Pár drobností, které možná o tzv. karlovarské minerální vodě nevíte

  • První písemná zmínka o tzv. bukové kyselce je z roku 1522.
  • Její pramen se nenachází v Karlových Varech, i když název k tomu přímo vybízí, ale v obci Kyselka.
  • Až za správy šlechtického rodu Černínů bylo pití vody z pramenů zdarma.
  • První kdo, začal vodu vyvážet, byl Johann Josef Stiebar z Buttenheimu. Ten nechal nejen zřídit továrnu na výrobu kameninových džbánků, v nichž vodu vyvážel, ale také stál za počátky lázeňského využívání pramenů.
  • V roce 1852 se dokonce na prameny přijel podívat řecký král Otto I., na jehož počest bylo hlavní zřídlo pojmenováno Ottův pramen.

Onou osobou, která dokázala využít zdejší minerální vodu jako dokonalý obchodní artikl a udělala z minerální vody onu slavnou „Mattonku“, byl Heinrich Mattoni

Vraťme se však pěkně na začátek. V roce 1830 se do rodiny karlovarského měšťana a cínařského mistra Karla Mattoniho narodil syn Heinrich. Po úpadku cínového nádobí a nástupu porcelánu se Karl Mattoni stal obecním radou.

Do klína však Heinrichovi nespadlo nic jen tak samo a vše co získal, bylo díky jeho vědomostem a píli

Díky otcově dobrému postavení získal Heinrich dobré vzdělání. Ve dvaceti letech se vydává zužitkovat své vzdělání a jazykové schopnosti do světa. Pracoval jako účetní a obchodní cestující ve vídeňských a dalších podnicích. V té době žil střídavě v Čechách, ve Vídni a  v Hamburku.

Někdy však jenom píle nestačí, a tak i Mattoni využil vlivu svého otce

Ve svých 26 letech se rozhodl spolu s Fritzem Knollem, který se stal později jeho švagrem, zúčastnit veřejné aukce o pronájmu pramene na karlovarskou minerální vodu. Jejich šance na získání pronájmu však nebyly moc velké. Mattoni proto přišel s nápadem, aby vstoupili do aukce pod jménem jeho otce Karla Mattoniho, jež byl považován za váženého občana. A o tom, že to byl dobrý nápad, svědčí nejen to, že pronájem pramenů získali, ale svým úsilím udělali z  minerální vody značku známou po celém světě.

Úspěšným prodejem minerálky z Karlových Varů získal provozní kapitál a v roce 1867 si kromě prodloužení pronájmu expedice karlovarské vody pronajal na 10 let i prodej kyselky z Ottova pramene v blízkých lázní kyselka (tehdy Kysibelka).

Mohl vsadit na jistotu, on se však rozhodl pro nové možnosti prodeje minerální vody ve skleněných lahvích

Heinrich Mattoni se však nesnažil využít pouze vlivu svého otce, ale i svých zkušeností z dob, kdy působil jako obchodní cestující. Kameninové džbánky nahradil v roce 1868 skleněnými lahvemi s etiketou s červeným orlem, jež představuje rodový znak rodiny Mattoni a vybudoval stabilní obchodní síť s minerální vodou.

V čem by mohl být vzorem pro současné podnikatele, je schopnost využít reklamu a to i tu negativní

Mattoni jako obchodník věděl, že o čem se neví, to jakoby, nebylo. Nespoléhal proto jenom na své schopnosti, ale také na sílu reklamy. Propagaci minerální vody měl podloženou řadou posudků odborníků. Články o věhlasu a především zdraví prospěšných účincích minerální vody z Kyselky se šířily tiskem jako lavina.

V roce 1891 chtěl Mattoni prezentovat svou minerální vodu na jubilejní výstavě v Praze. Dal proto na vyhlídkový balón napsat nápis Kysibelka, jak se tehdy minerální vodě z Kyselky říkalo. Balón měl však nehodu a zřítil se na slévárnu. Negativní kritiku tehdy Mattoni nebral jako tragédii. Věděl, že hlavní je to, že se o jeho minerální vodě mluví.

Věhlas minerální vody z Kyselky byl tak velký, že zasáhl i císařský dvůr

Minerální voda nabývala na významu a její věhlas se donesl až na císařský dvůr. Heinrich Mattoni se tak stal dvorním dodavatelem minerální vody na stůl Františka Josefa I., ten jej roku 1889 povýšil do šlechtického stavu. Tímto okamžikem se z něj stal Heinrich Edler von Mattoni.

Heinrich von Mattoni však nezpychl a vše co nadále dělal, bylo vždy ku prospěchu jeho podnikání

Zisky z prodeje minerální vody stále rostly, Mattoni se proto rozhodl pro další podnikatelský tah a v roce 1873 koupil od Heřmana Černína z Chudenic lázně v Kyselce, které následně zrenovoval a rozšířil.

Peníze, které svým podnikání vydělal, zase opětovně investoval. Mezi jeho největší investice spojené s rozvojem lázní v Kyselce bylo v roce 1894 vybudování elektrárny či místní železniční trati.

A co říci o Heinrichu Mattonim na závěr?

Své sny si splnil a v roce 1910 ve věku 80 let umírá. V čele společnosti Mattoni stál 57 let a vybudoval značku, kterou známe i nyní.

Minerální voda se, i přes změnu vlastníků, pod názvem Mattoni vyvážela i nadále. Také současný majitel dbá na to, aby reklama a propagace nebyly opomíjeny.

Stejně jako Heinrich Mattoni máte zajisté i vy své sny. Proč se za nimi proto nevydat?

Heinrich Mattoni využil minerální vodu jako obchodní artikl a udělal z ní produkt známý po celém světě. Pokud i vy se chcete vrhnout do podnikání a nemáte zrovna tak geniální plán jako měl pan Mattoni, zkuste franšízu.

 V rubrice Franchisové systémy se můžete inspirovat jak příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní značku nebo i příběhy lidí, kteří sice vlastní značku nevybudovali, ale navázali na zkušenosti jiných podnikatelů. Neříkejte proto, že něco nejde, ale zkuste hledat možnosti, jak by to mohlo jít. A třeba zjistíte, že franchisa je přesně to, co hledáte.  

Další možností je zasílání Newsletteru na Váš mail. Franchisingové novinky zasíláme cca 1x měsíčně zdarma, popřípadě o některých V.I.P. příležitostech informujeme naše věrné čtenáře s předstihem.

franchising-uvazujes-o-fransize-registruj-se

Zdroje: https://cs.wikipedia.org, www.mattoni.cz, http://www.enviweb.cz