Ryze česká franšíza EXTÉRIA zajišťuje komplexní řešení bezpečnosti práce a požární ochrany již několika tisícovkám klientů v ČR

 

Franšíza na BOZP a PO Extéria - podnikatelská příležitost pro obchodníkyStát, respektive platná legislativa, ukládá povinnost zajistit určitá opatření v oblasti BOZP a PO. Tato zákonná povinnost se týká všech podnikajících subjektů, veřejných i neveřejných institucí (škol, školek, státních úřadů, ústavů aj.). Ať už se jedná o firmu o stovkách zaměstnanců nebo drobného živnostníka, o malou školku s pěti dětmi, velké gymnázium anebo pracovní úřad, všechny tyto subjekty jsou ze zákona povinny mít zajištěnu bezpečnost. Zeptali jsme se proto zakladatele franšízy na BOZP a PO, pana Ramacha, jaké služby svým klientům vlastně poskytují a také nás zajímala role franšízantů v jejich franšízové síti.

 

„FRANŠÍZANT V EXTÉRII FUNGUJE JAKO OBCHODNÍK, NIKOLIV JAKO BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK“

Pane Ramachu, v letošním roce jste otevřeli téměř dvě desítky franšízových poboček, které řeší bezpečnost práce a požární ochranu ve stovkách firem a úřadů, v Čechách i na Moravě. Co vlastně EXTÉRIA, jako partner pro bezpečnost a ochranu, firmám a institucím zajišťuje? Jak si mám Vaše služby představit?

Franšízová síť EXTÉRIA zajištuje nejrůznějším subjektům komplexní poradenství v oblasti BOZP a PO. A jak vypadá naše působení v praxi? Na začátku spolupráce náš technik BOZP a PO zjistí aktuální stav v dané společnosti – jaká jsou pro danou oblast předepsána zákonná opatření, jak je daný subjekt aktuálně v praxi aplikuje (nebo častěji komplexně neaplikuje, jelikož o této problematice nemá dostatek informací) a jaké kroky by měl učinit, aby měl BOZP a PO skutečně zajištěno, jak předepisuje zákon, na jehož dodržování dohlíží Státní kontrolní dozor (OIP, HZS, KHS).

Nejdříve je tedy provedena analýza pracoviště, při které technik BOZP a PO zjistí současný stav a vyhodnotí, zda odpovídá aktuální legislativě  stanovené pro konkrétní provozovanou činnost klienta, která se každý rok aktualizuje. Dalším krokem je navrhnout danému subjektu řešení, co je třeba změnit tak, aby v provozu v prvé řadě nehrozilo nikomu nebezpečí vzniku pracovního úrazu nebo jiné újmy na zdraví a současně, aby byly splněny všechny legislativní předpisy.

Shromažďujeme a zasíláme Vám aktuality z oboru franchising a podnikání. Chcete koupit franšízu, hledáte vhodný podnikatelský záměr? Od nás získáte zaručené nápady na podnikání i návody jak podnikat a jak začít podnikat s franchisou víme nejlépe...Samozřejmou součástí naší služby je také zastupování klienta u kontroly, kde si veškerou práci v oblasti BOZP a PO, kterou jsme u klienta provedli, vždy obhájíme a to tak, aby jim nehrozil žádný postih, ze strany Státních kontrolních orgánů. A troufnu si říci téměř s jistotou, že se již žádné další kontroly nebudete obávat. Jsme totiž profesionálové v oboru a naší vizitkou je především to, že kontroly bezpečnosti práce a požární ochrany u našich klientů v drtivé většině probíhají bez připomínek, o sankcích ani nemluvě. V rámci komplexních služeb provádíme vše od profesionálního školení zaměstnanců, přes zpracování veškeré zákonem dané dokumentace, až po zastupování u kontrol.

