Franchisová síť výživových poraden NATURHOUSE letos slaví deset let od otevření své první pobočky v České republice. Z pár poboček v obchodních centrech se během této doby franchisová značka rozrostla, vybudovala velkou a stabilní síť se stovkou poraden po celé České republice a daří se jí i na Slovensku. Díky mikrokonceptu našly poradny NATURHOUSE svou klientelu také v malých městech či obcích.

 

Koncept NATURHOUSE se aktuálně může pochlubit stovkou poboček v ČR a více než třiceti pobočkami na Slovensku

Jan Gonda

Cesta k úspěchu však nebyla vůbec snadná a bylo hodně lidí, kteří nevěřili, že by vůbec mohl koncept NATURHOUSE na českém trhu fungovat…

„Byli jsme průkopníky trhu v oblasti poradenství a prodeje produktů pod jednou značkovou střechou. Avšak díky velkému pracovnímu úsilí celého týmu a toho, že jsme se nenechali svést ze své cesty a šli jsme houževnatě za svým cílem, se nám podařilo koncept zavést a postupně vybudovat do nynějších rozměrů. Při budování sítě poboček NATURHOUSE hrála vždy důležitou roli spokojenost zákazníka. Při naší práci nám byly nápomocny zkušenosti na mezinárodním poli přírodní medicíny, ale také trošku štěstí,“ vysvětluje Jan Gonda, master-franchisant sítě výživových poraden NATURHOUSE v ČR a SR, cestu konceptu k úspěchu.

 

Jako tomu je v každém podnikání, i franchisa NATURHOUSE za deset let svého působení v Česku a na Slovensku prošla obdobími úspěšnými i náročnými, prožila svůj boom, přestála finanční krizi a za všech okolností hledá cesty k tomu být stále lepší! 

Jan Gonda k tomu dodává: „Za 10 let jsme si prošli několika etapami. Na základě zkušeností z několika let s naším konceptem a zkušenostmi ze zahraničí, z nichž můžeme čerpat, jsme koncept vylepšovali a upravovali tak, aby mohl být úspěšný a konkurenceschopný. K tomu nám také pomáhali a stále pomáhají naši franchisanti i klienti, kteří nám jsou velkou inspirací. Do rozvoje konceptu zpětně investujeme většinu našich prostředků. Tím si zajišťujeme neustálé vylepšování a uzpůsobování konceptu novým požadavkům.“

 

Jana Gondy jsme se zeptali, jakým vývojem koncept NATURHOUSE za deset let svého působení na českém a slovenském trhu prošel?

Kdybychom na konceptu NATURHOUSE  za deset let nic neměnili a nezlepšovali, tak bychom tady zřejmě nebyli. ???? Naše metoda prošla za tu dobu potřebným vývojem, který reaguje na nové poznatky, potřeby a požadavky českých klientů. Dokázali jsme také úspěšně odolat finanční krizi, během níž se trh změnil. Na druhou stranu nás těší a ověřuje se nám, že základní myšlenky metody NATURHOUSE fungují více než 25 let, jsou nadčasové a i nejmodernější poznatky vědy v oblasti našeho segmentu trhu popisují funkční procesy, které se shodují s naší metodou jako jednou z optimálních cest k dosažení zdravé váhy, kondice, zdraví a osvojení si správných stravovacích návyků.

Za deset let prošel koncept NATURHOUSE potřebným vývojem, základní myšlenka, která funguje již 25 let, se však nezměnila…

 

Pobočky NATURHOUSE můžeme nalézt po celé České republice – ve velkých městech, v těch menších, a dokonce i v některých maloměstech! Kde se jim více daří? Platí, že franchisanti ve velkých městech jsou úspěšnější?

Franchisantům se daří dobře v malých i větších městech. Záleží na kvalitě poskytovaných služeb, ne na velikosti lokality. Rychlejší rozjezd může mít pobočka na malém městě, kdy se lidé mezi sebou řeknou, co se nového otevírá a sdělí si dobré reference. Máme také pobočky v menších městech, které vykazují velké obraty srovnatelné s většími městy.

 

Pokud franchisant dodržuje manuál a má výbornou kvalitu a přístup ke klientům,  tak jeho pobočka bude prosperovat v malém i velkém městě.

 

Provozujete stovku poboček, některé fungují v režii NATURHOUSE jako „vlastní“, jiné formou franchis pod vedením samostatných podnikatelů. Co je klíčem úspěšné komunikace a organizace tak velké sítě?

