Nejznámější franchisa nehledá „jen boháče“ s několika miliony na kontě! Vlastní McDonald‘s si může otevřít jen dobrý manažer respektující pevná pravidla, který úspěšně absolvuje roční zkoušku v ostrém fastfoodovém provozu.

Fakt, že si McDonald‘s své licenční partnery (franchisanty) velmi pečlivě vybírá, není úplně znám. Vyvrací tak mylné představy o snadném zisku mnoha hladových investorů. Mít v hotovosti několik milionů korun je skutečně jedním ze základních předpokladů, ale nikoliv jediným rozhodujícím kritériem pro získání franchisové licence a oprávnění provozovat značkové restaurace pod křídly tohoto fastfoodového velikána. Franchisant musí splňovat jasně i další striktní podmínky, měl by mít  nejen pro vedení restaurace předpoklady, ale hlavně musí být ochoten se do podnikání vrhnout naplno. To znamená přijmout jej jako své „profesní manželství“ – ochotně mu věnovat hodně času, pečovat o něj, řešit starosti i radosti. Franchisa McDonald‘s není určena „byznysmenům“, kteří si chtějí jen dobře uložit své finance.

jednatel TopFranchising.cz s franšízovým manažerem nejznámějšího a nejlukrativnějšího franšízového systému McDonald´s

O tom, čím musíte projít, aby vám byla svěřena k podnikání jedna z nejprestižnějších světových franchisových značek, jsme si na pražské Florenci nad šálkem dobré kávy povídali s franchisovým ředitelem McDonald‘s pro Českou republiku a Slovensko, Radimem Foltýnem.

 

Muž, jemuž měsíčně prochází rukami desítky žádostí o podnikání s fastofoodovou jedničkou, nám prozradil, jaké má McDonald‘s požadavky na budoucí majitele franchis, co je pro něj při výběrových pohovorech s kandidáty důležité, a v čem vůbec podnikání s nejprestižnější značkou spočívá.

 

„V McDonald‘s sledujeme primárně dostupnost kapitálu. Požadujeme minimálně 10 milionů korun na otevření první restaurace, samozřejmě čím větší finanční zázemí franchisant má, tím lépe, protože s takovou osobou můžeme počítat i pro rozvoj a otevření dalších restaurací. Finance jsou jednoduše jednou z prvních věcí, kterou v rámci výběrového řízení zjišťujeme,“ vysvětluje strategii při výběru vhodného franchisanta sympatický manažer Radim Foltýn a dodává: „Nehledáme však pouze boháče bez zkušeností. Hledáme lidi, kteří mají za sebou nějakou zkušenost, ať už na vyšších pozicích v korporátním byznysu, anebo lidi, kteří už v minulosti podnikali a v rámci svojí činnosti si vydělali peníze. Také je pro nás důležité to, aby měl franchisant podnikatelského ducha a uměl prosadit svůj názor. V McDonald‘s je to o práci s lidmi, pro franchisanta je proto důležitá schopnost komunikovat se zaměstnanci i zákazníky. Práce s lidmi musí franchisanta bavit. Franchisant by měl být také schopen poskytnout konstruktivní kritiku, jednat otevřeně a umět se prezentovat, protože to bude právě on, kdo bude značku McDonald‘s reprezentovat v daném regionu.“

 

Výsledek obrázku pro radim foltýn manažer

 

„Pro zájemce o franchisu McDonald‘s je důležité, aby měl podnikatelského ducha, měl schopnost prosadit svůj názor a uměl si dobře spočítat, do jakého byznysu jde. Na druhou stranu si musí uvědomit, že bude součástí silné značky, která má svůj vlastní marketing a standardy. Pro vlastní kreativitu tak nebude mít franchisant příliš prostoru,“ upozorňuje na možná úskalí podnikání pod renomovanou značkou Radim Foltýn.

Pokud byste měl popsat franchisanta McDonald‘s, jak byste jej charakterizoval?

„Hodně zájemců přichází z korporátního byznysu. Tito zájemci se pohybují ve věku od 40 let a jsou to lidé, kteří pracovali na poměrně vysokých pozicích, mají kapitál a už chtějí budovat něco svého. Když hledají svou další profesní dráhu, tak si vyberou značku, která je zavedená a která jim je rychle schopná generovat nějaké cash flow. Častokrát jsou to lidé z finančního sektoru, například bývalí finanční ředitelé, zaměstnanci bank, kteří jsou pragmaticky založení, nemají potřebu inovovat a nejsou výrazně kreativní.“

Franchisa McDonald‘s patří mezi nejdražší značky, ale i nejúspěšnější. Jaká je návratnost investice?

