V současné době společnost UGO provozuje 61 Fresbarů a 17 Salaterií a nyní máte jedinečnou příležitost se připojit ke skvěle prosperující síti také vy!

Franchisa Ugo 3

Začít podnikat s UGO můžete aktuálně ve městech Jablonec nad Nisou a Liberec

Mottem společnosti UGO je franchisa bez přidaných látek a dochucovadel. Toto motto společnost UGO promítá nejen do svých produktů, které jsou tvořeny ovocem a zeleninou, ale i do svých obchodních vztahů.

 

Nová příležitost pro franchisanty, kteří chtějí podnikat v trendy oboru zdravého stravování – nápojů a pochutin, je opět tady! 

Společnost UGO působí na trhu zdravého stravování již od roku 2005. Je jedním z vůbec prvních provozovatelů freshbarů s ovocnými a zeleninovými šťávami s rozšfreshbar, salaterieířenou nabídkou čerstvého jídla.

.

Nyní přichází s jedinečnou nabídkou pro zájemce o zřízení Freshbaru UGO v Liberci nebo Jablonci nad Nisou (v rámci nového obchodního centra s dochozí vzdálenosti od magistrátu a všech středních škol). 

Novinka pro rok 2017: UGO pouští první restaurace, Salaterie UGO, do franchisového provozu!

„V letošním roce s radostí zahajujeme také franchisový provoz Salaterií. Historicky jsme zatím provozovali formou franchisingu pouze Fresh bary. Po dvouletém provozu a testování našich salátových restaurací (aktuálně je jich v ČR 17) jsme vše vyladili tak, že jsme nyní dokonale připraveni na spuštění nových provozoven Salaterie UGO formou franchisy.“ Proto, kdo chce začít podnikat v gastronomii, franchisa UGO mu poskytne ucelené know-how a maximální podporu při výběru lokality, budování i následném chodu pobočky, popisuje komplexní podporu a zázemí zaběhnuté franchisové sítě Ugo Radim Tauchen.  

Franchisa Ugo

Letošní rok je tedy zahajovací pro pobočky formátu Salaterie

Přidejte se k silné a dynamické značce a otevřete si vlastní zdravou restauraci UGO Salaterie!

První Salaterie UGO byla otevřena před 2 lety. Nyní jich na trhu se zdravou stravou funguje již sedmnáct a daří se jim velmi dobře. Oproti Freshbarům UGO, kde je sortiment orientován
na čerstvé ovocné nebo zeleninové freshe, snacky do ruky – wrapy, balené saláty a zmrzliny, fungují Salaterie UGO jako plnohodnotné restaurace. V jejich nabídce naleznete teplá jídla, saláty a dezerty. V jednotlivých Salatariích UGO budou také nabízeny snídaně či večerní produkty jako například farmářské wrapy, které jsou již nyní v nabídce Salaterií UGO v Brně a budou následně rozšířeny na další Salaterie.

Zeptali jsem se proto franchisového manažera, Radima Tauchena, na pár otázek ohledně franchisy UGO.

franchisa Ugo - podnikatelská příležitost - Salaterie Ugo či Fresh bar

Na fotografii vpravo franchisový manažer UGO, Radim Tauchen, vlevo jednatel portálu TopFranchising.cz, Jaroslav Malý

Co může společnost UGO franchisantům nabídnout? A čím je koncept UGO výjimečný?

Je to fresh koncept, nepoužívá žádná dochucovadla. Toto pravidlo praktikujeme nejen u našich výrobků, ale i ve styku s obchodními partnery. Na nic si nehrajeme a jednáme s nimi na rovinu. Také zdravý životní styl je v současné době velmi aktuální. A my se těchto trendů, ať v podobě raw stravy či veganských produktů, držíme. Naše výrobky jsou proto nejen kvalitní, ale i trendy.

Jaké vlastnosti a dovednosti u potenciálních zájemců o franchisu UGO hledáte?

Společnost UGO nepreferuje žádnou konkrétní vlastnost, jíž by měl zájemce o franchisu disponovat. U franchisantů spíše hledáme směs osobnostních rysů se zkušenostmi a finančním zázemím.

Každý zájemce o franchisu vyplňuje speciální dotazník a prochází několika pohovory. Ty mají za úkol prověřit provozní a obchodní znalosti zájemce. Pro společnost UGO však nejsou prvořadé pouze znalosti a zkušenosti zájemce.

