škola franchisingu

 

 

Franchise & Retail Academy

a poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka

 pořádá 23.3.2016 v Praze

pro zájemce o franchisingové podnikání specializované školení na téma

Franchisová smlouva a právo ve franchisingu

 Podrobněji získáte informace o následujících tématech:

 • základy franchisového práva
 • právní úprava franchisingu v České republice
 • relevantní ustanovení Občanského zákoníku
 • právní ujednání před podpisem franchisové smlouvy
 • franchisingová smlouva
 • na co si dát pozor při uzavření franchisingové smlouvy
 • ochrana hospodářské soutěže a franchising
 • smluvní dokumentace franchisingového konceptu
 • právní ustanovení EU a kartelové právo
 • právo duševního vlastnictví
 • právo hospodářské soutěže
 • ochrana osobních údajů
 • praktické příklady řešení konfliktů mezi franchisantem a franchisorem

Lektoři, přednášející, konzultanti

Mgr. Martina Parusová Zímová, LL.M. je advokátkou společnosti Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. Na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni získala v roce 2003 titul Mgr. a poté titul LL.M. v roce 2004 na Právnické fakultě na Universität Passau. Advokátkou je od roku 2009.
Martina Parusová Zímová se zaměřuje na franchising, veřejné zakázky a podpory, ochranu dat a právo obchodních společností. Věnuje se také publikační činnosti, mimo jiné i o franchisingu. Je členkou České advokátní komory, členkou správní rady České asociace franchisingu a International Franchise Lawyer Association. Hovoří německy a anglicky.

JUDr. Halka Pavlíková je od roku 2008 advokátkou v mezinárodní advokátní kanceláři Noerr s.r.o., kde se specializuje jednak na problematiku franchisingu a distribučních systémů a dále pak v rámci práva společností na problematiku přeměn (fúze, rozdělení atd.).
V oblasti franchisingu se zaměřuje zejména na přípravu veškeré potřebné smluvní dokumentace. Právní poradenství poskytuje nejen tuzemským franchisovým konceptům, ale podporuje i zahraniční franchisové systémy při jejich vstupu do ČR. Díky své stáži ve Frankfurtu v roce 2011 si prohloubila své znalosti v oblasti distribučních systémů v automobilovém průmyslu, které využila při poskytování právního poradenství jedné z předních českých automobilek

Časový plán školení

Školení proběhne ve čtvrtek 23.3.2016 od 9 hodin v prostorech Image Office, Krakovská 9, Praha 1.
Ukončení je plánováno na 16.00 hod.
Po skončení výuky bude prostor ke konzultacím.

Přihlášky

Přihlásit se můžete na email: krajcajiri@seznam.cz , případně na telefon +420 603 203 828

Uzávěrka přihlášek je 22. 3. 2016. Cena pro jednoho účastníka je 7.900 Kč. Pro dalšího účastníka z téže firmy je cena 1900 Kč.

Počet míst je omezen!

Organizátor:

Franchise & Retail Academy, Ing. Jiři Krajča – Project Manager, Lhotská 2202,
193 00 Praha 9, tel.: +420 603 203 828,
e-mail:krajcajiri@seznam.cz,
www.franchising-academy.cz,
Poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka.

Organizátor si vyhrazuje právo na změny v programu.

Partner projektu:

Franchise & Retail Academy s.r.o., Lhotská 2202, 193 00 Praha 9
Ing. Jiří Krajča, Tel: 603 203 828, E-mail: krajcajiri@seznam.cz, www.franchising-academy.cz

Jak začít podnikat, v čem podnikat? Franchising! Franšíza je podnikatelský model s minimálním rizikem neúspěchu