Franchising umožňuje rychle a v zásadě bez rizika aplikovat ověřené know-how poskytnuté franchisorem. Dává tak novým podnikatelům možnost prezentovat se na trhu pod zaběhnutou značkou. Všechny výhody a možnosti franchisingu pro malé a střední podnikání i představitele světoznámých značek představí šestý ročník Mezinárodní výstavy v Praze.

 

 

PRAHA 14. 6. 2018

kongresové centru OKsystém, Na Pankráci 125, Praha 4

 

Mezinárodní výstava pro podnikání a franchising je největší přehlídkou franchisových systémů a zdrojem informací o franchisovém podnikání pro běžnou i podnikatelskou veřejnost u nás.

  .

Cílem veletrhu je podpora franchisového podnikání v České republice

Akce je jedinečnou příležitostí pro setkání franchisových systémů se svou cílovou skupinou – se zájemci o vlastní podnikání pod franchisovou značkou. Cílem výstavy je, mimo setkání nabídky s poptávkou po franchisovém podnikání, také obecná osvěta. Pořadatelé a spolupracující tým franchisových poradců a odborníků na ekonomii, právo atd. poskytují během celého dne, v rámci doprovodného programu, přednášky, kde se podnikatelská i laická veřejnost může seznámit s franchisovým podnikáním blíže a má možnost získat cenné informace o tomto podnikatelském modelu z mnoha úhlů pohledů.

 

Komu je výstava určena?

Mezinárodní výstava pro podnikání a franchising je určena všem současným i budoucím podnikatelům, zejména však malým a středním, kteří hledají další formy podnikání, a také lidem, kteří hledají vhodnou podnikatelskou příležitost, zajímají se o nové profesní výzvy, trendy a podnikatelské inovace.

Na druhé straně je Mezinárodní výstava pro podnikání a franchising příležitostí pro franchisory – poskytovatele licencí, kteří se touto cestou mohou setkat s potenciálními franchisanty. Franchisové koncepty (české, slovenské i zahraniční) seznamují zájemce o podnikání se svými systémy, s nimiž chtějí vstoupit na český a slovenský trh anebo chtějí svou stávající franchisovou síť dále rozšiřovat skrze další, nové franchisové partnery.

 

Šestý ročník Mezinárodní výstavy pro podnikání a franchising naváže na úspěšné předešlé ročníky. Za pět let se výstavy účastnilo téměř 300 vystavovatelů a více než 3500 návštěvníků.

„Poptávka na uspořádání veletrhu přišla od samotných vystavovatelů,“ říká manager výstavy Jiří Krajča a pokračuje: „V této oblasti podnikání je stále otevřený prostor pro aktivní získávání nových kontaktů a výměnu informací. Očekáváme, že výstava bude atraktivní také díky tomu, že nabízí prostor pro jedinečnou příležitost zviditelnit se a oslovit budoucí partnery.“

 

Součástí výstavy je i vzdělávací program

Jak již bylo zmíněno, návštěvníkům se na Mezinárodní výstavě představí více než 30 výrazných osobností z oblasti franchisingu a byznysu, kteří budou přednášet a předávat své znalosti i poznatky související s franchisovým podnikáním z různých perspektiv, včetně nástrah, úskalí i výhod tohoto modelu podnikání. Doprovodný program s přednáškami a setkávání s odborníky bude probíhat po celý den a je pro všechny návštěvníky výstavy zdarma.

Nový formát konference – propojení konferenční a výstavní části s prostorem a dostatečným důrazem pro networking zaměřený na vytváření příležitostí pro nová setkání – umožní propojit zájemce o franchising s poskytovateli licencí tzv. face-to-face. Doprovodný program nabytý zajímavými informacemi navíc může budoucím podnikatelům pomoci udělat si o franchisingu reálnější obrázek a získat odpovědi na mnohé své otázky.

 

Akce je určena všem, kteří hledají konkrétní nabídky i obecné návody, jak se úspěšně zapojit do nízko-rizikového podnikání pod propůjčenou značkou a také těm, kteří do svých franchisových sítí hledají vhodné partnery!

Setkejte se na výstavě franchisingu…

franšíza Beskydské uzeniny Chodura Frýdek-MístekNa Mezinárodní výstavě pro podnikání a franchisingnapříklad našla svou novou podnikatelskou cestu paní Daniela, která přijala na tuto akci s cílem vytipovat si vhodného partnera pro své budoucí podnikání. Do Prahy Daniela odjela s vizí, že uzavře kontrakt na prodej mražených jogurtů. Jak to ale někdy náhody chtějí, situace se vyvinula jinak a z Prahy odjížděla s předjednaným franchisovým partnerstvím konceptu na maso a uzeniny. Následovalo jedno jednání s franchisorem, které bylo natolik hladké, že během půl roku paní Daniela otvírala svou novou franchisovou pobočku Uzenářství Chodura ve Frýdku-Místku.

 

Chcete získat vstupenku pro návštěvníka zdarma?

 

 

Pořadatelem výstavy a doprovodných konferenčních programů je

 

Franchise & Retail Academy   ÄŒESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU

ve spolupráci s dalšími partnery z oblasti franchisingu.