Master Franchise konference 2014 přivezla do Čech nabídku franchisingových systémů, kteří zde hledají buď Master franchisanta nebo jednotlivé franchisanty.

1311_MFK-reportaz

Konference se zúčastnilo více než 120 účastníků a bylo zde představeno 12 nových franchisových konceptů, které možná brzy uvidíme na českém a slovenském trhu.

Důvod konání podobných akcí, kdy člověk může nahlédnout pod pokličku a osobně se potkat s představiteli jednotlivých značek, bylo možné pocítit hned při vstupu do sálu. Při příchodu do konferenční místnosti nešlo přehlédnout zástupce tyrolského franchisingového konceptu Tiroler Bauernstandl, kteří přijeli oblečení v klasických tyrolských krojích

Program konference byl rozdělen na 3 hlavní části. První z nich nabízela prezentace jednotlivých zástupců zahraničních franchisových systémů. Druhá měla obdobnou náplň, jen nabídku a možnosti konceptů představil hlavní představitel poradenské firmy AVEX Systems Aleš Tulpa, mezinárodní franchisový poradce, který všechny prezentované franchisové systémy na českém a slovenském trhu zastupuje. Třetí část naplnil svou zajímavou přednáškou advokát Antonín Kazda.

Díky přítomnosti zástupců jednotlivých konceptů ze zahraničních zemí byla pro první část nutná znalost cizích jazyků. Přednášky probíhali v angličtině, nicméně člověk musel ocenit nadšení a zápal pro věc jednotlivých prezentujících. Struktura prezentací byla víceméně stejná a pokrývala potřebné informace – představení značky, předpokládané prvotní investice, míra návratnosti, požadavky – profil master-franchisových nebo franchisových partnerů, atd.

 

newsletter TF

 

 

 

 

Mohli jsme se však dozvědět více o začátcích těchto firem a každý dodal něco svého, co ho odlišovalo od ostatních. Německý koncept Burger Me ve snaze pokrýt prostor na trhu vedle velkých „burgerových hráčů“, nabízí dodávky nabízených produktů přímo do domu a to do 30 min. Tiroler Bauernstadl, proložili prezentaci vtipnými fotografiemi jejich franchisantů, z nichž nejstaršímu je 76 let. Představitel španělského systému Bebe de Paris zajišťující doručování dárkových košů pro  novopečené maminky a jejich děti, zahájil svou prezentaci  pozdravem přímo v češtině.  Pokračoval vysvětlením, proč použili Španělé v názvu svého obchodu město jiné země. (Pokud vás to zajímá – dle rčení, jež praví, že většina dětí pochází z Paříže, kam jezdí všichni na líbánky.)

Osobní účast firem měla výhodu v tom, že potenciální franchisanti měli možnost získat odpovědi na své dotazy a hlavně si ujasnit – proč si vybrat právě koncept této společnosti. Na podobné otázky musela odpovídat i zástupkyně firmy ANKER, která se snaží přinést Čechám pekárnu s kavárnou ve Vídeňském stylu.

Nejbarevnější prezentaci přinesl franchisingový koncept Kids&Us, který jediný byla prezentován v češtině, protože si na našem trhu již master franchisanta našel. Bylo možné sledovat příběh značky od rozhodnutí zakladatelky naučit své děti anglicky, po fotografie plně funkčních zařízených školek a rozesmáté tváře dětí, které formou hry přijímají nové znalosti.

Odpoledne představil Aleš Tulpa ze společnosti AVEX systems další franchisové systémy, které mají v plánu expandovat na český a slovenský trh. A nutno dodat, že si nic nezadal s přímými zástupci firem v předchozí části. Jednalo se o koncepty společností Tcollege, Das Futterhaus, Cafe Frei,  Palmie bistro, Mrs. Sporty, Tutti Frutti, Nails Cube a ani ComForCare. Více informací o těchto franchisových systémech je možné najít na webových stránkách Master franchise konference nebo společnosti AVEX systems.

Advokát Antonín Kazda svou přednáškou pojal lehce netradičně, ale o to více oceňujeme jeho přínos. Nejednalo se o strohý výčet právnických náležitostí, formulací a obchodních závazků, ale hlavně o rady budoucím franchisantům a master franchisantům. Franchisové smlouvy jsou uzavírány většinou na delší dobu (5-15 let) a jejich ukončení není vždy jednoduchou záležitostí. Platí tedy číst vše (i malé písmo pod čarou).  Zahraniční partneři by nejraději přenesli svůj obchod za naprosto stejných podmínek na nové trhy – do nových zemí, ale právní zvyklosti a možnosti jednotlivých států se různí. Právě na to pan Kazda upozornil.

V krátkosti lze shrnout Master Franchisovou Konferenci 2014 v Praze jako příjemně strávený den v přítomnosti lidí nadšených pro svou práci, což přítomní zájemci o franchising v české republice s nadšením kvitovali.

 

Autori: redakce www.topfranchising.cz