Nehledáme investory, ale hledáme majitele a partnery, kteří budou značku UGO rozvíjet, budou se starat o provoz a budou přicházet se svými nápady. Freshbary, kde je franchisant přítomen a podílí se na každodenním provozu, si samozřejmě vedou mnohem lépe, než fresbary kde se franchisant ukáže jednou za týden a v provozovně má jenom provozovatele, manažera či vedoucího směny.“ Prozrazuje filozofii franchisového partnerství i tajemství úspěchu provozoven UGO Radim Tauchen.

Patří mezi hlavní požadavky na franchisanta UGO zkušenosti z oboru? Nebo se nebráníte i lidem z jiných odvětví? A to ať už podnikatelům či zaměstnancům.

„Žadatelé z oboru mají samozřejmě výhodu. Nebráníme se však ani franchisantům z jiných oborů jako jsou informační technologie, bankovnictví či různé obory finančnictví. Tyto lidi vnímáme jako zdatné manažery, jež mají rozvinuté schopnosti a dovednosti, jak vést lidi a tým. Jistá představa o vedení gastro provozu je však nutná. U lidí z gastro oboru však mohou být k neprospěchu jejich návyky, které nemusí být slučitelné s našimi parametry a standardy.“ Konkretizuje představy centrály o budoucích franchisantech Tauchen.

Vstupní školení však absolvují všichni. Jak zájemci z oboru, tak i ti z oborů jiných. U Salaterie UGO se délka školení před převzetím pobočky pohybuje mezi 3-4 měsíci, školení franchisantů Freshbaru UGO trvá zhruba 1-2 měsíce před převzetím pobočky.

Když se na franchisu UGO podíváme z finančního pohledu. Jak velká investice do franchisy UGO potenciální zájemce čeká?

Poplatek za licenci u Freshbaru UGO je 150 000 Kč , u Salaterie UGO pak 300 000 Kč, co se týká počátečních investic. Vybudování Freshbaru UGO se pak pohybuje mezi 1 až 1,4 milionu, u Salaterie UGO se částky pohybují od 4 do 10 milionů. Důležitá je především velikost prodejny.

A jaká je návratnost vložené investice do konceptu UGO?

Shromažďujeme a zasíláme Vám aktuality z oboru franchising a podnikání. Chcete koupit franšízu, hledáte vhodný podnikatelský záměr? Od nás získáte zaručené nápady na podnikání i návody jak podnikat a jak začít podnikat s franchisou víme nejlépe...

Pro franchisanty máme tři parametry, které jsou pro zhodnocení jejich investice důležité. Jedná se o návratnost investice, roční zhodnocení vložené investice (v %) a doba dosažení kladného cash flow.

U Freshbarů UGO jsou licence poskytovány na 5 let, naší snahou je návratnost do 3 let s ročním zhodnocením 12 %. U Salaterií UGO jsou smlouvy poskytovány na 10 let s návratností do 5 let a ročním zhodnocením kolem 10 %.

Jak k financování konceptu UGO přistupují banky? Financují vaši franchisanti své rozjezdy podnikání úvěry nebo chcete, aby měli podstatnou část investice z vlastních zdrojů?

Část investice musí franchisanti samozřejmě pokrýt z vlastních zdrojů, což si ověřujeme. U Salaterie je spodní hranice 30 % z investice, u freshbaru se jedná alespoň o 20 % z celkové investice. Zbylá část pak může být dofinancována úvěrem.

Již nás některé banky oslovili. Za největší úspěch považujeme oslovení zahraniční bankou HSBC, která financuje velké franchisové projetky a koncerny, protože ve franchisingu vidí potenciál. Tato banka se v brzké době chystá vstoupit na český trh. Domníváme se proto, že oslovili i další zajímavé projekty v ČR.

Vystupuje společnost UGO jako ručitel úvěrů svých franchisantů?

Svým franchisantům rádi poskytneme veškeré finanční přehledy pobočky, kterou jsme provozovali, aby mohl franchisant žádat o úvěr. Nikdy se však nestáváme ručitelem a nikdy negarantujeme – principem franchisingu je, že franchisanti podnikají jako samostatné podnikatelské subjekty a my, franchisoři, jim „pouze“ poskytujeme know-how a zázemí silné značky.

tlačítko katalgovový zápis

Prověřujete si nějakým způsobem své franchisanty? Děláte tzv. namátkovou kontrolu?

