízu nabízí Kids&Us možnost ovlivnit budoucnost dětí v jejich okolí a dalších městech. Noví majitelé vlastních škol se stanou součástí životního projektu, který má prokazatelně pozitivní vliv na jazykové znalosti dětí. Nikdy v tom ale nebudete sami! Kids&Us Vám poskytne dlouhodobou podporu již od samého začátku budování školy.

 

.


 

Pro zájemce o výuku jsou ukázkové lekce zdarma.

Termíny ukázek a jejich následnou rezervaci můžete potvrdit přímo na webu www.kidsandus.cz


.

 

Chcete se připojit ke konceptu Kids&Us a otevřít si vlastní franšízu jazykové školy?

Máte dotazy k této podnikatelské příležitosti? 

Zajímá Vás, jak je možné podnikat s franšízou Kids&Us a co podnikání obnáší?

 

Pište své dotazy, vyžádejte si podrobnější informace nebo si sjednejte nezávaznou schůzku se zástupcem franšízového konceptu: 

 

    Jméno

    E-mail

    Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

    Franchisa

    Doplňující informace