Eliášová-lucie-e1473161429305-1024x708V novém mrazivém roce 2017 jsme si povídali s ředitelkou franchisové sítě EXTÉRIA, Lucií Eliášovou, o úspěších uplynulého roku a také o tom, co podnikatelský koncept poskytující služby BOZP a PO (bezpečnost práce a požární ochranu) připravuje pro rok 2017.

Paní Eliášová, jak se Vám v EXTÉRII vydařil rok 2016?

Rok 2016 byl pro celou naši síť velice úspěšný a byl zaměřen především na expanzi poradenských kanceláří do všech krajů České republiky, abychom byli schopni zajistit službu BOZP a PO každému zákazníkovi, za což jsme také byli odměněni vítězstvím v soutěži Skokan roku České asociace franchisingu. S úspěchem jsme v letošním roce vstoupili také na slovenský trh, kde jsou již otevřeny 4 poradenské franchisové kanceláře a s dalšími zájemci pokračují jednání.

Jak probíhalo ukončení roku v síti EXTÉRIA?

Kongres výherce SuperbProtože partnerství s EXTÉRIÍ není jen práce, ale také zábava, jsou na konci roku pozváni všichni spolupracovníci z celé sítě EXTÉRIA na celorepublikový Výroční kongres s pestrým celodenním programem. Nejinak tomu bylo také na konci roku 2016, kdy v prosinci proběhl již v pořadí druhý Výroční kongres Extéria, na kterém byly shrnuty úspěchy za uplynulý rok a také vyhlášeny a oceněny nejlepší nové i stávající poradenské kanceláře a obchodní manažeři z celé sítě. Ti nejúspěšnější si pak z kongresu odnesli od centrály odměny v podobě poukazů na zahraniční zájezdy, náborových i marketingových příspěvků, a také v podobě hlavní ceny – obrandovaného osobního automobilu Škoda Superb Elegance.

Kongres účastníci

Setkání franchisantů na 2. Výročním kongresu Extéria

Kongres výherci

Vyhlášení výherců kongresu 2016

Nač se mohou těšit vaši franchisanti letos? Máte nějaké novinky či benefity, které se jich dotknou a v čem si třeba polepší? 

Centrála pro franchisové pobočky a jejich spolupracovníky připravila a vyhlásila mnoho dalších motivačních soutěží a benefitů. Mezi ty hlavní patří FLEET MANAGEMENT EXTÉRIA, v rámci něhož mohou úspěšní obchodníci využívat atraktivní firemní vozový park, který jim pomůže ve zviditelnění i zlepšení jejich obchodů. V rámci EXTÉRIA LEADERS CLUBU dále mohou každý kvartál za dosažené výsledky franchisanti, obchodní manažeři i asistentky získat relaxační a odpočinkový víkendový pobyt v Čechách i zahraničí, či se mají možnost účastnit pravidelných obchodních a produktových školení a vzdělávacích akcí, které provádí profesionálové a špičky ve svém oboru. A na závěr jsme si nechali největší překvapení a trhák v podobě soutěže EXTÉRIA HOLIDAY o luxusní exotickou dovolenou v Dubaji, na kterou mohou dosáhnout všichni za splnění výsledků a kvalitně odvedenou práci.

Fleet management

Motivace pro pracovníky v síti je skutečně silná. Jakou  motivaci a podporu mohou očekávat noví partneři a franchisanti, kteří se k EXTÉRII nově připojují nebo o tom teprve uvažují?

V rámci celé sítě je zaveden profesionálně vypracovaný systém ohodnocení za pracovní výsledky, propracovaný systém adaptace pomoci v začátku, a především tým lidí, který nováčka podrží. Díky nově zavedenému kariérnímu postupu a propracovanému systému vzdělávání v EXTÉRIA AKADEMII se pak může takový nováček na pobočce vypracovat až na teamleadera. Centrála navíc poskytuje na podporu kariérního růstu pobočkám další finanční bonusové odměny. Stačí mít tedy jen ambice k osobnímu rozvoji a chuť k růstu.

Ani majitelé poboček nezůstávají opomenuti a je pro ně přichystaná kariéra ve formě získání krajské regionální kanceláře a možnost získání akcií společnosti a mít další pasivní příjem.

V průběhu roku 2016 jste zavedli také nový, jednotný vzhled poradenských franchisových kanceláří. Myslíte, že má jednotný branding pro poradenskou pobočku nějaký přínos? 

Zcela jistě jednotný branding pro pobočky přínos má. Takovéto zviditelnění pobočky franchisantovi velmi napomáhá s propagací vlastního produktu směrem k potenciálním zákazníkům, klienti se o otevření pobočky rychle dozví a mohou se osobně přijít informovat.

Jak vypadá ideální pobočka EXTÉRIA a kde by měla být umístěna?

Ideální pobočka je vždy umístěna na frekventovaném místě v centrech měst, ve kterém se vybuduje reprezentativní poradenská kancelář s výlohami polepenými dle grafického manuálu a umístěným světelným totemem s logem na fasádě budovy.

 Výlohy pobočka

Cena licence a podmínky pro získání zůstávají i v roce 2017 stále stejné? 

Výše vstupní investice je zhruba 350.000,- Kč, její návratnost je pak do 8 měsíců od otevření poradenské kanceláře EXTÉRIA. Pro získání licence je nejdůležitější vidět zájem ze strany potenciálního franchisanta. Zájemce nám pak o sobě v prvé řadě musí dát vědět například přes kontaktní formulář (na internetových stránkách www.mojepobocka.cz nebo na konci tohoto rozhovoru – pozn. redakce) a my mu rádi poskytneme podrobnější informace a vstoupíme s ním do bližšího jednání. Vždy se chceme přesvědčit, že to potencionální franchisant myslí vážně a chce s námi dlouhodobě podnikat.

