freepik.com

Aktuální situace ovlivnila vaše zaměstnání a přemýšlíte, že byste se pustili do podnikání? Chcete začít podnikat, ale hledáte bezpečnou formu podnikání? Dnešní doba ukázala, že svět jistot takřka neexistuje, ale i přesto, že situace přibrzdila téměř všechny z nás, existují přeci jen obory podnikání, které krizovými situacemi projdou s menšími potížemi. Například lékárny, drogerie, které – což jste možná ani netušili – můžete provozovat coby franchisu…

O tom, jak funguje franchising a jaké nese výhody a omezení oproti samostatnému podnikání, se můžete dočíst v tomto článku, který dává na misku vah franchisové podnikání a podnikání „sám na sebe“.

 

Samostatné podnikání nebo zaměstnání?

Můžete zvolit cestu kompromisu, s níž můžete svobodně podnikat, ale za zády budete mít vždy zkušeného „velkého bratra“ a jeho pomoc na dosah.

 

Pokud vám v myšlenkách na podnikání běhají stále otazníky, ať už se přikláníte k bezpečnější a snazší podobě podnikání formou franchisingu, nebo si přejete být výhradně svým pánem a dělat si věci po svém, přečte si následující článek, třeba vám pomůže si ujasnit představy i priority a konečně se budete moci vydat pro vás správným směrem…

 

AŤ  UŽ SE ROZHODNETE JAKKOLI, PODNIKÁNÍ MÁ V KAŽDÉ PODOBĚ SVÉ KOUZLO!

 

Přejeme vám, ať v sobě naleznete odvahu vrhnout se na podnikání, které vás bude bavit… 🙂

Každá mince má dvě strany, i ta podnikatelská. Pojďme se proto podívat jaké jsou výhody franchisového podnikání, oproti samostatnému. Také si ale  posvítíme nevýhody či  jistá omezení, se kterými je ve franchisingu třeba počítat.

 

VÝHODY FRANCHISINGU

freepik.com

Franchising představuje jakýsi kompromis mezi zaměstnáním a podnikáním na volné noze. Záleží na vás, které parametry z jednoho či druhého jsou pro vás prioritou…

Nyní tedy k franchisingu a jeho výhodám, na které byste jako samostatný podnikatel dosahoval jen stěží…

Tím největším přínosem franchisového partnerství je bezesporu ušetřený čas i peníze. Ušetříte si nervy, několik let budování nové firmy i nemalé finanční prostředky na prosazování a zviditelňování nové značky, ale také s budováním firmy spjaté pokusy a omyly.

Díky tomu, že si můžete již hotovou fungující značku „pronajmout“, respektive koupit licenci pro její užívání. Spolu s franchisovou licencí získáte do puntíku propracované, lety prověřené a pro podmínky trhu upravené KNOW-HOW, pracovní postupy i strategie, včetně konceptu vzdělávání a školení, což oceníte nejen v začátcích podnikání. K tomu všemu navíc získáte také jistý přísun zákazníků, kteří jsou značce již nějakou dobu nakloněni a například za ní dojíždí do jiných měst!

brand building ve franchisingu

 

Vlastně díky franchisové licenci ze dne na den získáte franchisorovy bohaté zkušenosti, znalost trhu, zvučné a povětšinou známé jméno /brand/ a v podstatě podrobný návod na úspěšné podnikání.

 

Franchising – cestou vyšlapanou, aneb proč se prodírat křovím?!

freepik.com

Největší obecnou výhodou franchsisového podnikání je, že je vaše cesta k úspěšnému podnikání několikráte prošlapaná. Tato forma podnikání je založena na opakování. Tudíž už někdo před vámi podnikatelský záměr vymyslel, sestavil, uvedl k životu, prorazil s ním na trhu a co je podstatné – svůj podnikatelský model vyzkoušel, doladil a „přivedl k dokonalosti“! Což je pro Váš začátek podnikání cesta vydlážděná – jak úspěchy, tak i neúspěchy – vašich předchůdců, kteří museli „porodní bolesti“ prožít sami, museli překonávat nejrůznější překážky a hledat nové cesty k dokonalému modelu podnikání. Chcete-li jít snadnou a bezpečnou cestou, právě tito lidé/firmy jsou pro vás nejlepšími partnery.

Půjdete-li jejich ověřenou podnikatelskou cestou, vyhnete se podnikatelským propastem, které na vás při samostatném podnikání čekají tzv. na každém rohu…

Snadnější začátek podnikání s franchisou?

