S TAB Board nejste na podnikání sami…

Pomáhat v rozvoji a dosahování stanovených cílů majitelům malých a středních podniků. Takový je cíl franšízového konceptu TAB Board. Svým franšízantům – regionálním ředitelům dává TAB Board šanci využít svého nadšení pro podnikání a cenných zkušeností k vybudování vlastního businessu a také zaměřit své síly na pomoc podnikatelům v jejich regionu, který dobře znají.

The Alternative Board® (TAB Board) je významná celosvětová organizace, která nabízí zajímavé obchodní příležitosti. Organizuje podnikatelské poradní „boardy“ a poskytuje koučink vlastníkům firem. Franšíza TAB dává příležitost provozovat vlastní poradenskou firmu, která se bude moci opřít o prvotřídní systém celosvětové podpory TAB poskytované lidmi, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti a znají výhody vlastnictví franšízy.

 

O tom, co obnáší stát se franšízantem sítě TAB Board a jak spolupráce probíhá, jsme si povídali s Janou Škabradovou, Operation Manager TAB Board CZ.

 

Jakým způsobem vás franšízanti oslovují? Odkud se k Vám dostávají?

Je několik cest, jak se k nám noví zájemci o franšízu dostávají. Největší úspěch máme na doporučení od stávajících franšízantů a doporučení od členů boardů. Tam nás lidé znají a jsme pro ně známý a důvěryhodný koncept. Další kontakty získáváme na různých networkingových setkáních, kde hovoříme o konceptu TAB. Malé procento se nám také hlásí přímo přes sociální sítě.

 

Co rozhoduje o tom, že se zájemcem o franšízu zahájíte jednání?

Máme vytipován seznam několika základních profesních a osobnostních požadavků na „ideálního“ kandidáta. Když to zjednoduším, tak vhodným kandidátem budou například zájemci z okruhu korporací, kteří prošli nějakou vyšší manažerskou pozicí, nebo pracovali jako konzultant nebo kouč s business zkušenostmi. Také jsou vítání bývalí majitelé společnosti, kteří nyní mají ambice pracovat s TAB atd. Pokud člověk projeví zájem o franšízu nejprve se společně setkáme na neformální schůzce a představíme mu náš koncept. Budeme s ním ale také hovořit o jeho představách a očekáváních, které má vůči naší potenciální spolupráci. Tím zjišťujeme, zda jsou naše společné zájmy v souladu. Pak teprve, pokud potenciální franšízant projeví zájem, pokračujeme v konkrétní prezentaci systému TAB s jasným očekáváním jeho role, jeho cíli i naší lokální podporou, kterou bude dostávat během spolupráce s TAB, jakož i s ekonomickými údaji a dalšími jednotlivými kroky, které povedou k získání franšízy TAB

 

Jak velkou roli u vás hraje chemie?

Obrovskou. Je nutné si uvědomit, že uzavřením franšízové smlouvy vzniká oběma stranám závazek na dobu 10 let. Musíme být připraveni, že s franšízantem jako člověkem budeme trávit dlouhou dobu. Oboustranná otevřená komunikace je proto velmi důležitá.

 

Máte nějakou strategii, díky níž poznáte, že to je ten správný kandidát?

TAB má procesy, kterými musí budoucí franšízant projít. Musí absolvovat školení, kde prokáže schopnost pracovat s podnikateli, řídit zasedání TAB Board a vést i následný koučink.

 

Na co se zájemci o franšízu nejčastěji ptají?

Jaká je návratnost investice projektu TAB, jak získají své první členy a jaká je průměrná doba členství v TAB Boardu.

 

Pro většinu franšízových konceptů, resp. jejich majitelů, je poměrně velkou komplikací kreativní franšízant. Jak se na takové franšízové partnery díváte v TAB Board?

V našem konceptu sice necháváme franšízantům poměrně velkou „podnikatelskou“ volnost, zároveň však musí respektovat standardně nastavené procesy a postupy – například při jednání s klienty, dále naší interní komunikaci i způsoby vedení jednotlivých TAB Boardů. S kreativními kolegy, kteří chtěli změnit tyto závazné postupy a procesy, jsme se již také setkali. Ale vždy to dopadlo stejně. Nejen, že v tom lepším případě nic lepšího nevymysleli, v tom horším díky „jejich novému systému“ dokonce začali ztrácet svou výkonnost i klienty. Často slýcháme, u nás je to v podnikatelské oblasti jiné než ve světě, ale opak je pravdou. Ověřili jsme si, že zavedené procesy a postupy při práci se členy TAB platí stejně v celém světě a Česká republika není výjimkou. Nejlépe to vyjádřil zakladatel TAB US „Just follow the process and you will be successful“.

 

Jak se vašim současným franšízantům daří?

Naším cílem, jako franšízora, je, aby franšízant za své podnikání převzal zodpovědnost. My jsme zde od toho, abychom mu na začátku maximálně pomohli a byli k dispozici po celou dobu jeho působení, pokud bude potřebovat jakoukoliv pomoc. Naši současní franšízanti jsou různí a stejně tak se jim i různě daří. Jako asi v každé franšízové síti máme franšízanty, kterým se daří velmi dobře, a také ty, kteří jsou na samém začátku svého podnikání pod hlavičkou TAB Board. Důležité je však říci, že pokud se franšízanti drží naší jedinečné metodiky a využívají naše speciálně vytvořené nástroje pro vedení boardů, jejich podnikání bude úspěšné.

Zaujala vás možnost podnikat s konceptem TAB Board?

 

Přečtěte si, jak se stát jeho franšízantem.

 

Své další dotazy či žádosti o schůzku můžete psát zde:

    Jméno

    E-mail

    Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

    Franchisa

    Doplňující informace