Vždy se snažíme našim franchisantům i zaměstnancům poskytovat nadstandardní podporu s přidanou hodnotou. Naši úspěšnou komunikaci a organizaci řešíme na základě našich letitých zkušeností větších skupin terapeutů. Každý rok jsme nuceni přehodnotit náš systém komunikace a organizace, kdy se nám daří naše know-how a komunikaci činit jednodušší a více efektivnější. K tomu všemu nám začíná, a do budoucna bude ještě více pomáhat náš software, který jsme za účelem efektivního řízení sítě vyvinuli na míru. To také doplňuje náš propracovaný systém vzdělávání NATURHOUSE University, jak pro výživové poradce, tak také pro asistentky, majitele a manažery poboček.

Mottem konceptu NATURHOUSE je: „Podnikejte s námi, nebudete na to sami!“

Úspěšnou komunikaci mezi franchisorem a franchisanty zajišťuje kvalitní tým centrály

 

Co franchisanti na spolupráci s konceptem NATURHOUSE nejvíce oceňují?

Dle reakcí našich franchisantů oceňují zejména přátelský a otevřený přístup rodinné firmy a nadstandardní podporu. Často k nám přicházejí lidé z korporátních firem a cítí se s námi komfortně bez zbytečné přetvářky a upjatého chování. Franchisanti také s povděkem kvitují propracované a funkční know-how, vzdělávání v podnikání a inovace, se kterými přicházíme včetně vzájemné výměny zkušenosti. A prostě to, že s námi nejsou na podnikání sami.

 

Jaké novinky pro své klienty připravil koncept NATURHOUSE v letošním roce?

Tento rok jsme úspěšně zavedli novinku v podobě přístroje na měření potravinových intolerancí a hotových jídel. Díky své velikosti jsme zrealizovali první velkou televizní marketingovou kampaň.

Co si můžeme představit pod pojmem „hotové jídlo“ v souvislosti s výživovým poradenstvím? Co v tomto ohledu NATURHOUSE svým klientům nabízí?

Jedná se o variantu zdravých jídel, která jsou sterilována, je možné je uchovávat při pokojové teplotě a poté je konzumovat s nenáročnou přípravou s tím, že tato jídla neobsahují žádné konzervační látky. Tato hotová jídla jsou vhodná pro klienty, kteří si v určitou část dne nezvládají připravit čerstvé a zdravé jídlo. Samozřejmě je naší politikou učit klienty umět si připravit čerstvé jídlo na základě středomořské stravy, kdy si lze ingredience zakoupit a jednoduše připravit, avšak každý z nás se může dostat do situace, kdy si čerstvé jídlo připravit nemůže, pro tyto případy jsou zde naše hotová jídla.

 

Máte na produkt už odezvu? Jak tuto novinku přijali vaši klienti?

Odezva je velice pozitivní. Lidé si často chodí sami do výživové poradny a každý si v naší nabídce jídel vybere svého favorita.

 

Je v Česku stále prostor pro nové franchisanty?

Ano, naším cílem je mít až 150 poboček a stále jsou města, kde NATURHOUSE není zaveden vůbec včetně malých měst. Pokud mohu vyjmenovat konkrétní lokality, tak to jsou: Šumperk, Domažlice, Karviná, Blansko, Žďár nad Sázavou, Humpolec, Havlíčkův Brod, Český Krumlov, Kadaň. Dále máme k dispozici již plně fungující pobočky, které je možné si odkoupit. Tyto pobočky se nacházejí ve městech:  Jablonec nad Nisou, Chrudim, Břeclav, Kyjov, Most, Děčín… Kompletní seznam volných lokalit je uveden na webu konceptu NATURHOUSE.

 

Jaká je vize konceptu NATURHOUSE v horizontu 5 let? Kam hodláte Váš koncept směřovat?

Věřím, že za 5 let budou pobočky NATURHOUSE ve všech malých i větších městech s více než 5 000 obyvateli. Nové marketingové a metodické nástroje zaměřené na další zvyšování kvality péče o klienty přinesou další ovoce v budování a počtu super spokojených klientů NATURHOUSE. A to je náš dlouhodobý a hlavní cíl.

 

Hledáte koncept, kde získáte partnera, který Vás v podnikání podrží?

Chcete být za své úsilí odměněni nejen finančně, ale také spokojeností Vašich klientů?

NATURHOUSE se může pochlubit desetiletými zkušenostmi v oblasti výživového poradenství!

 …

Expanze konceptu NATURHOUSE není stále ještě u konce, proto neváhejte. Volných lokalit pro vybudování pobočky NATURHOUSE je stále dostatek!

Ptejte se na cokoliv, zástupci konceptu Vám rádi odpoví:

    Jméno

    E-mail

    Mobil (můžete uvést pro rychlejší komunikaci)

    Franchisa

    Doplňující informace