The Alternative Board® (TAB Board) je největší světový poskytovatel franšízového systému v oblasti externích poradních boardů a koučinku pro podnikatele. TAB Board pomáhá majitelům firem a vedoucím pracovníkům sebevědomě vidět nové příležitosti a dosáhnout jejich strategických cílů. Primárně se koncept The Alternative Board zaměřuje na podporu malých a středních podnikatelů.

Nyní mají však jeho franšízanti příležitost pomáhat v rozvoji i začínajícím podnikatelům a start-upům.

Akcelátor Board představuje příležitost pro franšízanty, díky níž mohou rozšiřovat svou členskou základnu a současně zvyšovat také své příjmy.

Do podnikání s TAB se tak může pustit každý aniž by v počátku musel začít budovat „velké boardy“.

 

O tom, co všechno Akcelerátor Board zahrnuje, pro koho je určen a na jaká témata se zaměřuje, jsme si povídali s Petrem Škabradou, master-franšízantem konceptu TAB Board.

Pane Škabrado, můžete nám představit  na jakém principu Akcelerátor Board funguje?

Akcelerátor Board je koncept, který pomáhá majitelům startupů a malých firem rychleji a profesionálněji rozvíjet své firmy a dosahovat tak i lepších výsledků v porovnání se situací, kdy jsou na vedení těchto firem sami.

Majitelé velkých společností mohou při strategickém řízení a vedení svých firem využívat zkušeností svého managementu a také členů představenstva.

Takovou možnost startupy a malé firmy ve většině případů nemají.

Důvodem je fakt, že podnikatelé malých společností si nemohou dovolit rozsáhlejší manažerský tým. Hlavně proto, že je to finančně velmi nákladná záležitost. A co teprve majitelé startupů, nebo když začínající podnikatel je úplně sám, jako samostatně podnikající osoba (OSVČ), ale chce se posunout dále a rozvíjet se jako firma.

 

Pro koho je Akcelerátor Board primárně určen?

Mnoho majitelů startupů a velmi malých firem potýká s tím, že jsou bez profesionálního manažerského zázemí. Chybí jim zkušenosti, jak strategicky vést a rozvíjet svou firmu a trpí při tom i „více rolemi“ ve svých firmách. Pracují jen „ve své firmě“, než „na své firmě“ a jejím strategickém vedení. Firma se pak rozvíjí „nesystémově“, chybí jasná firemní strategie. Majitel firmy obvykle nedělá zcela správná rozhodnutí při jejím řízení, a navíc to nedělá ani „správně“. Výsledkem je, že nedosahuje požadovaných výsledků, byť nápad při jejím založení byl inovativní i žádoucí na trhu. TAB, The Alternative Board tak pro tyto, spíše začínající podnikatele přišel s řešením, kterým jsou právě Akcelerátor Boardy.

 

Čím je Akcelátor Board pro majitele startupů a velmi malých firem lepší než klasicky board?

Faktem je, že tito podnikatelé mají méně problémů, témat než majitelé větších společností. Například členové Akcelerátor Boardů mají obvykle méně personálních problémů, protože mají málo zaměstnanců – pokud vůbec nějaké mají. Jejich hlavními problémy jsou obvykle prodej se zajištěním pravidelných příjmů společnosti a řízením jejího cashflow i výběru vhodných spolupracovníků.

Akcelerátor Board je tak určen pro podnikatele, kteří chtějí rychleji nastartovat a profesionálněji rozvíjet své podnikání, chtějí dosáhnout vyšších zisků a zároveň si udržet osobní svobodu. Při tom všem ale zároveň chtějí pracovat podle osvědčených metodik pro strategičtější vedení svého podnikání.

Jak Akcelerátor Board probíhá? Jak intenzivní je zapojení člena? Kolik mu to zabere času apod.?

Akcelerátor Board se schází jednou měsíčně buď na osobním nebo ve virtuálním online Boardu. Ten trvá dle počtu členů 3 až 4 hodiny. První část zasedání je věnována vzdělávání na vybrané manažerské téma, které je zpracováno v TAB Akademii pro rozvoj manažerských dovedností. Ve druhé části společně řešíme konkrétní výzvy vybraných členů AB Boardu z hlediska praxe a zkušenosti ostatních.

 

Jaká témata se obvykle na Akcelerátor Boardu řeší?

Kromě řízeného manažerského vzdělávání řešíme aktuální výzvy a příležitosti, které se členům objevují v jejich podnikání a kterým čelí při vedení svých firem. Jsou to obvykle témata jak z vlastního plánování a vedení obchodního rozvoje businessu, tak i ty týkající se finančního plánování, řízení cashflow a výběru lidí a správného načasování konkrétních akcí i zavádění systémových opatření ve svých firmách.

 

Co si z programu členové odnesou?

Manažerské znalosti a profesionální přístup k vedení svých rozvíjejících se firem.  Jako franšízat Akcelátor Boardu můžeš prosperovat, být stabilní a udržet se v dnešním konkurenčním prostředí.

 

.

Chcete rychleji nastartovat a profesionálněji rozvíjet své podnikání?

Chcete dosáhnout vyšších zisků a zároveň si udržet osobní svobodu? 

The Alternative Board zaměřuje na podporu malých a středních podnikatelů.

Akcelátor Board pomáhá v rozvoji i začínajícím podnikatelům a start-upům.

Pro více informací pište, ptejte se:

    Jméno

    E-mail

    Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

    Franchisa

    Doplňující informace