Vytvořte si vlastní franchisový koncept.

Zdokonalte svůj franchisový koncept.

Proškolte své franchisové managery.

Staňte se poradci sami sobě.

 

 

Česká asociace Franchisingu, Franchise & Retail Academy a
poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka
připravují otevření dalšího ročníku úspěšného projektu

 


ŠKOLA FRANCHISINGU 2018


Odborné bloky:

1. Franchisový systém

 • historie a základy franchising
 • význam franchisingu pro trh a hospodářství
 • franchising jako odbytový a organizační systém
 • franchisový balík
 • úkoly a struktura franchisové centrály
 • typické a atypické franchisové systémy /koncepty/
 • financování franchisového konceptu
 • kritické faktory rozvoje franchisového systému

2. Franchisová smlouva a právo ve franchisingu

 • základy franchisového práva
 • relevantní ustanovení obchodního zákoníku
 • právní ujednání před podpisem franchisové smlouvy
 • ochrana hospodářské soutěže a franchising
 • právní ustanovení EU a kartelové právo
 • praktické příklady řešení konfliktů mezi franchisantem a franchisorem

 

 

3. Manuály – základ franchisového konceptu

 • požadavky na franchisový manuál
 • členění dokumentace franchisového konceptu
 • forma dokumentace franchisového konceptu
 • sestavení a tvorba franchisové dokumentace
 • úkoly managementu
 • příklady z praxe
 • důležité zdroje informací pro franchising
 • literatura
 • instituce
 • benchmarking
4. Controlling franchisového systému

 • controlling jako základ péče o franchisanta
 • základní ekonomické ukazatele franchisového konceptu
 • management a informace
 • balanced scorecard
 • Informační systém franchisového konceptu
 • praktické příklady řešení informačního systému

5. Účetnictví franchisového podnikatelského subjektu

 • základní účetní výkazy, daňové otázky franchisového podnikání
 • evidence majetku a zásob
 • finanční prostředky
 • pohledávka a závazky
 • učetní uzávěrka

 

6. Komunikační dovednosti a obchodní jednání

 • postavení a manažera v řídící struktuře franchisového podniku
 • komunikace nutná pro založení smysluplného franchisového podnikání, pravidla komunikace franchisor – franchisant
 • pravidla obchodního vyjednávání
 • metody obchodního vyjednávání
 • praktická cvičení
7. Marketing jako nástroj franchisového podnikání

 • marketingový výzkum před zahájením franchisového podnikání a v jeho průběhu
 • zdroje dat pro marketingový výzkum
 • PR a franchising
 • reklama, její využití a účinnost ve franchisingu
 • internetový marketing a jeho význam pro franchising
 • webová presentace franchisového konceptu
8. Faktory úspěchu ve franchisovém systému

 • marketing franchisového konceptu
 • interní a externí komunikace
 • corporate identity (Grafický manuál)
 • vyhledávání a výběr franchisantů
 • businessplan franchisového konceptu
 • zkouška a hodnocení samostatné práce

 

Přihlášky:

Více informací, včetně online přihlášky, www.franchising-academy.cz/skola-franchisingu

 

Termíny bloků v roce 2018:

1. blok přednášek . . . . 8.2.2018
2. blok přednášek . . . . 22.2.2018
3. blok přednášek . . . . 8.3. 2018
4. blok přednášek . . . . 22.3.2018
5. blok přednášek . . . . 19.4.2018
6. blok přednášek . . . . 10.5.2018
7. blok přednášek . . . . 24.5.2018
8. blok přednášek . . . . 21.6.2018

 

 

Uzávěrka přihlášek je 1.2.2018.

Cena po celé školy je 59.000 Kč bez DPH. Po přihlášení vám bude vystavena zálohová faktura.
Počet míst je omezen! Po dohodě s pořadateli je možné rozloženi platby.
Cela škola bude probíhat formou osmi jednodenních bloků, probíhajících vždy ve čtvrtek v prostorech Image Office, Krakovská 9, Praha 1.

 

Organizátor:

Franchise & Retail Academy, Ing. Jiří Krajča – Project Manager, Lhotská 2202, 193 00 Praha 9, tel.: +420 603 203 828, e-mail: info@franchising-academy.cz, www.franchising-academy.cz.
Poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka: www.lostak.cz.
Organizátor si vyhrazuje právo na změny v programu.

 

 

Škola franchisingu získala cenu ČAF za podporu a rozvoj franchisingu