stránka01

Rozhodnete – li se podnikat v libovolném oboru sami na vlastní pěst, musíte provést komplexní průzkum trhu na vlastní náklady a  svá rizika.

Na střet s konkurencí jste sami, z čehož vyplývá, že  Vy osobně musíte čelit konkurenčnímu boji. Kupujete-li franchisu, kupujete také know-how – ověřené podnikatelské zkušenosti z minulosti firmy.

Získáváte tak veškeré marketingové nástroje jako jsou propagační materiál, franchisingový manuál, který Vás krok po kroku navádí při budování byznysu, firemní brand  (logo firmy, lokální zastoupení) vpis do mateřského webu firmy, prodejní školení.

Je pravděpodobné, že takto dobře zpracované know-how jako Vy nový franchisant a podnikatel v oboru, nebude mít ani Vaše lokální konkurence. Je to dáno tím, že firmy poskytující franchising, jsou většinou dobře marketingově připraveny, aby mohly maximálně podpořit své franchisanty. Vstupem do franchisy získáváte tedy značnou konkurenční výhodu oproti „ne-franchisovým“ protihráčům . Franchisoři a Master franchisanti mají připraveny  veškeré dokumenty a marketingové materiály a pokud se tedy rozhodnete pro franchising v oboru, který Vás zaujal, vstup na trh a zahájení činnosti může být pro Vás relativně příjemnou záležitostí s „nápomocnou rukou ze strany master franchisanta. V počátcích probíhají školení, která Vás zasvětí do zázemí mateřské firmy. Také je potřeba vybudovat regionální pobočku, která není vždy nutností, někdy postačuje práce podobná typu „home office“. Porovnáte-li start franchisového podnikání oproti začátkům v standartním podnikání, jedná se o zásadní rozdíly.

Vyzkouší-li někdo před Vámi určitý podnikatelský záměr a poskytne Vám následně informace a zkušenosti, je to velká pomoc do začátku. Za vašimi zády stojí značka, která již má své určité jméno a postavení. Vy můžete po podpisu franchisingové smlouvy začít podnikat prakticky okamžitě.

Zdroj: redakce portálu Top Franchising