Jaký je rozdíl mezi běžným franchisingem, kdy provozujete jednu franchisovou pobočku ve městě, a master – franchisingem?

Jak již sám název napovídá, master – franchising přestavuje jakousi vyšší úroveň běžného franchisového podnikání, a sice vedení a rozvoj zahraničního franchisového konceptu v jiné zemi.

Master – franchising je prakticky nejčastější formou expanze franchisových systémů do zahraničí, bez nutnosti investovat do vlastních provozoven v dalších zemích světa, kam chtějí se svým podnikatelským konceptem prorazit.

Podstata master – franchisové spolupráce spočívá v tom, že zahraniční franchisor, majitel či provozovatel franchisy, uzavře spolupráci (na základě master-franchisové smlouvy) s lokálním master – franchisantem např. z České republiky, kterému poskytne právo uzavírat franchisové smlouvy na území celého státu s dalšími franchisanty, kteří budou dále coby jednotlivci provozovat své franchisové pobočky po celé ČR.

master franchisa - master franchisant - master franchising

Master – franchisant supluje ve své zemi zahraničního franchisora

… využívá znalosti lokálního trhu, buduje franchisovou síť, prodává dál licence pro jednotlivá města či území a stará se v dané zemi o chod a rozvoj svěřené zahraniční sítě.

Master-franchisant tedy podpisem master-franchisové smlouvy v dané zemi získává právo přímo zastupovat franchisora, od něhož získává kompletní know-how. Master-franchisant přináší do této spolupráce především znalosti lokálního trhu, potenciálních zákazníků, jejich zvyklostí, odlišností trhu, potřebný kapitál a svou vlastní práci.

Jak je master – franchisant pro danou zemi vybírán?

„Protože je v případě master-franchisové spolupráce partner nejdůležitějším faktorem úspěchu celého franchisového konceptu v cizí zemi, je vždy výběru budoucího master-franchisanta věnována velká pozornost. Každý pozdější problém nebo dokonce ukončení spolupráce může být velmi nákladná záležitost a poškozuje image a postavení na trhu každého franchisora.“ říká Aleš Tulpa, franchisový poradce ze společnosti AVEX systems, specialista na master – franchising v ČR.

Proto mnoho konceptů nevybírá vhodného master – franchisanta na vlastní pěst, ale spolupracují zpravidla s agenturou či franchisovými poradci z dané země, kteří znají místní franchisové prostředí a umí s uchazeči adekvátně vést předvýběrová jednání směřující k uzavření kontraktu. Do ĆR přivádí řadu zahraničních konceptů například společnost Avex systems nebo také ambasády různých zemí.

Jak si mám představit roli master-franchisanta?

Obecně se od master-franchisanta očekává, že bude v souladu s master-franchisovou smlouvou, podle franchisorových přesných pokynů a know-how, budovat, provozovat a dále rozvíjet franchisový systém (franchisovou síť) v dané zemi. „Současně se předpokládá určitá dynamika expanze a vybudování sítě dle dohodnutého plánu a harmonogramu. Master-franchisant má rovněž za povinnost vybudovat vlastní franchisovou centrálu pro poskytování všech potřebných služeb pro franchisanty ve smluvním teritoriu.“ říká expert na master – franchising Aleš Tulpa a doplňuje také, že velmi často master-franchisant bývá oprávněn, anebo dokonce někdy i smluvně povinen, využívat franchisový koncept k vlastnímu franchisovému podnikání minimálně v počtu jednoho tzv. pilotního projektu v dohodnutém smluvním teritoriu.

Podmínka, že master-franchisant musí provozovat alespoň jednu pobočku dané franchisy, aby mohl působit jako „šéf sítě,“ může zaručit, že povede síť fundovaněji a na základě vlastních zkušeností může koncept (po dohodě s franchisorem) případně přizpůsobit místním tržním podmínkám, které se v jednotlivých zemích mohou výrazně lišit.

Master franchisová konference 8. listopadu 2016, Praha

– nové franchisové koncepty mířící na český a slovenský trh

– cenné informace o franchisovém podnikání formou přednášek

– hodinová osobní konzultace s odborníkem ZDARMA – exkluzivně pouze pro naše čtenáře*

Je nutné, aby měl zájemce o master-franchisovou licenci zkušenosti s managementem či podnikáním?

Podle Aleše Tulpy, který má letité zkušenosti s vyhledáváním, ale i vedením velkých mezinárodních franchisových konceptů, který působil jako generální ředitel OBI a Quelle, je pro to, aby se někdo mohl stát úspěšným master-franchisantem renomovaného franchisového systému nutné, aby měl prokazatelně velmi dobré praktické zkušenosti s vedením a řízením lidí.

„Měl by mít přirozenou autoritu, schopnost, jak získat a přesvědčit budoucí franchisanty – právně a ekonomicky samostatné podnikatele – k tomu, aby se rozhodli pro značku, kterou na trhu zastupuje a investovali často nemalé finanční prostředky do rozvoje daného franchisového systému.“ upřesňuje potenciál úspěšného master – franchisanta Aleš Tulpa, podle něhož je také nespornou výhodou, když má za sebou master – franchisant také předchozí dobré a dlouholeté podnikatelské zkušenosti, které však nejsou podmínkou pro získání master-franchisové licence!

„Každý kvalitní franchisor má totiž připraven velmi rozsáhlý koncept přípravy, školení a trainingu nejen pro budoucí franchisanty, ale také pro svého master-franchisanta. V rámci této přípravy si franchisor svého  master-franchisanta na jeho budoucí činnost velmi dobře vyškolí.“ podotýká ještě master franchisový poradce.

Master franchisová konference 8. listopadu 2016, Praha

– nové franchisové koncepty mířící na český a slovenský trh

– cenné informace o franchisovém podnikání formou přednášek

– 1 hodina osobní konzultace s odborníkem ZDARMA – exkluzivně pouze pro naše čtenáře*

Můžete se setkat majiteli mnoha zahraničních franchisových konceptů, jejich zástupci pro ČR, s českými právníky i odborníky na franchsing, kteří se Vám budou moci věnovat a předají Vám mnoho cenných rad, které by člověk na vlastní pěst jen stěží získával. Získáte užitečné rady, zkušenosti a doporučení z praxe z řad franchisových odborníků i zkušených českých master – franchisantů!

*Přestože se kapacita registrovaných konference blíží maximu, máme pro čtenáře našeho internetového portálu k dispozici ještě několik volných vstupenek. Kdo se přihlásí do 06.11.2016 pod heslem „TOPFranchising“ našim prostřednictvím nebo přímo na webu konference: www.master-konference.cz a uvede zde rovněž heslo TOPFranchising, může získat v případě zájmu jednu hodinu poradenských služeb na konferenci přítomných poradců – franchisových i právních – zdarma.

Využijte této příležitosti, která se Vám nabízí a přihlaste se ještě dnes, další konference bude až za rok!

 

    Jméno

    E-mail

    Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

    Franchisa

    Doplňující informace