Hledáte promyšlený a lukrativní franchisový koncept s minimálními podnikatelskými riziky a nízkými investicemi?

 

Spolupráce s konceptem BYKALENDER přináší zisk nejen Vám, ale přiláká zákazníky také podnikatelům ve vašem okolí.

Franchisový koncept z Dánska BYKALENDER zajišťuje tvorbu, výrobu a distribuci lokálních adventních kalendářů, které jsou přizpůsobeny místním podmínkám a zvyklostem. Tyto kalendáře obsahují atraktivní nabídky firem a různých podnikatelských subjektů formou dárkových poukazů – voucherů – od lokálních dodavatelů ve spádové oblasti měst, kde budou působit budoucí franchisoví partneři.

Proč se společnost BYKALENDER specializuje právě na adventní kalendáře?

 

Adventní kalendář je jak známo zvláštní druh kalendáře ukazující 24 dní spojených s křesťanskými Vánocemi a dobou adventu. Kalendář slouží k odpočítávání dnů adventu ke Štědrému dnu. Velmi rozšířená a poptávaná je papírová verze, ve které se nachází 24 políček vyplněných obvykle různými sladkostmi.

 V kalendářích BYKALENDER však žádné sladkosti nenaleznete, naopak je naplněn různými zajímavými nabídkami formou dárkových poukazů/voucherů.

 

Proč může být tento koncept zajímavý pro podnikatele v ČR a na Slovensku?

 

Franchisoví partneři BYKALENDER v České a Slovenské republice mohou zahájit svou činnost bez dalších zaměstnanců a větších počátečních investic nebo nákladů. Nepotřebují k tomu ani kancelář a její vybavení nebo sklad. Tato činnost se dá vykonávat například i při jiném zaměstnání, při studiu nebo z domova. Franchisanti obdrží pro svou práci know-how od franchisora, nástroje a metody, kde a jak získávat zájemce o tento prověřený koncept, potřebná školení a samozřejmě i marketingovou strategii a nástroje pro její realizaci.

Hlavním úkolem franchisového partnera bude kontaktovat lokální firmy a potenciální dodavatele dárkových poukazů pro adventní kalendáře. Veškerou přípravu, výrobu a logistiku těchto kalendářů zajišťuje franchisor ve spolupráci s master-franchisovým partnerem pro danou zemi nebo region.

 

BYKALENDER hledá 1-2 master-franchisové partnery pro český trh a 1 master franchisanta pro trh slovenský.

Zodpovědnost a úkoly master franchisového partnera pro Českou republiku a Slovensko, který bude na svou práce velmi dobře připraven a vyškolen, jsou především:

 • další prezentace a nabídka konceptu BYKALENDER na těchto trzích,
 • vyhledávání nových franchisových partnerů a péče o ně,
 • jejich příprava, proškolení a marketingová podpora,
 • společně s franchisorem plánování přípravy, výroby a distribucenových vánočních a adventních kalendářů v jednotlivých městech v Česku a na Slovensku.

Pokud Vás možnost spolupráce s konceptem BYKALENDER zaujala a chcete se stát master franchisantem konceptu, neváhejte…

 

Příprava kalendáře 2021 by, dle zvyklostí společnosti BYKALENDER, měla začít již v březnu/dubnu 2021.

 

Další informace najdete i na webu: www.avexsytems.cz – Nabídka franchisových systémů, a nebo na https://www.bykalender.dk/eng/

Pro více informací kontaktujte exkluzivního zástupce systému BYKALENDER pro Českou a Slovenskou republiku společnost AVEX systems, email: ales.tulpa@avexsystems.eu nebo nás kontaktujte prostřednictvím našeho formuláře:

  Jméno

  E-mail

  Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

  Franchisa

  Doplňující informace