WrapChamp nabízí master-franchisantům a  franchisovým partnerům  osvědčený podnikatelský „koncept na klíč“ ve formě tzv. „franchisového balíku“ pro úspěšné vybudování a řízení jejich franchisových servisů.

 

Franchisant přináší do této spolupráce svůj kapitál pro vybudování a provoz své franchisové provozovny, zůstává samostatným podnikatelem a je aktivně zapojen do operativního řízení svého servisu. Franchisant by měl mít dobré znalosti lokálního trhu, neboť ve franchisingu platí, že „all business is local“.

Pro master franchisanta a jeho franchisové partnery má systém WrapChamp v nabídce velmi rozsáhlý a kvalitně připravený franchisový balík, který kromě jiného obsahuje:

 • Pomoc při vyhledání vhodné lokality – místa pro umístění provozovny – a při zpracování analýzy její spádové oblasti.
 • Návrh na přípravu a vybavení provozovny, včetně zprostředkování nákupů veškerého vybavení, zejména technologie před otevřením každé provozovny.
 • Velmi kvalitní systém přípravy a vzdělávání všech pracovníků.
 • Marketingovou strategii a nástroje na její realizaci před a po otevření provozovny. Tato strategie zahrnuje velkou škálu prověřených marketingových aktivit na regionální i celostátní úrovni s cílem získat a udržet zákazníky.
 • Pomoc při zpracování modelového business plánu pro master-franchisanta a franchisanty a kompletní návrh na vybudování sítě provozoven na českém a slovenském trhu – plán expanze v obou zemích.
 • Finanční roční plánování, poradenství a controlling pro budoucího master franchisanta a všechny franchisové partnery.
 • Praxí prověřené know-how, které je zdokumentováno ve franchisových příručkách a manuálech.
 • Velmi kvalitní IT- systém, včetně návrhu hardwarového vybavení každé provozovny a kvalitního software.
 • Další průběžnou péči o master-franchisanta a podporu jeho aktivit na českém a slovenském trhu.
 • Pravidelná setkávání všech master-franchisantů a franchisantů z různých zemí a optimalizaci celého franchisového systému WrapChamp.
 • ……jakož i celou řadu dalších služeb centrály franchisora

 

Franchisový systém je vhodný pro zájemce a kandidáty, kteří mají:

 • Zájem o auta a dopravní prostředky
 • Znalosti z automobilového průmyslu a prodeje aut jsou velkou výhodou, nikoliv však podmínkou spolupráce s námi.
 • Praktické zkušenosti s provozem auto-servisů, prodejem aut, zejména ojetých nebo podobných provozoven však nejsou pro master-franchisového a později i franchisové partnery rozhodující podmínkou. Vše vás naučíme a na podnikání vás velmi dobře vyškolíme a připravíme.
 • Podnikatelského ducha – nadšení pro vlastní podnikání.
 • Orientace na zákazníka a jeho spokojenost je naší prioritou.
 • Touhu rozvíjet své vlastní samostatné podnikání pod velmi úspěšnou mezinárodní značkou.
 • Systém má velmi dobře připraven koncept přípravy a zaškolení všech franchisových partnerů a jejich spolupracovníků.
 • Měli byste mít dále ochotu zařadit se do mezinárodního franchisového systému a společně s námi budovat silnou a úspěšnou mezinárodní značku na českém a slovenském trhu.
 • Dále byste měli mít znalosti a předpoklady pro práci, vedení a motivaci menšího týmu spolupracovníků.
 • Potřebný investiční kapitál pro zahájení činnosti.

 

POČÁTEČNÍ INVESTICE A FINANCOVÁNÍ

 • Jednorázový master franchisový poplatek pro český a slovenský trh, který bude předmětem dalšího jednání s franchisorem.
 • Jednorázový vstupní franchisový/licenční poplatek za jednu licenci: 5.000 EUR.
 • Celková investice do jedné provozovny se může pohybovat v rozmezí cca. 40.000 – 50.000 tis. EUR
 • Pravidelné měsíční franchisové poplatky: toto téma bude předmětem jednání s franchisorem.
 • Provozní náklady studia – budou zpracovány v tzv. modelovém business plánu pro každou provozovnu zvlášť.
 • Návratnost vaší investice je do cca. 1-2 let, což kromě jiného umožňuje i relativně vysoká obchodní marže (cca. 60 – 70 %)
 • Poradíme a pomůžeme vám s financováním a sestavením operativního finančního plánování na základě našich praktických zkušeností – a to jak pro master-franchisanta a jeho plánu expanze na českém a slovenském trhu, tak i pro franchisanty a jejich provozovny.

 

Nákupem master-franchisové licence pro český a slovenský trh získáváte exkluzivní právo od franchisora nabízet na těchto trzích franchisové licence dalším vámi zvoleným franchisantům.

 

Zakoupením franchisové  licence je franchisant oprávněn ke zřízení a provozu jedné provozovny na dohodnutém místě v České a Slovenské republice. S licencí získá franchisant také kompletní franchisový balík, včetně manuálu na zřízení a vedení jeho servisu, jakož i know-how, které mu krok za krokem ukáže, jak úspěšně otevřít a vést jeho vlastní franchisovou provozovnu.

Platnost master franchisové smlouvy je 10 let s možností dalšího automatického prodloužení. Při prodloužení smlouvy se již neplatí žádný další poplatek. Pro každého master-franchisového partnera zpracuje WrapChamp i projektový plán, které zahrnuje jednotlivé kroky od počátku jednání o nákupu master licence až po podpis master franchisové smlouvy a otevření prvního pilotního studia.

Franchisový balík pak obsahuje – kromě jiného – i popis spolupráce při realizaci expanze na českém a slovenském trhu.

WrapChamp je v ČR a na Slovensku exkluzivně zastoupen společností AVEX systems, která pro něj hledá master-franchisového partnera pro český a slovenský trh.

 

Zaujala Vás nabídka konceptu WrapChamp?

Neváhejte a kontaktujte nás.

  Jméno

  E-mail

  Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

  Franchisa

  Doplňující informace