… možná právě před Vámi stojí podnikatelská příležitost, která Vám může změnit profesní život a lidem ve Vašem okolí – od batolat po seniory – dá možnost získávat kvalitní hudební vzdělání na různých úrovních pokročilosti. 

 

Nyní máte možnost navázat spolupráci a poskytovat hudební programy v dalších městech ČR.

 

Staňte se partnerem Hudební školy YAMAHA!

 

Franšízový systém Hudební školy YAMAHA nabízí programy pro děti již od 4 měsíců. Mládež, dospělé i seniory pak vede k hudebnímu vzdělávání i hře na nástroje pomocí osvědčené japonské metody.

 

Aktuálně v České republice provozuje Hudební škola Yamaha 134 poboček ve  86 městech a navštěvuje ji více než 8000 žáků. Předškolní obory navštěvuje na 5000 dětí, hře na nástroje, keyboard, akustickou, basovou či elektrickou kytaru, bicí, flétnu a zpěvu se věnuje přes 3000 dětí a dospělých.

 

Výuka probíhá více než půl stoletím prověřenou japonskou metodou, která podle majitele franchisové licence pro ČR, Zdeňka Simka, se v celosvětovém měřítku neustále vylepšuje. Hudební školy YAMAHA ve výuce zohledňují a implementují současné pedagogické trendy i poznatky. Výukové programy se průběžně aktualizují, a proto vždy odpovídají nejnovějším trendům hudebního vzdělávání.

 

V současnosti v České republice franchisový koncept spolupracuje s 30 partnery, kteří zpravidla provozují více poboček. Obvykle lekce Hudební školy Yamaha probíhají buďto ve speciálních prostorách franchisantů určených pro výuku Yamaha konceptu, nebo také v budovách škol, školek, dětských či mateřských center, kde se předpokládá koncentrace potenciálních zákazníků – mládeže a také maminek s menšími dětmi v předškolním věku, na něž se Yamaha, díky svým unikátním programům, specializuje obzvláště. Objasníme proč a jak….

Výuka inspirována přirozeným osvojováním řeči…

 

 

Každý z nás se od narození postupně učí mateřskému jazyku přirozenou nápodobou. Mezi čtvrtým a šestým rokem pak dochází ve vývoji dětského sluchu k obrovskému kvalitativnímu posunu, který má srovnatelný význam jak pro rozvoj řečových předpokladů, tak i pro hudební rozvoj. Proto Yamaha Music Schools klade velký důraz na hudební vývoj dětí právě v tomto předškolním věku. V rámci speciálních programů „Robátka“ a „První krůčky k hudbě“ však úspěšně rozvíjí vztah k hudbě a jejímu vnímání již s dětmi podstatně mladšími, a provozují hudebně zábavné lekce pro děti již od 4. měsíců věku.

Děti tráví čas v přehledných, maximálně desetičlenných skupinách dětí přibližně stejného věku, kde se současně baví a učí, společně i jeden od druhého. Společné provozování hudby je důležitou součástí výuky. Děti se díky komunikativní a přátelské vyučovací atmosféře uvolní a často ani nepostřehnou, že se touto příjemnou formou vzdělávají…

… a nejen děti! Dnešní nabídka Hudební školy YAMAHA představuje široké spektrum vyučovacích oborů a hudebních žánrů pro děti již od 4 měsíců, mládež, dospělé i seniory .

 

Franchisový koncept hudebního vzdělávání YAMAHA naplňuje motto: „Učení je radost!“

.

V čem je Hudební škola Yamaha zajímavá, coby podnikatelská příležitost, pro lektory?.

 

Vyučování v Yamaha Music Schools probíhá ve skupinách až 10 studentů. Učitel tak může vyučovat přibližně 100 studentů za 12 až 13 hodin týdně. Výsledkem je velmi zajímavý poměr nákladů a výnosů, který není srovnatelný s konvenčním individuálním vyučováním.

Subjekty, nabízející výuku hudebních programů YAMAHA, jsou soukromá vzdělávací zařízení, která nejsou zařazena do sítě škol MŠMT. Při vyučování používají speciální učební materiály a speciální metodiku otevřené skupinové výuky, která je patentována firmou YAMAHA a partnerům poskytována na základě franšízové smlouvy.

 

.

Kdo a jak může provozovat YAMAHA hudební programy?

 

Yamaha Hudební školu mohou provozovat fyzické i právnické osoby či neziskové organice, např. zapsané spolky. Předpokladem pro přijetí do seminářů učitelů Yamaha Music School je ukončené vysokoškolské odborné studium, např. v oblasti elementární hudební výchovy, klavíru, kytary apod. Kromě toho mohou být přijímáni i učitelé, kteří získali vynikající znalosti a dovednosti prostřednictvím jiného vzdělávacího systému, a to po úspěšném zvládnutí vstupního testu.

 

..

Filozofie hudební školy Yamaha 

Cílem franšízového konceptu Hudební školy Yamaha je umožnit co nejvíce lidem prožívat hudbu jako smysluplnou součást svého života. Jejím posláním je od samotného počátku, sahajícího až do poloviny minulého století, výzkum a vývoj hudebních pedagogických konceptů, vydávání učebních materiálů a vzdělávání hudebních pedagogů tak, aby byli schopni pomoci dětem i dospělým radovat se z hudby a prožitků s ní spojených.

Zásada Hudební školy YAMAHA: „Není nehudebních lidí. Jsou jen nerozvinuté talenty!“

.

 

 

Pobočky Yamaha Music School se vyvinuly z pilotního projektu založeného na počátku roku 1954 v Japonsku, v současnosti působí po celém světě a patří se svými 700.000 žáky a 20.000 učiteli k největším organizacím svého druhu. Od otevření první Yamaha Music School v Japonsku v roce 1954 přesáhl počet absolventů hranici 5 miliónů.

 

.

Milujete hudbu a chtěli byste začít podnikat v tomto oboru?

Pusťte se do podnikání s hudebním franšízovým konceptem s více než padesátiletou tradicí

a

otevřete si Hudební školu Yamaha!  

Kontaktujte nás, ptejte se na cokoliv, rádi vám odpovíme:

 

    Jméno

    E-mail

    Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

    Franchisa

    Doplňující informace