Určitě ano, franchisor vám totiž dá návod na úspěch, bude vás vést, vzdělávat i chránit!

Než se  franchisor pustil do budování sítě a přeprodávání licencí, prodíral se pomyslným křovím za vás, čímž vás, jako nového podnikatele, ušetřil úporného vymýšlení funkčního podnikatelského modelu, pokusů i omylů při prorážení na trh, konkurenčního boje, budování místa na trhu i řešení běžných každodenních „zádrhelů“ při chodu firmy. 

freepik.com

Porovnáme-li start podnikání s franchisou se startem ne-franchisového podnikání, je zde zřejmá další obrovská výhoda toho, že víte zkrátka už předem, „jak na to“.  Jelikož si kupujete licenci ověřeného podnikatelského modelu, kupujete ji i se zkušenostmi franchisora, potažmo jeho franchisantů.

Než franchisor vybudoval onen fungující koncept, který nyní prodává jako franchisu, on sám, i některý z prvních franchisantů před vámi, chyboval. Chyby nebo špatná rozhodnutí k podnikání patří, bez nich by se firmy neposouvaly dál. Podstatné ale je, že tady „někdo chyboval již za vás“, z těchto chyb se franchisor, coby poskytovatel licence, poučil, napravil je, a nyní ví, co udělat pro to, aby byl start i celé  podnikání dalších franchisových poboček úspěšné. Právě díky svým zkušenostem vám může radit: „dělej věci tak a tak, nikdy je nedělej jinak!“.

chcete získávat čerstvé informace o možnostech franšízového podnikání?Tím, že vám franchisor doporučí vést obchod jistým směrem, s jasně danými postupy a pravidly, vás prakticky chrání před případnými nezdary, kterými si již (s velkou pravděpodobností) prošel on sám nebo pilotní franchisanti. A proto, už ve svém zájmu, franchisor už nedopustí, aby se podobná chyba v jeho síti znovu opakovala. A také proto ve franchisingu existují jasná pravidla (v každém koceptu jiná, specifická), která je potřeba z výše uvedených důvodů striktně dodržovat.

Reakce na změny tržní situace vás nemusí trápit

To, že jsou ve franchisových konceptech jasně daná pravidla, o která se provoz sítě dlouhodobě opírá, však neznamená, že jsou franchisy statické – trh se mění, klienti i konkurence také, proto je třeba být flexibilní a pružní – nejlépe být o krok na před a na tržní změny šikovně reagovat. Ale těmito starostmi se většinou nemusí řadoví franchisanti provozující jednotlivé pobočky zabývat, tyto záležitosti zpravidla franchisoři velmi dobře sledují a strategicky reagují (často i podle vzoru zahraničních „sourozenců“).

Jinými slovy – franchisa vám dává návod jak úspěšně podnikat a na vás je dobře míněné rady správně uchopit a pevně držet… 

Škola, kterou vám na vlastní noze nikdo nedá…

Franchising je o pravidlech a řádu, bez toho by nemohla fungovat žádná síť. Každá franchisa má proto svá jasná, pevně stanovená pravidla, ověřené postupy i „fígle“, know-how, které vám v rámci spolupráce předá. Jen tak, že franchisor/master franchisant své franchisanty také vzdělává, může zajistit, aby franchisová síť fungovala, jak má. Správná franchisová společnost vás detailně proškolí (mnohé franšízy mají celé vzdělávací akademie), kde vás seznámí se všemi zákoutími nového byznysu. Většina franšízových značek také vede pravidelné vzdělávací semináře, kde se jednak školí novinky, ale také probíhá velmi důležité „sharování,“ tedy vzájemné sdílení zkušeností, starostí i úspěchů jednotlivých franchisantů, kolegů působících v jiném regionu. Vzdělávací programy i kontakt s kolegy ze sítě nováčkům značně usnadňuje start podnikání.

Úžasným pravidlem franchisingu totiž je, že si jednotlivé provozovny nekonkurují, proto mohou jednotliví franchisanti své zkušenosti vzájemně sdílet. Nováček tak od zkušených kolegů i centrály získává množství cenných informací, se kterými může pracovat při svém vlastním rozjezdu.

 

O toto všechno je samostatný podnikatel ochuzen – konkurenční „hokynář“ mu nebude povídat, které zboží v které dny jde na odbyt nejvíce, na čem se dá nejvíc vydělat ani jak si udržet stálé zákazníky – celá strategie je zcela na něm.