 

Spokojenost s konceptem služeb EXTÉRIA potvrzuje také klientela společnosti:

Vážení přátelé, po změně firmy zajišťující činnost v oblasti BOZP a PO, jsme nedoufali, že ještě existuje společnost s osobním přístupem a nejen suše podnikatelským záměrem. Od prvního kontaktu se společností EXTÉRIA, s.r.o., která nás oslovila a vytvořila nabídku na zajištění služeb BOZP a PO, mám s touto společností jen pozitivní zkušenost. Chtěl bych tímto poděkovat Vaší společnosti a Vašim odborníkům v oblasti BOZP a PO za dosavadní spolupráci při řešení veškeré problematiky spojené s BOZP a PO. Na závěr bych velmi poděkoval za spokojenost při nedávné kontrole oblastního inspektorátu práce v naší společnosti, při které nás zastupovala technická ředitelka. Kontrola dopadla bez jediné připomínky kontrolujícího, tudíž k plné naší spokojenosti.

Stavební společnost, Jednatel

 

Jak velké firmy či instituce se musí BOZP a PO zabývat?

Zákon nerozlišuje, zda se jedná o malou nebo velkou firmu, o státní subjekt či neziskovou organizaci, každý musí dle zákona tuto problematiku řešit a plnit.

Tato zákonná povinnost vyplývá ze zákoníku práce a musí ji plnit všechny podnikatelské subjekty, tzn. každý, kdo má přiděleno IČO živnostenským úřadem. Tato povinnost je stejná, jako když musí každý subjekt vést účetnictví a daňovou evidenci. Povinnost zajistit BOZP a PO na pracovišti kontrolují oblastní inspektoráty práce, stejně tak jako povinnost vést daňovou evidenci kontrolují příslušné Finanční úřady.

Pokud tedy chci začít podnikat v BOZP a chtěla bych si vybudovat franšízovou pobočku na BOZP, EXTÉRIA, musím asi znát podrobně danou legislativu. Předpokládám, že předpisy budou v každé oblasti různé – znamená to, že provozovat vaši pobočku může jen zkušený bezpečnostní technik nebo člověk s příslušným vzděláním?

kancelář BOZP a PO konceptu ExtériaNe, to určitě nemusíte – ani jedno, ani druhé. Franšízant společnosti EXTÉRIA, tedy člověk, který vede franšízovou pobočku na BOZP a PO, pracuje více méně jako obchodník, nikoliv jako bezpečnostní technik. Samozřejmě, nějaké základní zákonné předpisy budete muset znát, nebo se v nich alespoň orientovat, ale franšízant v našem obchodním konceptu funguje skutečně jako obchodník, nikoliv jako bezpečnostní technik. Na technickou práci a aplikaci předpisů a zákonných norem ve firmách máme BOZP a PO specialisty, kteří řeší konkrétní zakázky v praxi – provádějí analýzy rizik, navrhují a zavádějí konkrétní opatření, školí zaměstnance a vedení. Tuto práci již neprovádí franšízant, ani obchodník, k tomu máme speciálně vyškolený tým odborníků, osob odborně způsobilých v prevenci rizik s vysokoškolským vzděláním v oboru bezpečnostního inženýrství a techniky požární ochrany.

 

Komu je tedy franšíza EXTÉRIA určena? Kdo je vhodný franšízant pro oblast BOZP?

Franšíza EXTÉRIA je určena především obchodníkům, lidem, kteří mají obchodního ducha a ideálně také manažerské dovednosti.

Já sám jsem se vždy zabýval a živil obchodem a své veškeré zkušenosti a dovednosti jsem přenesl do našeho konceptu. Velmi dobře vím, jak je těžké vyvolat u zákazníka potřebu koupě, avšak troufám si tvrdit, že s franšízovým konceptem EXTÉRIA se potřeba u klienta vyvolává velmi jednoduše. Důležitou roli v tomto rozhodování hraje především komplexnost služby za velmi výhodnou cenu, což našim poradenským kancelářím umožňuje uzavřít obchod již na první schůzce. Takže obchodování s franšízou EXTÉRIA je relativně snadné.

Pozitivní reference Extéria BOPZ a PO - franšíza Extéria obsluhuje tisícovky klientů

Čím je franšízingové podnikání zaměřené na bezpečnost práce pro ucházeče zajímavé?

Pokud se zabýváte obchodní činností, máte zkušenosti s vedením obchodního týmu a již nechcete dále přinášet zisk jiným, ale sami sobě je tento franšízový koncept poradenských kanceláří BOZP a PO právě pro Vás.

