Zásady pro zpracování osobních údajů

Zásady pro zpracování osobních údajů

 

Ochranu a bezpečí vašich soukromých údajů bereme vážně a protože jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje, a my zodpovídáme za jejich ochranu a bezpečí při našich obchodních procesech, respektujeme zákonná pravidla a diskrétnost. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Aby bylo vše zřejmé a průkazné, níže se, prosím, seznamte s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízením o ochraně osobních údajů) a jak s nimi pracujeme, jakým způsobem vaše osobní údaje chráníme, proč, k čemu a jak dlouho je zpracováváme.

 

 

Správce

FULL TRADING GROUP s.r.o.
IČO: 03186245

Rybná 716/24,
PSČ 110 00, Praha 1 – Staré Město

Provozovatel portálu: www.topfranchising.cz

Kontakt: info@topfranchising.cz

 

Vaše osobní údaje zpracováváme diskrétně a jako správce určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Prohlášení

Prohlašujeme, že coby správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonem dné povinnosti, které vyžaduje platná legislativa, zejména zákon o ochraně osobních údajů a GDPR. A proto prohlašujeme, že vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Účely zpracování, rozsah osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, ze své vlastní vůle, a to z jednoho z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy

Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud naším zákazníkem nejste, jste pouze čtenář našich webových stránek, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro re-marketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Fotografická dokumentace

Fotodokumentace z podnikatelských akcí, výstav, setkání franchisantů, schůzí, oborových rad aj. setkání typu živé akce a také poskytnutá či námi pořízená dokumentace na propagaci podnikatelských konceptů a značek bude naší společností uchovávána po dobu spolupráce, anebo si Vaše osobní údaje ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek můžeme zaznamenávat vaši IP adresu, sbírat informace, které vedou k optimální úpravě stránek i jejich obsahu (jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte atp.). Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby a držet krok s technologickým pokrokem, díky němuž můžeme být moderním on-line médiem.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Ochrana údajů a zabezpečení osobních dat

Vaše osobní údaje chráním v maximální možné míře, jako údaje své vlastní. Využíváme k tomu moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá či nám dostupná) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Pokud jste našim zákazníkem (kupujete naše produkty, resp. služby, nebo jste je v minulosti využívali nebo o ně projevili zájem) a nebo jste náš čtenář (v minulosti jste z vlastní vůle rozhodl vyplnit formulář / dotazník při osobním setkání – např. na některé z výstav, nebo jste vyplnil registrační či jiný kontaktní formulář anebo žádost o zasílání newsletteru, a tím nám poskytl nám tak dobrovolně své údaje) a na základě tohoto titulu – oprávněného zájmu – vám zasíláme e-maily a jinak s vámi komunikujeme a na základě daných pravidel také zpracováváme vaše osobní údaje.

Při návštěvě našich webových stránek naše webové servery standardním způsobem zaznamenávají IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky / záložky, které u nás navštívíte, a také datum a délku vaší návštěvy. Osobní údaje jsou v tomto ohledu zaznamenávány jen pouze poskytnete-li nám je ze své vlastní vůle, například, když se registrujete v některém z registračních formulářů na našem webu, nebo se přihlásíte k odběru novinek či newsletteru. Jako zákazník pak při cenové poptávce, nabídce, fakturaci nebo při realizaci smlouvy.

Použití a postoupení osobních údajů

Vložením osobních údajů na některé z našich stránek souhlasíte se zasíláním obchodních informací. Full Trading Group s.r.o.  používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety související s naším předmětem podnikání a na marketingové účely, to vše vždy jen v takovém rozsahu, jaký je danému účelu potřebný.

Postoupení osobních údajů

Naši zaměstnanci a spolupracovníci mohou mít k vašim osobním údajům přístup, avšak respektují pravidla diskrétnosti, jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Některé operace nejsme schopni zařídit ve vlastní režii, proto využíváme služeb, nebo aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Pokud by v budoucnu došlo k tomu, že budeme nuceni využít další, jiné zpracovatel nebo aplikace pro usnadnění a zkvalitnění zpracování, budeme vybírat tak, aby splňovali dané nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

K postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům může dojít jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností, stejně jako koncepty nabízející podnikatelské příležitosti přes naše webové stránky, jimž s vašim souhlasem, resp. na základě vašeho požadavku, předáváme kontaktní údaje, aby byla komunikace o dalších možnostech vaší společné spolupráce co nejefektivnější a abychom již nemuseli být prostředníkem ve vaší vzájemné komunikaci.

