První motýlí dům v unikátním konceptu Papilonia, provozovaný pod umělým osvětlením a nezávisle na okolním počasí či klimatu, byl vybudovaný v Karlových Varech v roce 2015 a druhý následně v roce 2017 v Praze.

Koncept Papilonia se nyní chystá rozšiřovat formou franšízy…

„Náš koncept motýlích domů jsme se rozhodli nabízet formou franšízové spolupráce až v roce 2019, kdy jsme si již byli jisti funkčností simulovaného ekosystému i komerční atraktivitou našeho produktu,“ vysvětluje Michael Kučera, jednatel společnosti Motýlí dům s.r.o. důvod, proč s rozvojem formou franšízingu začali až v loňském roce.

Nyní je ve  výstavbě franšízová pobočka Papilonia Brno a těsně před realizací je Papilonia Lipno.

 

Oba zmíněné franšízové provozy budou otevřeny ještě před začátkem léta 2020. Společnost Papilonia již nyní oslovili i investoři z Německa, Polska, Slovenska a dokonce až z Norska.

 

Michaela Kučery jsme se zeptali, kde se vzalo rozhodnutí budovat síť motýlích domů formou franšízy?

 

„Papilonia je koncept výletní atrakce, který je pro franšízovou síť jako stvořený. Věříme, že právě zapojení franšízantů nám může dopomoci projekt Papilonia rozšířit i do míst, kde by pro nás realizace byla mj. z důvodu logistiky a neznalosti místních reálií složitá. Druhým důvodem je pak potenciální rychlost výstavby a rozšíření projektu. Pokud bude o Papilonii ze strany investorů zájem, není problém postavit v Evropě třeba pět provozů ročně. V případě výhradního zapojení naší firmy si neumím takový vývoj představit,“ vysvětluje Michael Kučera, proč si pro rozvoj konceptu zvolili právě franšízing.

 

Je Váš koncept pro franšízanty připravený?

 

„Počátečním cílem našeho konceptu bylo odstranit nevýhody a omezení spojená s provozem „běžných“ motýlích domů. Problém však byl, jak interiérový motýlí dům postavit. Zpočátku jsme měli mnoho otázek a žádnou odpověď. Nikdo před námi např. neudělal odbornou studii, jaký vliv má umělé světlo na život exotických motýlů – jaká intenzita osvětlení je vhodná, jaký index podání barev, jaké světelné spektrum musí být přítomno atp. Interiérový motýlí dům však není jen o osvětlení. Museli jsme vyřešit a zjistit doslova desítky větších či menších zákonitostí, které před námi nikdo neotestoval a ani největší odborníci na motýly na naše otázky nedokázali odpovědět. Proto nám mimochodem trvalo dlouhých šest let usilovné práce, než se nám podařilo vytvořit ucelený komplex vyzkoušených a otestovaných vědomostí a mohli tak koncept Papilonia nabídnout investorům,“ říká Michael Kučera.

 

Je vidět, že Vaše cesta ke konceptu, který by splňoval všechno, co jste si na začátku předsevzali, nebyla jednoduchá. Co všechno jste museli podniknout pro to, abyste mohli koncept nabídnout zájemcům o spolupráci?

 

„Pokud bych sečetl všechen ten svůj čas, schůzky, studium, konzultace, cesty, špatně zvolená řešení, nutné rekonstrukce, neúspěšné pokusy a marné investice, mohl bych cestu k prvnímu motýlímu domu vyjádřit v mnoha milionech korun. S mými současnými zkušenostmi a vědomostmi, pokud by mi někdo nabídl, že mi ve všem poradí a vše mě naučí za 1 milion licenčního poplatku, neváhal bych ani minutu. Hledání odpovědí bylo totiž skutečně nesmírně složité, ale ještě těžší bylo klást si ty správné otázky. Jsem absolutně a skálopevně přesvědčen, že cesta k interiérovému motýlímu domu formou naší franšízy je mnohem snazší a levnější variantou, než projít si tím, čím jsem procházel já,“ vysvětluje Michael Kučera veškeré kroky, které musel podniknout, než se rozhodl nabídnou koncept Papilonia franšízantům.

 

Koncept Papilonia se nyní nachází v počátku franšízové spolupráce, jaké plány máte na letošní rok?

 

„V letošním roce se budeme naplno věnovat našim prvním franšízantům. Prioritou pro nás je otevření motýlích domů Papilonia v Brně a na Lipně. S příchodem prvních franšízantů navíc spustíme reklamní kampaň, která bude o našich nových franšízových provozovnách informovat. Nebude se však jednat výhradně o pasivní reklamu v online prostředí. Ve druhé polovině roku totiž plánujeme v existujících motýlích domech Papilonia tzv. „Měsíc modrých křídel“ a snad vyjde i „Měsíc gigantů“, tedy tématické akce, od kterých si slibujeme zviditelnění všech motýlích domů Papilonia, posílení návštěvnosti i opětovnou návštěvu hostů, kteří již jednu z Papilonií navštívili,“ nastiňuje Michael Kučera plány pro letošní rok.

 

Jaké jsou plány konceptu Papilonia v dlouhodobějším horizontu?

 

„Pokud vše půjde podle plánu, budou v létě 2020 v provozu celkem čtyři motýlí domy Papilonia v České republice. V krátkodobém horizontu bychom rádi našli ještě jednoho, maximálně dva franšízanty v Česku a tím by franšízová síť v naší zemi byla uzavřena. Logickým následným krokem tedy bude zahraničí s prioritou na sousední země a Skandinávii,“ vysvětluje Michael Kučera plány konceptu Papilonia.

 

Zvažujete nabídnout franšízantům i odkoupení stavajících provozoven, tj. v Praze a Karlových Varech?

 

„V případě zajímavé nabídky jsme připraveni jednat o prodeji motýlího domu Papilonia Praha, jehož návštěvnost mimochodem každým rokem stoupá. Pokud by si někdo přál koupit si již zavedený motýlí dům v centru Prahy, jsme jednáním otevřeni.“

 

Váš koncept je založen na interiérových motýlích domech. Proč by si případní zájemci o podnikání v tomto oboru měli vybrat právě provozování interiérového motýlího domu a neměli by sáhnout po tzv. běžném motýlím domu?

„Na většině území Evropy vč. Česka je celoroční provoz motýlího domu, který je přímo ovlivňován okolním klimatem, velice obtížný. V létě se musí letová zóna ochlazovat, v zimě pak vytápět. Lakonicky řečeno, simulovat tropický deštný prales v Evropě po celý rok může být ekonomickou sebevraždou,“ objasňuje Michael Kučera jednoduchost provozu interiérového motýlího domu ve srovnání s běžným motýlím domem a dodává: „Pokud zájemce nechce vybudovat jen sezónní provoz pro vybrané měsíce, cestou je jedině interiérový koncept motýlího domu.“

Michael Kučera absolvoval nelehkou cestu ke svému snu v podobě interiérového motýlího domu.

 

Pokud i Vás zaujala myšlenka mít svůj motýlí dům, věřte, že Vy už se touto strastiplnou cestou vydávat nemusíte…

 

Papilonia Vám nabízí spolupráci a pomocnou ruku při provozování Vašeho motýlího domu. Hlavní pak bude Vaše nadšení pro krásnou věc, kterou provozování motýlího domu bezesporu je.

Pokud i Vás zaujala možnost spolupráce s konceptem Papilonia, neváhejte a napište nám. Vaše dotazy rádi předáme zástupcům společnosti.

 

    Jméno

    E-mail

    Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

    Franchisa

    Doplňující informace