 

Je prokázáno, že riziko neúspěchu v začátcích podnikání s frachisou je o 80% nižší než když začínáte podnikat na vlastní pěst. Avšak nutno podotknout, že i franchisu je třeba vybírat pečlivě, není totiž koncept jako koncept…

 VÝHODY franchisingu ve zkratce:

 • jste postaven před hotový ověřený business model s jasnými pravidly 
 • obvykle není podmínkou mít vzdělání či  zkušenosti v oboru 
 • získáte detailní podnikatelské i pracovní postupy, ucelené know-how
 • frachisor vás vše podstatné naučí, proškolí
 • máte k dispozici poradní orgány – centrálu i zkušené kolegy franchisanty
 • získáváte automaticky, snadno, klientelu 
 • získáváte výhodnější dodavatelské podmínky (díky velkoodběru – centrální dodávky)
 • máte k dispozici silné a profesionální marketingové nástroje (nižší náklady na propagaci)
 • podstupujete podstatně menší riziko neúspěchu (podnikáte-li podle daných pravidel, míra rizika výrazně klesá k minimu)
 • bankami jste lépe hodnoceni pro poskytnutí úvěrů (z pohledu bank franchising = nízká míra rizika, bezpečné podnikání)
 • jste samostatný podnikatelský subjekt, který je pouze „koordinován“ zkušeným partnerem

 

FreePik.com

.… a na Vás je být aktivní, řídit se pravidly a podnikat s pozitivním naladěním, protože ani ve franchisingu pečení holubi nelétají do úst sami 🙂 

  .

A CO SLIBOVANÉ NEVÝHODY FRANCHISOVÉHO PODNIKÁNÍ?

O výhodách franchisingu se toho píše mnoho, také my jsme výhod našli nespočet, ale je nutné nastínit také možná úskalí či nevýhody tohoto podnikatelského modelu.

S těmi by se noví podnikatelé měli alespoň obecně seznámit, než se pustí do jednání s franchisovými koncepty. Je třeba si v prvé řadě zjistit obecná pravidla franchisingu, abyste si ujasnili, zda vůbec jste ochotni za daných podmínek podnikat (jednotlivé opatření se u různých značek mohou výrazně lišit)… 

A o jaké nevýhody, omezení a možná příkoří franchisového podnikání vlastně jde?

To se nám již do tohoto příspěvku nevešlo, pokračování najdete v tomto článku 🙂

  

podnikatelské příležitosti ve franchisingu - začít podnikat je snadnéchcete získávat čerstvé informace o možnostech franšízového podnikání?

Chcete být zařazeni do REGISTRU KANDIDÁTŮ – zájemců o podnikání formou franchisingu a chcete být podrobněji informováni o franchisách i konkrétních nabídkách? Registrujte se zde a my Vás budeme dle Vašich požadavků informovat o toma, jaké jsou aktuální podnikatelské příležitosti ve franchisingu – která franchisa v ČR hledá partnera pro dlouhodobou spolupráci dle Vašich požadavků.

Sledujte náš KATALOG FRANCHIS, kde je aktuální nabídka franchis a kde naleznete odpovědi na otázky ohledně konkrétních franchisignových konceptů. Pokud Vás budou zajímat další podrobnosti, nebo Vás zaujme konkrétní franchisa a měli byste zájem o schůzku se zástupcem dané franchisyNEVÁHEJTE NÁS KDYKOLIV KONTAKTOVAT, JSME TADY PRO VÁS!


Franchising – odkazy, které se Vám mohou hodit…

Přemýšlíte, v čem podnikat? Napadla Vás už možnost podnikat ve franchisingu? Lámete si hlavu a nevíte, jak začít podnikat s konkrétní franchisou? Pomůžeme Vám! 

Pokud se o franchisové podnikání zajímáte, ale nemáte úplně jasno v tom, jaké má franchising výhody či nevýhody, přečtete si tento článek. Anebo pořád tápete ve franchisingové hantýrce? Připravili jsme pro Vás krátký příspěvek, kde Vám ve franchisingové terminologii uděláme jasno. Nebo již nákup franšízy delší dobu zvažujete, ale chtěli byste vědět, na co si dát pozor či nač se připravit?

V záložce „články“ naleznete veškeré odpovědi na různé otázky v jednotlivých příspěvcích, avšak pokud na našem webu odpověď  na Váš dotaz nenajdete, velmi rádi Vám odpovíme osobně – neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoli otázkami či připomínkami! Jsme tady pro Vás.


<a href=“http://www.freepik.com/free-photos-vectors/business“>Business vector created by Alekksall – Freepik.com</a>