Skupina Crocodille, která zastřešuje také koncepty Crocodille a Bageterie Boulevard, přichází s novým konceptem 360pizza, kde si zákazník může sestavit vlastní pizzu dle svých vytříbených chutí při dodržení fast-foodové rychlosti – pizza do 6 minut.

 

Pizza je jídlo oblíbené na celém světě…

 

Skupina Crocodille přináší koncept samoobslužné pizzerie, kde si zákazník sestaví pizzu podle vlastní chuti a zároveň není vázán časem, protože je pizza hotová za 6 minut.

360pizza

V čem spočívá výjimečnost konceptu 360pizza oproti jiným pizzeriím?

Vedle amerických konceptů, které vstupují na český trh, představuje koncept pizzu tak, jak ji lidé znají z místa jejího zrození – tedy z Itálie.  Rozhodující je kvalita těsta. Na jeho vývoji se podíleli italští technologové a při stavbě konceptu mu bylo věnováno nejvíce času.  360pizza je „prostě z jiného těsta“.

 

V současné době vyhodnocuje skupina Crocodille pilotní provoz nově vzniklého konceptu a postupně upravuje systémy, sortiment  i provozní návaznosti…

 

Během roku 2020 chtějí otevřít nejméně 2 další restaurace 360pizza.

 

V současné době jsou projektovány tři nové provozovny 360pizza, o dalších lokacích probíhají jednání s developery a pronajímateli. Prioritní jsou pro nový koncept velká města a lokace, kde již jejich franšízanti působí.

 

Jaké franšízanty pro koncept 360pizza hledá?

 

360pizza„Vážíme si toho, že se nám se současnými franšízanty podařilo vybudovat vztah založený na vzájemné důvěře, transparentnosti a zájmu na rozvoji a ziskovosti jednotlivých poboček. Přednostně tedy s nabídkou franšízové licence oslovujeme právě je.  Nicméně koncept máme zájem rozšířit i prostřednictvím nově vzniklých franšízových smluv v nových lokalitách,“ vysvětluje marketingová manažerka Bageterie Boulevard Jitka Remsová a dodává: „Koncept je vhodný  pro kandidáty, kteří mají ochotu denně se podílet na chodu své restaurace, mají zkušenost  v oblasti řízení zaměstnanců,  zájem na vlastním růstu a ideálně zkušenost s gastro provozem.“

 

Co svým franšízantům 360pizza v rámci konceptu 360pizza nabízí?

 

Vedle samotného know-how nabízí skupina Crocodille v rámci konceptu 360pizza především zázemí silné společnosti, vybudovanou logistiku zásobování, centrální  nákup surovin a vývoj nových produktů, školení zaměstnanců, softwarové vybavení a jeho inovace, marketingovou podporu aj.

360pizza se zavazuje koncept neustále rozvíjet ve všech jeho oblastech tak, aby obstál v konkurenčním prostředí po celou dobu franšízové spolupráce.

360pizza

Jak velká investice franšízanty čeká a co za své peníze získají?

 

Celková investice se odvíjí od lokace a očekávaného obratu provozovny a tedy i požadavcích na technologie. Investice se pohybuje mezi 4-7 mil. Kč. Od franšízora pak franšízant získá pronájem vybrané lokace, architektonickou studii a projekt, výstavbu provozovny na klíč, pomoc při zaškolení personálu pro otevření jednotky.

 

Co naopak musí mít franšízant k dispozici, než začne podnikat v rámci konceptu 360pizza?

 

Franšízant potřebuje vedle finančních prostředků zejména personál pro samotné provozování restaurace. Automobil pro rozvoz není podmínkou, pro delivery služby jsou využíváni zejména externí dopravci. V pilotním provozu převažují objednávky přímo v provozu, v budoucnu je počítáno, že rozvoz bude činit cca 30 % realizovaného obratu.

 

Pro podnikání rámci konceptu 360pizza potřebujete dostatečný kapitál a personál pro provoz restaurace. Se vším ostatním vám budou v rámci franšízových vztahů nápomocni.

Pokud vás tato nabídka zaujala, neváhejte a kontaktujte nás. Vaše dotazy rádi předáme zástupcům společnosti.

 

    Jméno

    E-mail

    Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

    Franchisa

    Doplňující informace