Mimořádně zajímavý franchisový koncept s nabídkou dronů neboli bezpilotních letadel pro komerční i privátní využití z Velké Británie.

Franchisový systém COPTRZ je jediným v Evropě, který nabízí zájemcům o franchisové podnikání tento ve světě unikátní a ojedinělý systém nasazení a využití dronů v mnoha oblastech hospodářského, obchodního, ale i privátního života v každé zemi.

COPTRZ investoval 6 let do vývoje konceptů a možností využití dronů především v mnoha komerčních oblastech. Cílem bylo, aby veškeré procesy a operace používání dronů byly rychlejší, bezpečnější, levnější a s minimálními vlivy na životní prostředí. V současné době již neexistují země, kde by nebyla stoupající poptávka po dronech, včetně ČR a Slovenska.

 

Drony v naší přítomnosti a jejich budoucí využití

Současné používání bezpilotních dronů v průmyslu a zemědělství je především v oblasti bezpečnosti a prevence, k monitoringu objektů a nejrůznějších územních celků. Podle průzkumů americké letecké asociace FAA bude v roce 2023 ve firemním prostředí používáno celosvětově cca 3 mil. dronů.

 

Technika, která má pomáhat v záchranných akcích, musí stoprocentně fungovat i za zhoršených podmínek. Drony proto nachází uplatnění kromě hasičů i u horské služby, všech záchranných a bezpečnostních složek, jakož i a v dalších oblastech.

Především požární sbory využívají a budou využívat drony k boji s ohněm a k záchraně lidských životů stále častěji. Například jednou z novinek výbavy britských požárníků jsou i profesionální bezpilotní prostředky Sky Ranger. Tyto drony pomáhají zejména ve skvělé orientaci na místě požáru a ve hledání epicentra či směru šíření ohně. Tento profesionální dron neomezuje při nasazení tma či kouř ani náročné klimatické podmínky jako hustý déšť, silnější vítr, sníh či mráz.

 

Dlouhodobě se hovoří o doručování menších balíčků z e-shopů nebo zasílané poštou pomocí dronů.

 

Profesionálně vyrobené bezpilotní drony hrají v současnosti důležitou roli při zajišťování ostrahy a monitoringu velkých průmyslových či zemědělských celků, vodních ploch, zdrojů energie či státních hranic. V ČR a na Slovensku využívají v současné době drony především policie a ozbrojené síly.

Drony se dnes stále více uplatňují také v energetice, kde pomáhají hlídat rozvody vysokého napětí, monitorovat stav sloupů nebo vyhledají porušená místa, například po bouřce nebo přírodních katastrofách. V celé řadě činností tak nahrazují lidský faktor, protože zvládají rychle monitorovat stav v délce mnoha kilometrů, a to i v nepřístupném terénu.

Drony také monitorují stav plynovodů a teplovodů, kde dokáží s příslušným vybavením hlídat tepelné úniky a identifikovat tak místa, kde je porušené potrubí.

Drony se také čím dál tím více využívají v oblasti stavebnictví. Již při návrhu staveb je užitečné realizovat 3D mapování povrchu, které je přínosným podkladem zejména v liniovém a silničním stavitelství, ale i při navrhování rozlehlých areálů a budov v členitém terénu.

Drony nachází uplatnění i v zemědělství a lesnictví. V současné době mohou například pomoci při monitorování škod na polích i lesních porostech, které způsobuje dlouhodobé sucho, nebo sledovat vodní zdroje. Kontrolují kvalitu výsevu plodin, monitorují jejich růst; využívají se také pro postřik a hnojení zemědělských ploch a kontrolu provedení těchto činností.

 

CO NABÍZÍ FRANCHISOVÝ KONCEPT COPTRZ

 • Ve světě unikátní a ojedinělý systém nasazení a využití dronů v mnoha oblastech hospodářského, obchodního, ale i privátního života v každé zemi.
 • Spolupráci s více než 21 vybranými obchodními partnery s největšími a nejúspěšnějšími vývojáři a výrobci dronů na celém světě.

 

FRANCHISOVÝ PARTNER V ČR A NA SLOVENSKU OD COPTRZ ZÍSKÁ

 • Velmi rozsáhlý franchisový balík
 • Důkladnou přípravu před zahájením činnosti na trhu a tzv. full training – zaškolení a další průběžné vzdělávání
 • Návrh marketingové strategie a nástrojů realizace pro český a slovenský trh
 • Plně funkční franchisový systém včetně velmi moderního a sofistikovaného IT-konceptu
 • Kvalitní a atraktivní webové stránky pro český a slovenský trh
 • Business plán, který obsahuje strukturu investic, výnosů a nákladů, jakož i očekávané zisky v průběhu dalších let po zahájení jeho činnosti
 • Pravidelný controlling – společné roční finanční plánování, analýzu dosažených výsledků a řadu dalších služeb
 • Velmi kvalitní IT-systém pro řízení, kontrolu a hodnocení ekonomických a jiných výsledků franchisanta v ČR a na Slovensku
 • Pravidelná setkávání všech franchisantů z různých zemí s cílem výměny informací, názorů, zkušeností a know-how
 • Neustálý rozvoj a optimalizaci franchisového systému (instruktážní videa, nové návrhy marketingových aktivit a neustálé zdokonalování a optimalizaci celého franchisového konceptu COPTRZ)

 

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZÁJEMCE O LICENCE

 

 • Podnikatelský duch – nadšení a zájem o vlastní podnikání.
 • Praktické zkušenosti z této činnosti však nejsou pro budoucí franchisové partnery rozhodující podmínkou. Vše vás v COPTRZ naučí a na podnikání vás velmi dobře vyškolí a připraví.
 • Ochotu zařadit se do mezinárodního franchisového systému a společně budovat silnou a úspěšnou mezinárodní značku na českém a slovenském trhu.
 • Znalosti a předpoklady pro práci, vedení a motivaci menšího týmu spolupracovníků.
 • V neposlední řadě je pak nutné mít počáteční investiční kapitál pro zahájení vaší podnikatelské činnosti.

 

POČÁTEČNÍ INVESTICE A FINANCOVÁNÍ

 

 • Jednorázový vstupní master franchisový/licenční poplatek pro ČR a/nebo Slovensko.
 • Pravidelné měsíční franchisové poplatky, které budou dohodnuty mezi franchisorem a master franchisovými/franchisovými partnery.
 • Provozní náklady každé provozovny – tzv. pracovní kapitál.
 • Návratnost vaší investice je cca. do 2-3 let.

Franchisový systém COPTRZ je v České republice a na Slovensku exkluzivně zastoupen společností AVEX systems, která pro něj hledá master franchisového nebo franchisové partnery.

 

V případě zájmu kontaktujte společnost AVEX systems: ales.tulpa@avexsystems.euwww.avexsystems.cz.

 

Pokud Vás nabídka spolupráce se společností COPTRZ zaujala, neváhejte a kontaktujte nás. Vaše dotazy rádi předáme zástupcům společnosti.

 

  Jméno

  E-mail

  Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

  Franchisa

  Doplňující informace