Kdo je pro Vás ideální franchisant? Jaký by měl být profil franchisanta? Měl by mít předchozí zkušenosti z oboru?

Osobnost majitele pobočky v podobě franchisanta je klíčová pro její úspěch. Majitel pobočky by měl být zkušený manažer obchodník, např. profík z financí, který má zkušenosti s vedením obchodního týmu spolupracovníků. Měl by mít jasnou vizi, vybudovat úspěšný byznys ve svém regionu. Jsou to manažeři, kteří vedli regionální zastoupení pojišťoven nebo stavební spořitelny, realitní kancelář nebo bankovní pobočku či regionální zástupce pro energie. Mají třeba svůj tým obchodníků a hledají, kudy se budou ubírat. Pro ně se mění jen produkt, vše ostatní zůstává, jde pořád o obchodní jednání s cílem uzavřít smluvní vztah. Odměnou pak je finanční nezávislost a uspokojení z vlastního dlouhodobého a smysluplného podnikání v zákonem dané službě pro širokou cílovou skupinu. Franchisant se nemusí bát, že by musel být odborníkem na bezpečnost práce. Tak to určitě není, vše potřebné jej naučíme a budeme jej dále zdokonalovat v naší EXTÉRIA AKADEMII.

Preferujete adepty, kteří již mají podnikatelské zkušenosti nebo je vaše franchisa vhodná i pro zaměstnance, kteří se rozhodli změnit „svou profesní cestu na podnikatelskou“?

Budoucí franchisant nemusí mít nutně podnikatelské zkušenosti. Máme v síti i franchisanty, kteří byli zaměstnáni na různých obchodních pozicích, ale jejich ambice přesahovaly zaměstnanecký poměr a chtěli se postavit na vlastní nohy v rámci svého podnikání.  V rámci konceptu získá franchisant jedinečné KNOW-HOW, pomoc a podporu v začátku podnikání, vstupní i následná školení po celou dobu spolupráce, veškeré postupy i manuály (více info ZDE). Víme jak oslovit širokou cílovou skupinu klientů a máme pro ně jedinečný produkt ušitý na míru, ať už je to podnikatel, poliklinika nebo škola či úřad. Víme jak najít spolupracovníky do pobočky, poradíme, jak své lidi motivovat a kontrolovat, a budeme franchisantovi k dispozici po celou dobu spolupráce.

tlačítko katalgovový zápis

Jaký je potenciál v ČR? Je zde prostor pro nové pobočky? Vidíte ještě prostor pro další růst? Kde chcete postavit nové pobočky?

Naší cílovou skupinou zákazníků jsou veškeré státní a podnikatelské subjekty, jedná se tedy o velmi širokou klientskou oblast. Máme pro ně jedinečný produkt ušitý na míru každému z nich, ať už je to výroba, nemocnice, škola či úřad. Vše za bezkonkurenční cenu na trhu v BOZP a PO. Dále víme, že 40 % podnikatelských subjektů v ČR tuto problematiku neřeší a vůbec o této povinnosti neví. Potenciál pro otevření nových poboček tedy v České republice stále je a my máme v rámci konceptu zmapovány všechny lokality i jejich vytěžitelnost. Díky územní exkluzivitě lokality, kterou si franchisant zvolí, si navíc naše pobočky navzájem nekonkurují. Franchisové poradenské kanceláře tak chceme postavit v každém okrese České republiky a jak znázorňuje přiložená mapa, je pro naše budoucí franchisové partnery připraveno nemálo lukrativních lokalit a okresů pro otevření vlastní pobočky sítě EXTÉRIA.

 Mapa kde hledáme

Ještě závěrem – můžete v krátkosti shrnout, čím je franchising koncept EXTÉRIA vyjímečný?

Franchisa a celý podnikatelský koncept EXTÉRIA je jedinečný zejména samotnou nabízenou podnikatelskou příležitostí, která je určená široké skupině lidí s obchodními dovednostmi, a je velmi atraktivní hlavně z hlediska zákonné povinnosti, kterou musí plnit každý malý podnikatel, přes státní správu, školství až po velké průmyslové podniky. Dále je to minimální riziko a minimální investice do našeho franchisového konceptu, kdy potencionální podnikatel nemusí investovat velké částky do rekonstrukce a vybavení provozovny, zásob, skladu, apod. Určitě velkou předností je také územní exkluzivita, díky které si pobočky navzájem nekonkurují a také poměrně krátká časová návratnost prvotní investice při splnění veškerých požadavků v rámci provozní příručky. Již při otevření poradenské kanceláře BOZP a PO konceptu EXTÉRIA, podnikatel vytváří obrat a má příjem, tzn. nemusí čekat a investovat vlastní finanční prostředky do provozu kanceláře.  Víme, že úspěšně vedená kancelář vytváří již po prvním roce fungování zisk a do 5 let velmi zajímavý pasivní příjem pro majitele kanceláře. Naši franchisanti nezůstávají jen u jedné kanceláře, ale otevírají si další 2 – 3 kanceláře v sousedních okresech, díky tomu zdvojnásobí, až ztrojnásobí svůj zisk i pasivní příjem do 5 let.

Další články o společnosti EXTÉRIA

Zajímá vás, jak můžete lépe a efektivněji podnikat?

Chcete informace o franchise Extéria ve vašem okolí?

Napište si o informace:

  Jméno

  E-mail

  Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

  Franchisa

  Doplňující informace  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  franchising-uvazujes-o-fransize-registruj-se