Můžete dosahovat zisku, již ve velmi krátkém období svého podnikání a to především díky využití jedinečného know-how značky EXTÉRIA. Důležitým kritériem pro rozhodnutí, proč podnikat v síti EXTÉRIA je skutečnost, že v České republice je cca 3 000 000 podnikajících subjektů, z nichž 40 % tuto problematiku vůbec neřeší, v čemž shledáváme velmi slušný potenciál pro další růst.

Nespornou výhodou franšízy EXTÉRIA tedy je, že umožňuje majitelům franšízových poboček vybudovat si do 5 let velmi zajímavý pasivní příjem. Další podstatnou výhodou je samotné know-how, které je odlišné od konkurenčních firem v oblasti BOZP a PO na trhu v ČR a v neposlední řadě je to velmi konkurenční cenová politika konceptu. I nové poradenské kanceláře sítě EXTÉRIA dosahují zisku již ve velmi krátkém období.Shromažďujeme a zasíláme Vám aktuality z oboru franchising a podnikání. Chcete koupit franšízu, hledáte vhodný podnikatelský záměr? Od nás získáte zaručené nápady na podnikání i návody jak podnikat a jak začít podnikat s franchisou víme nejlépe...

Co franšízant zakoupením licence získává?

Kdo se rozhodne pro podnikání s našim obchodním franšízovým konceptem poradenských kanceláří BOZP a PO, získá především unikátní know-how s detailně propracovanou provozní příručkou. V provozní příručce jsou popsány veškeré provozní postupy od založení firmy, kde hledat prostory vhodné pro BOZP kancelář, jak ji vybavit, jak postupovat při náboru zaměstnanců, až po detailní popis chodu kanceláře a pracovní činnosti všech aktérů. Zakoupením franšízové licence EXTÉRIA získá každý franšízant Informační systém BOZPIS, který slouží k evidenci informací o klientech.  Franšízant a jeho spolupracovníci mají v rámci licence zajištěno také zvyšování odbornosti a to dle vzdělávacího systému EXTÉRIA AKADEMIE, kde pracovníky naučíme vše potřebné – od vstupního školení, přes nástavbové školení až po produktové školení. V neposlední řadě, pokud dodrží veškeré postupy popsané v provozní příručce, bude mít franšízant skutečně slušně ziskové podnikání, již v krátkém období 1 roku a velmi zajímavý pasivní příjem do 5 let.

 

ZAUJALA VÁS MOŽNOST OTEVŘÍT SI VLASTNÍ KANCELÁŘ BOZP A PO EXTÉRIA? VÍCE PODROBNOSTÍ ZÍSKÁTE V KATALOGU FRANŠÍZ NEBO SI VYŽÁDEJTE BLIŽŠÍ INFORMACE ZDE:

Poslat dotaz na franchisu

  Jméno

  E-mail

  Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

  Franchisa

  Doplňující informace  Shromažďujeme a zasíláme Vám aktuality z oboru franchising a podnikání. Chcete koupit franšízu, hledáte vhodný podnikatelský záměr? Od nás získáte zaručené nápady na podnikání i návody jak podnikat a jak začít podnikat s franchisou víme nejlépe...

   

  Pokud stále hledáte vhodnou franšízovou příležitost a chcete být zařazeni do registru kandidátů, vyplňte tento formulář a my Vás budeme o franšízových příležitostech dle Vašich požadavků informovat. 

  Franchising – odkazy, které se Vám mohou hodit…

  Přemýšlíte, v čem podnikat? Napadla Vás už možnost podnikat ve franchisingu? Lámete si hlavu a nevíte, jak začít podnikat s konkrétní franchisou? Pomůžeme Vám! 

  Pokud se o franchisové podnikání zajímáte, ale nemáte úplně jasno v tom, jaké má franchising výhody či nevýhody, přečtete si tento příspěvek. Anebo pořád tápete ve franchisingové hantýrce? Připravili jsme pro Vás krátký příspěvek, kde Vám ve franchisingové terminologii uděláme jasno. Nebo již nákup franšízy delší dobu zvažujete, ale chtěli byste vědět, na co si dát pozor či nač se připravit?

   

  V záložce „články“ naleznete veškeré odpovědi na různé otázky v jednotlivých příspěvcích, avšak pokud na našem webu odpověď  na Váš dotaz nenajdete, velmi rádi Vám odpovíme osobně – neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoli otázkami či připomínkami! Jsme tady pro Vás.