„Návratnost investice je 15-20%, což znamená 5 až 7 let.“

Lpíte na tom, aby byl franchisant schopen nějakou část investice pokrýt z vlastních zdrojů. Jedná se ale o velkou investici, jakou část lze financovat úvěrem?

„Dostatečný kapitál je důležitá podmínka pro vstup do franchisy. V McDonald‘s však nepožadujeme, aby měl franchisant veškeré finanční prostředky z vlastních zdrojů, což si můžeme představit na tomto příkladu. Samotná restaurace stojí 20 milionů korun. My po franchisantovi požadujeme 40 % investice uhradit z vlastních zdrojů, takže cca 8 milionů by měl mít k dispozici a dalších 12 milionů je možné financovat z úvěru.“

Jak se banky tváří na žádosti o úvěr ve výši 12 milionů? Standardně na úvěrování restauračních zařízení pohlíží velmi obezřetně, je to pro ně přeci jen hodně riskantní byznys.

„U nás s tím problém není, protože banky vnímají McDonald‘s jako velice nízkorizikové podnikání. V minulosti se nestalo, že by franchisant nesplácel úvěry, takže jakýkoli nový franchisant má garanci toho, že získá od banky, se kterou McDonald‘s spolupracuje, úvěr na financování části té investice, kterou požadujeme.“

Skvělá značka, vysoká úroveň podpory a uznávaný obchodní model.

Na lety prověřený model podnikání nemají banky problém poskytnout úvěr.

McDonalds franchising v ČR, jak si otevřít vlastní Mc Donald´s

 

Důvody, proč se ucházet o franšízu u McDonald’s…

* Jako franchisant nemusíte mít žádné zkušenosti ani vzdělání v oboru – vše vás v McDonald‘s naučí v rámci ročního tréninku.

* V průběhu celého podnikání v rámci McDonald’s máte k dispozici našeho konzultanta, který vám bude nápomocen při řešení každodenních provozních záležitostí.

* Nebudete muset řešit propagaci značky, vše zajistí v McDonald‘s v rámci národního marketingu, na kterém se svým názorem podílíte i vy.

* Budete mít podporu i dalších oddělení servisního centra (public relations, oddělení lidských zdrojů, finance apod.).

* Banky považují podnikání s McDonald‘s za podnikání s nízkým rizikem a jsou ochotny financovat franchisanty za velmi výhodných podmínek.

* Průměrné cash flow franchisové restaurace se pohybuje okolo 4,3 milionu. Návratnost počáteční investice je více než 15 %.

* Někteří franchisoví partneři jsou předními úspěšnými českými podnikateli.

* V podnikání využívá McDonald‘s moderní technologie a inovace s globálním know-how.

* McDonald‘s je již více než půl století jsme lídrem ve svém oboru.

 

Pokud se chcete stát franchisantem McDonald‘s, nemusíte hledat místo pro svoji restauraci, o ideálním umístění rozhodne zkušenější…

Specifikem McDonald‘s je, že koncept nehledá francisanty s nemovitostí. Vyhledání vhodné lokality je čistě v režii franchisora. To znamená, že McDonald‘s vybere lokalitu pro otevření restaurace a následně do ní dosazuje vhodného franchisanta.Franchisový ředitel Radim Foltýn k tomu dodává: „Výběr lokality a následný výběr vhodného franchisanta probíhá u McDonald‘s v rámci dvou oddělení. Oddělení Developmentu se zabývá výběrem lokality a také nemovitosti pro provoz restaurace. Oddělení Franchisingu pak zajistí vhodného franchisanta. Majitelem nemovitosti se pak stává McDonald‘s. V případě prostor v obchodních centrech uzavírá McDonald‘s s majitelem prostor nájemní smlouvu.  Franchisant restauraci následně vybaví a platí franchisorovi poplatek za užívání nemovitosti. A právě poplatek za užívání nemovitosti představuje hlavní zdroj příjmů McDonald‘s.“

 

McDonald‘s je silným koncept se stabilním zázemím pro své franchisanty.

Jejich výběru se proto věnuje se stoprocentní důsledností.

Pokud se však stanete franchisantem společnosti McDonald‘s, věřte, že se Vaše podnikatelské sny stanou skutečností.

 

 

 

Chcete se o možné spolupráci s konceptem McDonald‘s dozvědět více? 

Neváhejte a pište.

Vaše dotazy budou předány přímo McDonald‘s.

    Jméno

    E-mail

    Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

    Franchisa

    Doplňující informace