podnikatelská příležitost, jak sepsat business plan, jak vytvořit byznys plán, jak na podnikatelský záměr, podnikatelský plán není všechnoMinule jsme si řekli, jakými způsoby je možné rozjet vlastní podnikání a že je život příliš krátký na to, trávit jej v zaměstnání, které nás nenaplňuje. Tak proč se nevydat za svým snem?

Podnikání však není jenom o plánech a vizích. Jak tedy založit skutečně úspěšnou firmu?

Chce to mít nejen dobrý nápad a finance, ale také provést promyšlené kroky, ať se do podnikání nevrháte jen tak „po hlavě“!

Abyste se vyhnuli „školáckým chybám“, připravili jsme pro vás shrnutí několika základních kroků, které je potřeba učinit, než se vrhnete do podnikání samotného. A také pro vás máme několik cenných odkazů, kam se obrátit, když si nebudete při zakládání firmy či živnosti vědět rady…

 

Pojďme se podívat na to, čím je potřeba v podnikání začít a co je třeba si dobře rozmyslet!

1) Chceme-li začít podnikat, prve musíme zjistit, zda je náš podnikatelský záměr vůbec životaschopný!

…S touto otázkou nám pomůže podnikatelský plán

Jedním ze základních dokumentů pro úspěšný start podnikání je podnikatelský plán. I když tento dokument není dle živnostenského zákona ani obchodního zákoníku povinný, bývá obvykle požadován bankami při poskytování bankovního úvěru. Nedívejme se však na něj pouze jako na prostředek k získání finančních prostředků. Tento dokument by nám měl napomoci zodpovědět naše otázky týkající se životaschopnosti našeho projektu.

Než se vrhneme do rozjezdu podnikání, měli bychom se tedy především zamyslet nad těmito otázkami:

 1. Co má být podstatou našeho podnikání?
 2. Jakých cílů chceme v podnikání dosáhnout?
 3. Jakým způsobem chceme dosáhnout těchto cílů?
 4. Jaký objem finančních prostředků k jejich dosažení budeme potřebovat?

Sepsání podnikatelského plánu nemusí být, i když se to na první pohled nezdá, jednoduchou záležitostí. Nejdůležitějším aspektem našeho podnikatelského plánu však není jeho délka nebo obsáhlost. Hlavní je, abychom stáli, jak se tak říká, oběma nohama na zemi a nesnažili si sami sobě něco nalhávat. To však neznamená, že naše cíle či prostředky k jejich dosažení musí zůstat navždycky stejné. Podnikatelský plán můžeme v průběhu podnikání aktualizovat a doplňovat. Reálnost jeho realizace je však základem.

  2) Plán bychom měli, ale jakou zvolit formu podnikání?

Další krokem je správná volba právní formy podnikání.V podstatě máme dvě možnosti, buď se rozhodneme podnikat jako fyzická osoba, tzv. osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo založíme obchodní společnost, tedy budeme podnikat jako právnická osoba (s.r.o, a.s., k.s., v.o.s.). Každá tato forma podnikání s sebou přináší výhody i nevýhody. Rozhodnutí je však pouze na nás.

Při rozhodování o právní formě budoucího podnikání musíme proto zvážit zejména:

1. Zda budeme podnikat sami, či přizveme k  podnikání společníky?
2. Jakou míru administrativní zátěže jsme schopni zvládnout, a to jak při zakládání našeho podnikání, tak při vedení účetnictví?
3. Do jaké míry chceme ručit za své závazky? 

Při volbě právní formy bychom však měli také myslet do budoucnosti. Její změna možná je, ale nejedná se o vůbec jednoduchou záležitost, proto raději uvažujte dopředu.

Také je potřeba zmínit, že pokud jako tzv. živnostník (OSVČ) ukončíme svoji činnost nelze naše živnostenské oprávnění prodat či převést na jinou osobu a všechno, co jsme budovali, tím pádem končí. Naopak obchodní společnost si může z dlouhodobého hlediska vytvářet svoji historii a dobré jméno bez ohledu na vlastníka, což z podniku do budoucna dělá také možná zajímavou „obchodovatelnou komoditou“, resp. předmět prodeje či dědictví.

3) Kam všude se registrovat, abychom za chvíli místo úspěšného podnikání neměli opletačky s úřady?

Pokud se rozhodneme, že náš podnikatelský plán má budoucnost a zvolíme si právní formu podnikání, čekají na nás povinnosti spojené s registrací na různých úřadech. Jedná se zejména o registraci na finančním úřadě, registraci na zdravotní pojišťovně a registraci na okresní správě sociálního zabezpečení. Otázkou ještě zůstává, zda se přihlásíme k daňové povinnosti ve smyslu DPH, zda se budeme registrovat coby plátci DPH či nikoli – zde naleznete podmínky pro plátcovství DPH.

Seznam všech kroků a postupů, které je třeba učinit, než se vrhnete do podnikání naleznete webových stránkách www.businessinfo.cz, kde je nepřeberné množství důležitých informací pro podnikatele (nejen pro začínající) z mnoha oblastí – existují zde návody na zakládání, rozvoj i ukončení podniku, informuje o daních, legislativě, dotacích, přes granty a výzvy až po poradenství, výstavy, veletrhy atd.. Obrovskou výhodou tohoto zdroje informací je, že gestorem stránek je samotné Ministerstvo průmyslu a obchodu a díky tomu se na tento informační zdroj můžete bezpečně spolehnout.

podpis4) Myslete na heslo „Co je psáno, to je dáno“!

Nespoléhejte proto na žádná ústní ujednání, a to jak s obchodními partnery, tak též s dodavateli či odběrateli.

Všechno mějte písemněcož neplatí jenom pro začátek podnikání, ale po celou jeho dobu.

Nechybujte a pusťte se do podnikání, až budete mít jasný podnikatelský záměr a vypracovaný podnikatelský plánA co říci závěrem? Než začnete podnikat, všechno si dobře promyslete a spočítejte!

Můžete mít sice dobrý nápad, který by mohl mít na trhu úspěch, ale pokud vaše podnikání nebude stát na pevných základech, může váš nápad i snaha o jeho realizaci vzejít vniveč. A to by byla přece věčná škoda.

Proto myslete na ono známé pořekadlo: „Dvakrát měř a jednou řež!“

Přejeme Vám dobře promyšlený start a šťastné vykročení do světa podnikání!

 

………

Pokud hledáte bezpečnou formu podnikání, kde za vás mnoho otázek vyřeší „velký bratr“, zvažte také franchising!

Franchising nabízí zajímavé podnikatelské příležitosti, zejména pro menší podnikatele, kteří fungují jako samostatné subjekty, avšak nebudují celou firmu od základu, nýbrž si „pronajímají právo podnikat“ pod známou zavedenou značkou.

Můžete tak provozovat třeba čerpací stanici Shell, známý McDonanlods´, vlastnit drogerii Teta nebo také vést vlastní uzenářství či realitních kancelář s některou z franchisových značek. Podnikatelských příležitostí ve franchisingu je spousta a začít podnikat touto formou je poměrně snadné – vše je již vymyšlené, stačí jen dodržovat pravidla dané značky.

Podrobné nabídky podnikání s franchisami naleznete v záložce Katalog franchis.

 

franchising-uvazujes-o-fransize-registruj-se