Možnost odhlášení

Zpracováváme a budeme zpracovávat pouze osobní údaje na základě platného právního důvodu – na základě oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Vaše údaje budeme používat k tomu, abychom vás mohli informovat o novinkách na trhu, zajímavých akcích z oboru vašeho zájmu a o nabídkách spolupráce s podnikatelskými koncepty – toto je samozřejmě dobrovolné a kdykoliv budete chtít, můžete nám oznámit požadavek na ukončení těchto aktivit a my činnosti ukončíme a údaje pro tyto účely zablokujeme. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů

Právo na informace je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům můžete se na nás kdykoliv obrátit a požádat o potvrzení, zda zpracováváme vaše údaje, jaké a k jakému účelu. Ve lhůtě 30 dní vám vydáme stanovisko.

Právo na doplnění a změnu můžete využít, jakmile se vaše údaje změní, zjistíte, že námi vedené údaje jsou neaktuální či neúplné.

Právo na omezení zpracování – jestliže se budete domnívat, že údaje, které zpracováváme v souvislosti s vaší osobou či firmou, jsou neúplné, nepřesné, nebo nabydete dojmu, že neprovádíme zpracování v souladu se zákony a nařízeními, avšak nechcete všechny údaje smazat (nebo jste vznesli námitku proti zpracování), můžete uplatit toto právo. Je možné omezit rozsah osobních údajů nebo účel zpracování, a to např. tak, že odhlášením z newsletteru omezíte účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.

Právo na přenositelnost

Jestliže budete mít zájem své osobní údaje vzít a přenést k jinému subjektu, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup, avšak s rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě, na což si vyhrazujeme lhůtu 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Každý z Vás má také možnost kdykoli požádat o uplatnění práva na výmaz, resp. být zapomenut. Rozhodnete-li se požádat o výmaz / být zapomenut, veškeré vaše osobní údaje vymažeme ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

Je-li z důvodu zákonné povinnosti naše firma povinna některé údaje uchovávat, např. evidence daňových dokladů v zákonné lhůtě, vyřadíme všechny takové osobní údaje, po uplynutí lhůty a ty které nejsou vázány jiným zákonem, odstraníme ihned. O dokončení výmazu vás budeme na vyžádání informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Budete-li se domnívat, že s vašimi osobními údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Věříme, že k této situaci nebude důvod, avšak, kdybyste se domnívali o nevhodném nakládání s údaji, velmi oceníme, když zvolíme cestu dohody a nápravy v prvé řadě mezi sebou. V případě, že by taková situace nastala, rádi bychom vás požádali, abyste nás kontaktovali a my se maximálně vynasnažíme o nápravu.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Jestliže čtete tyto řádky, předpokládáme, že jste buďto našim zákazníkem (kupujete naše produkty, resp. služby, nebo jste je v minulosti využívali nebo o ně projevili zájem) a nebo jste náš čtenář (v minulosti jste z vlastní vůle rozhodli vyplnit formulář / dotazník při osobním setkání – např. na některé z výstav, nebo jste vyplnil registrační či jiný kontaktní formulář anebo žádost o zasílání newsletteru, a tím nám poskytli dobrovolně své údaje) a na základě tohoto titulu – oprávněného zájmu – vám čas od času zasíláme e-maily s podnikatelskými příležitostmi, náměty na zlepšení podnikání, informace o podnikatelských akcích či aktivitách, a také jiné články na zájmové téma.

Pokud chcete odběr našich e-mailů ukončit, můžete tak provést stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

V souladu s výše uvedenými právy můžete kdykoliv kteréhokoliv práva využít, stačí nás pouze kontaktovat na e-mailové adrese: info@topfranchising.cz a my váš požadavek vyřídíme co možná nejdříve v rámci možností, maximálně ve lhůtách uvedených. Jestliže se některé vaše údaje změní, prosíme o informaci, abychom mohli pracovat s aktuálními daty.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.