Investice do vzdělání, se říká, že bývá tou nejlepší v životě… Jestli vás nebo vaše známé zajímá franchisové podnikání, kurz Školy franchisingu je právě pro vás či vaše blízké skvělou investicí s velkým přínosem. Nyní můžete využít příležitosti a koupit kurz jako prima dárek na příští rok!

 

 

Česká asociace franchisingu, Franchise & Retail Academy a poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka připravují otevření dalšího ročníku úspěšného projektu

 

ŠKOLA FRANCHISINGU 2019

 

s mottem:

„Vytvořte si vlastní franchisový koncept nebo zdokonalte svůj stávající.“ 

či

„Proškolte své franchisové managery nebo se staňte poradci sami sobě…“

 

…představuje soubor 8 jednodenních přednáškových bloků se spoustou užitečných informací z oboru franchisingu.

 

Odborné bloky:

1. Franchisový systém a jak ho vytvořit

 • franchisový balík
 • financování franchisového konceptu
 • franchisové poplatky
 • kritické faktory rozvoje franchisového systému
 • význam franchisingu
 • typické a atypické franchisové systémy
 • úkoly a struktura franchisové centrály
 • franchising jako odbytový a organizační systém
 • význam franchisingu pro trh

2. Franchisová smlouva a právo ve franchisingu

 • základy franchisového práva
 • právní úprava franchisingu v České republice
 • relevantní ustanovení Občanského zákoníku
 • právní ujednání před podpisem franchisové smlouvy
 • franchisingová smlouva
 • na co si dát pozor při uzavření franchisingové smlouvy
 • ochrana hospodářské soutěže a franchising
 • smluvní dokumentace franchisingového konceptu
 • právní ustanovení EU a kartelové právo
 • právo duševního vlastnictví
 • právo hospodářské soutěže
 • ochrana osobních údajů
 • praktické příklady řešení konfliktů mezi franchisantem a franchisorem

3. Manuály – základ franchisového konceptu

 • požadavky na franchisový manuál
 • členění dokumentace franchisového konceptu
 • forma dokumentace franchisového konceptu
 • sestavení a tvorba franchisové dokumentace
 • úkoly managementu
 • ukázky franchisové dokumentace
 • příklady z praxe
 • důležité zdroje informací pro franchising
 • literatura
 • instituce
 • benchmarking

4. Jak udržet funkční franchisový sytém – nástroje a postupy controlling

 • controlling jako základ péče o franchisanta
 • základní ekonomické ukazatele franchisového konceptu
 • management a informace
 • základní účetní výkazy ve franchisovém konceptu
 • pohledávky a závazky
 • účetní závěrka ve franchisovém konceptu

5. Marketingový plán franchisového konceptu

 • marketingový plán – základní stavební kámen franchisového konceptu
 • analýza situace, stavu, cílových skupin, metody a zdroje:
  • kam míříme? (co očekáváme, jaká je naše mise, proč máme právo uspět)
  • jak se tam dostaneme (strategie, SMART kroky, termíny, odpovědnost)
 • pravidla lokálního PR a reklamy ve franchisingu (lokální = jasné vymezení okruhu zásahu a výskyt cílové skupiny v něm)
 • rozpočet pro marketing franchisového konceptu
 • jasně vymezená osobní odpovědnost za marketing ve franchisovém konceptu
 • marketing franchisového konceptu – případová studie
 • využití franchisových portálů – případová studie portálu

6. Jak vyhledávat franchisanty

 • Optimální franchisant
 • Časová harmonogram a organizace při akvizici příjemců franchisy
 • Partnerský dotazník
 • Dotazník pro franchisingu
 • Oslovení neznámého kandidáta pro franchisingu
 • Rozhovory s kandidáty na příjemce franchisy
 • Zpracování kontaktu
 • Osoby spolurozhodující s potencionálním franchisantem
 • Lokality příjemců franchisy
 • Pilotní provoz
 • Financování franchisového konceptu
 • Informační systém franchisového konceptu
 • Interní komunikace ve franchisovém podniku

7. Ochrana know-how franchisového konceptu, externí komunikace a PR

 • GDPR ve franchisovém podniku
 • Franchisový manuál pro GDPR
 • Jak ochránit know-how franchisového podniku
 • Krizová komunikace – kdy začíná, s kým je vedena – od zákazníka, přes sociální sítě až po tradiční média.
 • Jak reagovat, odpovídat, formulovat.
 • Ústní i písemné reakce na dotazy novinářů
 • Praktické cvičení: tisková konference
 • Praktické cvičení: písemná příprava stanoviska ke kritické situaci
 • Individuální vyhodnocení samostatných cvičení

8. Faktory úspěchu ve franchisovém systému

 • Plánování ve franchisovém konceptu
 • interní komunikace
 • význam a důležitost značky konceptu
 • corporate identity (Grafický manuál)
 • informační systém franchisového konceptu
 • školení ve franchisingu
 • zkouška a hodnocení samostatné práce

 

On-line přihláška a více informací na www.franchising-academy.cz/skola-franchisingu

Uzávěrka přihlášek je 7.2.2019.

Cena celé školy je 59.000 Kč bez DPH. Po přihlášení vám bude vystavena zálohová faktura.
Počet míst je omezen! Po dohodě s pořadateli je možné rozloženi platby.

Pokud se přihlásíte a zaplatíte do 31. prosince 2018, získáváte slevu 8 000 Kč.
Cena po slevě je 51 000 Kč bez DPH. Členové ČAF získají slevu 10 %.

Celá škola bude probíhat formou osmi jednodenních bloků, probíhajících vždy ve čtvrtek v prostorech Image Office, Krakovská 9, Praha 1.

Organizátor:

Franchise & Retail Academy, Ing. Jiří Krajča – Project Manager, Lhotská 2202, 193 00 Praha 9, tel.: +420 603 203 828, e-mail: info@franchising-academy.cz, www.franchising-academy.cz.
Poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka: www.lostak.cz.
Organizátor si vyhrazuje právo na změny v programu.

Škola franchisingu získala cenu ČAF za podporu a rozvoj franchisingu