Máme několik mechanismů kontroly kvality a přístupu k zákazníkovi. Jedním z nich jsou interní audity, kterým říkáme tzv. visit reporty. Ty jsou prováděny měsíčně zaměstnanci managementu. V každém měsíci mají tito zaměstnanci stanovený počet auditů, a to ať u freshbarů či salaterií. Dále spolupracujeme s externí firmou, která pro společnost UGO provádí tzv. mystery shopping.franchising-uvazujes-o-fransize-registruj-se

A třetím kontrolním mechanismem jsou technické neboli provozní kontroly. Ty provádí zaměstnanci našeho provozního oddělení ve spolupráci s externími pracovníky ve freshbarech i salatériích. Je zde proveden celodenní audit, v rámci něhož se kontroluje čistota, kontrola strojů, kontrola potravin a vše se následně hodnotí parametry v procentech. Od zjištěných výsledku se pak odvíjí mzdy zaměstnanců na pobočce.

Na základě této kontroly by pak se měl franchisant sám rozhodnout, zda vyplatí nebo nevyplatí svým zaměstnancům bonusy. Každý franchisant má pak různě odstupňované mzdy, bonusy a pohyblivé složky k motivaci zaměstnanců.

Jakým způsobem vyhledáváte lokality vhodné pro zřízení freshbaru či salaterie?

Naším cílem jsou především lokality A nebo A+. Jedná se o vchody, tranzitní pasáže a obchodní centra. Pro vhodnost výběru lokality využíváme řady dostupných zdrojů jako jsou např. informace z ministerstva financí. Rovněž provádíme různé průzkumy, sčítání a kalkulace bonity daného místa, která je tvořena různými kritérii a parametry. Raději počkáme, než se uvolní místo v lukrativní lokalitě než, vytvořit prodejnu za každou cenu.

Dá se tedy říct, že franchisantům pomáháte s výběrem místa, aby jejich podnikání bylo co nejúspěšnější?

Je spousta franchisantů, kteří přijdou s vlastním místem. Vždycky si však místo ověříme a ohodnotíme je bonitou. I kdyby byl v daném místě nulový nájem, nejdeme do pronájmu bezhlavě a vždycky si bonitu daného místa ověříme.

Na čem může franchisant tzv. ztroskotat?

Když ztratíte tzv. invenci věnovat franchise svůj čas, začne vám pak utíkat spousta příležitostí. Franchisant na místě kontroluje přístup k zákazníkovi, kvalitu surovin, zpracování surovin, odpisovost, náklady na suroviny, odpadovost, správnou přípravu. Jakmile se franchisant přestane věnovat pobočce, tak velmi rychle výsledky klesají. Největší nebezpečí je pak v tom, že franchisanti, když se jim daří, přestanou věnovat franchise takovou pozornost a může se stát, že může dojít k rychlému úpadku provozovny. Zápornou stránkou franchisy může být fakt, že jí je nutné věnovat velkou část svého volného času.

Shromažďujeme a zasíláme Vám aktuality z oboru franchising a podnikání. Chcete koupit franšízu, hledáte vhodný podnikatelský záměr? Od nás získáte zaručené nápady na podnikání i návody jak podnikat a jak začít podnikat s franchisou víme nejlépe...

Je také vašim snem mít vlastní Freshbar či Salatrii UGO

Jste připraveni věnovat svému novému podnikání potřebný čas?

 

Máte zájem získat franchisu v Jablonci nad Nisou, Ústí nad Labem nebo Liberci?

Chcete se dozvědět více informací o konceptu UGO?

Také vám mohou pomoci další informace o této franchise.

Neváhejte a kontaktujte nás:

  Jméno

  E-mail

  Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

  Franchisa

  Doplňující informace  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  franchising-uvazujes-o-fransize-registruj-se

  Chcete být zařazeni do REGISTRU KANDIDÁTŮ – zájemců o podnikání formou franšízingu a chcete být podrobněji informováni o franšízách i konkrétních nabídkách? Registrujte se zde a my Vás budeme dle Vašich požadavků informovat o tom, jaké jsou aktuální podnikatelské příležitosti ve franšízingu – která franšíza v ČR hledá partnera pro dlouhodobou spolupráci dle Vašich požadavků.

  Sledujte náš KATALOG franšíz, kde je aktuální nabídka franšíz a kde naleznete odpovědi na otázky ohledně konkrétních franšízignových konceptů. Pokud Vás budou zajímat další podrobnosti, nebo Vás zaujme konkrétní franšíza a měli byste zájem o schůzku se zástupcem dané franšízyNEVÁHEJTE NÁS KDYKOLIV KONTAKTOVAT, JSME TADY PRO VÁS!