Není žádným tajemstvím, že franchisový koncept EXTÉRIA MARKET expanduje za hranice České a Slovenské republiky a hledá master franchisanty v evropských i mimoevropských zemích. Vloni se koncept velmi úspěšně prezentoval na mezinárodních franchisových výstavách v Budapešti, Vídni, Londýně i v New Yorku, kde stejně jako na ostatních výstavách byl vždy jedinou českou vystavující franchisou. Koncem loňského roku se také zúčastnili FRANCHISE EXPO 2019 Frankfurt, kde hledali partnera pro udělení MASTER FRANCHISOVÉ licence pro Německo.

Díky tomu, že jde o jediný franchisový koncept zabývající se zákonnými službami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, byl mezi účastníky o navázání spolupráce nebývalý zájem. Také v jiných zemích EU totiž musí každý podnikatel a firma dodržovat pravidla v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. A v těchto dnech musí podnikatelé a firmy dbát na dodržování zásad o ochraně zdraví ještě o poznání pečlivěji…

 

Co konceptu EXTÉRIA MARKET přinesla pandemie Covid – 19? Dost možná nové příležitosti…

Franšíza na BOZP a PO Extéria - podnikatelská příležitost pro obchodníkyBezpečnost práce a ochrana zdraví při práci, zkráceně BOZP, je v rámci České republiky i Evropské unie legislativně zpřísňována a vzhledem k vzniklé pandemii ze strany státních kontrolních orgánu i důsledně vyžadována. O tom, co konceptu přinesla pandemie a v čem vidí budoucí příležitost, hovoří zakladatel a majitel franchisové sítě EXTÉRIA MARKET, Miloslav Ramach.

Co způsobil virus Covid -19 v mnoha firmách se dočítáme z různých médií denně, ale co tato situace představuje v rámci vnitřních firemních procesů z pohledu BOZP, jež s pandemií velmi úzce souvisí?

Díky této pandemické situaci, je povinnost dodržovat BOZP pro všechny zaměstnavatele i OSVČ bez zaměstnanců daleko přísnější a mělo by se více dbát na dodržovaní zákoníků práce, hygieny práce, bezpečnostních předpisů a nařízení. Právě v tomto období totiž malí a střední podnikatelé potřebují podporu, rady, jak se chovat ve firmách, ještě více než v dobách klidu bez pandemie.

Proto v budoucnu, po pandemii, vidíme daleko větší příležitost na trhu bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) než před pandemií, říká franšízor Miloslav Ramach. Po uvolnění nouzového stavu bude poskytování služeb související s BOZP poptáváno daleko více. Snaha o snížení rizika nákazy na pracovišti, potažmo další rozšíření nemoci (a tím i eliminaci další ekonomických dopadů na jejich podnikání v důsledku další případné nemocnosti pracovníků) bude v zájmu mnoha společností. Tomu lze předcházet, kvalitním a hlavně komplexním zajištěním právě BOZP.

Takže patříte k hrstce těch šťastnějších a v pandemii Covid-19 vidíte svou potenciální příležitost… Nebo se spíše díváte na sklenici spíše jako na „poloplnou“ než poloprázdnou?

Věřím, že i když mnozí prožívají nelehké období, tato situace bude pro náš business velkým přínosem, a díky tomu získáme spousty nových klientů, kteří si uvědomují potřebu řešit BOZP s profesionály. Vidíme to jako velkou šanci – franšízový koncept EXTÉRIA MARKET, který slouží právě jako styčné poradenské místo k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ať už v běžných podmínkách nebo při pandemii covid-19, kde je široká klientela z řad firem, úřadů, škol, domovů pro seniory, stacionářů.

Situaci vidím poměrně dobře také z pohledu potenciálních franšízantů, pro které právě tato situace může být hnacím motorem pro profesní změnu a příležitostí pro někoho, kdo se rozhoduje postavit se na vlastní nohy a chce začít podnikat. Myslím, že franšíza EXTÉRIA MARKET s řešením zákonných povinností BOZP pro firmy, může být v této době dobrou volbou. Franšízant díky licenci získá exkluzivitu na okres a tím i potencionální klienty, kterými jsou firmy, úřady a instituce v této oblasti. Bližší informace a podmínky pro franšízovou spolupráci najdete ZDE.

V čem je služba BOZP od EXTÉRIA MARKET jiná oproti konkurenci?

Naše služba má přidanou hodnotu v tom, že k BOZP má zaměstnavatel i požární ochranu, a to díky tzv. produktovým akčním balíčkům, zaměřeným na firmy, úřady, školy, zdravotnická zařízení, ale i OSVČ bez zaměstnanců. Díky tomu, že služba spadá do zákonných povinností, klient získá při využití více služeb cenové zvýhodnění. EXTÉRIA MARKET neposkytuje neúplné a jednorázové služby, ale komplexní zajištění vč. zastoupení u kontroly, co považují naši klienti za klíčové, říká zakladatel franšízy.

Co získá franšízant, který se rozhodne podnikat s franšízou EXTÉRIA MARKET?

Od centrály získá EXTÉRIA MAREKT tvz. podnikání na klíč, získá vstupní i průběžné zaškolení, pomoc s náborem spolupracovníků, atd. Zájemce o podnikání dostanete přesný návod, jak podnikat a uspět. Tento franšízový koncept je prověřený řadou let fungování nejen v České republice, ale i v zahraničí a má více jak 4700 smluvních klientů v ČR.

 

 

Chcete získat podrobnější informace, jak můžete založit svůj EXTÉRIA MARKET ve vašem městě?

Nebaví Vás dělat tzv. pro druhé a chcete se osamostatnit? Pokud hledáte nový produkt a podnikání, ve kterém se budete realizovat, využijte příležitost a staňte se franchisantem konceptu EXTÉRIA MARKET ve vašem městě…

 

 

Zajímají vás další podrobnosti o možnosti podnikání s tímto konceptem?

Vyplňte formulář, dotaz bude předán přímo zástupci konceptu.

 

    Jméno

    E-mail

    Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

    Franchisa

    Doplňující informace