Tiroler představuje jednoduchý, přehledný a srozumitelný obchodní model, který se může pochlubit nízkou vstupní investicí, zajímavou výší rentability vloženého kapitálu a rychlou návratností investic.

Franchisový systém Tiroler představuje možnost samostatného podnikání  zejména začínajícím podnikatelům…

 

Franchisa je založena na mobilních prodejních stáncích či prodejnách, v nichž  je nabízen speciálně vybraný sortiment tradičních specialit z tyrolských regionů Německa, Rakouska a Švýcarska.

Mobilní prodejny umožňují operativní přesun a umístění na různá stanoviště, zejména před obchodními centry, na farmářských trzích nebo na různých sportovních, kulturních či společenských akcích. Samozřejmě je možné podle potřeby stánek situovat i uvnitř obchodních komplexů jako stabilní prodejní jednotku.

Koncept Tiroler je prověřený více než 30-letou praxí a byl již mnohokrát oceněn. V roce 2019 obdržel od Rakouského franchisového svazu i mimořádné ocenění – tzv. Social Award 2019.

 

Jaký sortiment budete prostřednictvím Tiroler nabízet svým zákazníkům?

 

Díky Tiroler budete svým zákazníkům nabízet vybraný sortiment špičkových a velmi kvalitních farmářských produktů, z nichž velké množství je v bio kvalitě. Tyto produkty pocházejí převážně od malých výrobců jak z rakouské, tak i italské části Tyrolska.

 

Co nabídne koncept Tiroler Vám jako franchisantům?

 

Master franchisant nabízí svým franchisantům komplexní přípravu na franchisové podnikání před zahájením jeho činnosti formou kvalitního konceptu školení a vzdělávání, perfektní logistiku pro dodávky celého sortimentu nabízeného zboží, velmi kvalitní marketingovou strategii a praxí prověřené nástroje pro její realizaci – kromě dalších součástí tzv. franchisového balíku. Pro každého nového franchisového partnera zpracuje Tiroler modelový business plán pro jeho spádovou oblast, ve které mu současně garantuje exkluzivitu. Tento business plán obsahuje například strukturu investic, výnosů a nákladů, jakož i očekávané zisky v průběhu dalších let po zahájení jeho činnosti.“

 

Prostřednictím společnosti AVEX systems hledá Tiroler na českém a slovenském trhu nové franchisové partnery, kterým nabízí nejen praxí prověřený koncept, ale i značné know-how ve formě velmi rozsáhlého franchisového balíku…

 

 

Kontaktujte nás, Vaše dotazy rádi předáme zástupcům společnosti AVEX systems:

    Jméno

    E-mail

    Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

    Franchisa

    Doplňující informace